Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

Виробнича програма в системі господарських планів підприємства

Метою діяльності підприємства є виробництво та реалізація продукції для забезпечення потреб суспільства і його громадян за умови, що підприємство одержує прибуток. Тому планування виробництва та реалізація продукції є основним розділом тактичного плану, на основі якого складається виробнича програма підприємства.

Виробнича програма - це система завдань з виробництва та доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок.

Виробнича програма є основою для складання наступних розділів плану підприємства:

 • - технічного розвитку й організування виробництва;
 • - підвищення економічної ефективності виробництва;
 • - капітальних вкладень;
 • - капітального будівництва;
 • - матеріально-технічного забезпечення;
 • - собівартості, прибутку та рентабельності;
 • - фондів економічного стимулювання;
 • - соціального розвитку;
 • - фінансового.

Для того, щоб підприємство було спроможне задовольнити запити своїх реальних та потенційних споживачів, процеси випуску продукції мають функціонувати результативно та ефективно.

Досягнення запланованих показників діяльності має забезпечуватись науково - обґрунтованими підходами до розроблення виробничої програми підприємства.

Виробнича програма кожного підприємства формується з урахуванням номенклатури продукції та величини виробничої потужності підприємства. До складу виробничої програми мають бути включені ті вироби і послуги, які здатні задовольнити поточні і майбутні потреби та очікування наявних і потенційних замовників та кінцевих користувачів.

При обґрунтуванні якісних показників виробничої програми товаровиробник повинен враховувати:

 • 1) вимоги до продукції, встановлені замовником, в тому числі вимоги, які пов'язані з її постачанням і подальшим обслуговуванням;
 • 2) вимоги до продукції, не встановлені замовником, але необхідні для встановленого чи передбаченого використання продукції, якщо про такі відомо;
 • 3) законодавчі та регламенту вальні вимоги щодо продукції;
 • 4) будь-які додаткові вимоги, визначені на підприємстві.

Обсяги випуску продукції, передбачені виробничою програмою, порівнюються з величиною потреби та попиту споживачів. В результаті визначається необхідний і достатній приріст обсягів випуску продукції відповідної номенклатури, який з раніше виготовлюваного буде реалізований на ринку.

Виробнича програма є основою для розрахунків потреби підприємства в матеріальних, інвестиційних і трудових ресурсах, планування витрат і пропускної спроможності устаткування і в кінцевому підсумку планування прибутку, інших фінансових показників.

На основі зробленого маркетинговим підрозділом підприємства прогнозу збуту складається план продажу, який безпосередньо пов'язаний із планом виробництва (виробничою програмою) продукції. План пролажу чи план реалізації продукції складається в натуральному і вартісному виразі.

При розробці виробничої програми підприємства виходять із планового обсягу продажу, необхідного запасу готової продукції на кінець планового періоду і величини цього запасу на початок планового періоду. Отже, величину виробничої програми можна розраховувати за такою формулою:

де ВП- виробнича програма (обсяг випуску) у плановому періоді, од.; ОП - обсяг продажу (реалізації) продукції в плановому періоді, од. ЗП — запас готової продукції на кінець планового періоду, од.; ЗПп - запас готової продукції на початок планового періоду, од.;

Запаси готової продукції на початок планового періоду визначаються з їх фактичної (очікуваної) величини на початок цього періоду. Величина запасу готової продукції на кінець планового періоду визначається, виходячи із урахуванням термінів зберігання продукції на складі і тривалості планового періоду, у днях. Так, запаси на кінець планового періоду розраховуються, виходячи з тривалості планового періоду - 360 днів і часу зберігання запасів за формулою:

де - середній термін зберігання продукції на складі, у днях; Д— тривалість планового періоду, у днях.

 
<<   ЗМІСТ   >>