Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент у сфері послуг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Економічна сутність та особливості послуг як товару Роль сфери послуг в економічній системі країниСтруктура сфери послуг Поняття і сутність послуги Особливості послуги як специфічного виду товару Підприємство сфери послуг як соціально-економічна система Класифікація і загальна характеристика послуг Загальна характеристика основних видів послуг Торговельні послуги Побутові послуги Соціально-культурні послуги Житлово-комунальні послуги Транспортні послуги Послуги зв'язку Інформаційно-консультативні, ліцензійні та фінансові послуги Життєвий цикл послуг Ринок послуг України Теоретичні засади функціонування ринку послуг Особливості ринку послуг Інфраструктура ринку послуг Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України Конкуренція на ринку послуг Сутність конкуренції на ринку послуг Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг Позиціонування послуг на ринку Економіко-правове регулювання діяльності підприємств на ринку послуг7 ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПОСЛУГ Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг Сутність менеджменту сервісного підприємства Поняття сервісного менеджменту Цілі і завдання менеджменту у сфері послуг Рівні управління сервісного підприємства Складові системи менеджменту підприємства сфери обслуговування Менеджмент як система Функції та процес управління сервісного підприємства Методи управління сервісним підприємством Становлення і розвиток менеджменту як науки Історія виникнення менеджменту Еволюція управління як науки Наукові підходи до управління Планування діяльності сервісного підприємства Сутність і особливості планування у сфері послуг Види планування у сфері послуг Місія та цілі сервісного підприємства Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства Принципи планування у сфері послуг Стратегічне планування у сфері послуг Концепція стратегічного планування Поняття стратегії та її класифікація Основні види стратегій Корпоративні стратегії Стратегії концентрованого росту Стратегії інтегрованого росту Стратегії диверсифікованого росту Стратегії скорочення Конкурентні стратегії Основні чинники вибору стратегії організації Процес організації менеджменту у сфері послуг Поняття організації, як функції менеджменту Організаційна структура управління: типи і характерні особливості Ієрархічний (механістичний) тип структур управління Адаптивний (органічний) тип структур управління Основи проектування сервісного підприємства Розподіл праці і спеціалізація Департаментизація і кооперація Зв'язки в організації і координація Масштаб підпорядкованості і контролю Ієрархія в організації Централізація і децентралізація Диференціація та інтеграція Життєвий цикл підприємства сфери послуг Мотивація як функція менеджменту Сутність поняття "мотивація" та мотиваційний процес Теорії мотивації Первинні теорії мотивації Змістовні теорії мотивації Особливості, помилки та принципи мотивування на підприємствах сфери обслуговування Управлінський контроль сервісного підприємства Сутність контролю і його значення в управління сервісного підприємства Види і методи контролю у сфері послуг Процес контролю: сутність і зміст основних етапів Принципи ефективного контролю сервісної діяльності Контроль якості послуг ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері послуг Сутність і класифікація рішень у менеджменті сфери послуг Підходи до прийняття управлінських рішень Фактори, що впливають на процес розробки і прийняття управлінських рішень Процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень Моделі і методи розробки управлінських рішень Організація комунікаційних процесів у сфері обслуговування Сутність і види комунікацій в управлінні сервісним підприємством Процес комунікацій Комунікаційні мережі та стилі Комунікаційні бар'єри і шляхи їх подолання Особливості комунікативної політики у сфері послуг Групова динаміка і основи формування колективу сервісного підприємства Сутність поняття "колектив", його структура, функції та основи формування і етапи розвитку Формальні і неформальні групи, їхня характеристика і роль в управлінні Фактори, що впливають на ефективність групи Управління конфліктними ситуаціями в групі Сутність поняття "конфлікт" і причини його виникнення Основні види конфліктних ситуацій Методи і стилі управління конфліктними ситуаціями Влада і лідерство в управлінні Влада і вплив в управлінні Теорії влади, її сутність і основи Форми влади Вплив. Переконання і участь, як перспективні форми впливу Лідерство Сутність лідерства і його основні ознаки Теорії лідерства та їхня еволюція Стиль управління Культура сервісного підприємства Організаційна культура сервісного підприємства Поняття організаційної культури Види організаційних культур Культура менеджменту сервісного підприємства Зміст культури менеджменту Відповідальність в менеджменті Етика менеджменту в сфері обслуговування Соціально-психологічний клімат сервісного підприємства Ефективність менеджменту сервісного підприємства
 
>>