Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Оцінка результатів аудиту та порядок зберігання підсумкових документів

Результати аудиту оцінюються на заключній стадії аудиторської перевірки за наступними критеріями:

 • - повнота виконання всіх пунктів програми (розширеного плану);
 • - якість виконання всіх пунктів програми (розширеного плану);
 • - адекватність розкриття інформації у звітності.

Для оцінки результатів аудиту необхідно виконати наступні дії:

 • 1. Якщо після дати складання аудиторського звіту, але до його оприлюднення, аудитору стали відомі певні факти, що могли вплинути на думку аудитора щодо оцінки фінансової звітності, він повинен:
  • - обговорити це питання з управлінським персоналом, керівництвом чи власниками підприємства;
  • - визначитись чи потрібно вносити зміни до фінансової звітності;
  • - здійснити запити до управлінського персоналу з метою визначення їхніх подальших дій щодо звітності;
  • - у випадку, якщо управлінський персонал вносить зміни до фінансової звітності, необхідно внести зміни до аудиторського звіту та видати новий аудиторський звіт, але дата повинна стояти не раніше дати внесених змін управлінським персоналом до фінансової звітності;
  • - у випадку, коли аудиторський звіт уже було надано управлінському персоналу та керівництву (власникам) підприємства, аудитор повинен звернутись до них з вимогою не надавати фінансову звітність третім особам до внесення необхідних змін до неї. Якщо фінансову звітність оприлюднили, аудитор повинен вжити відповідних заходів, щоб застерегти від недовіри до виданого аудиторського звіту.
  • - у випадку, коли управлінський персонал відмовляється від внесення змін до фінансової звітності, аудитор повинен повідомити власників та третіх осіб про недовіру до аудиторського звіту та надати новий модифікований аудиторський звіт.
 • 2.Оцінка фактичної величини рівня суттєвості — у випадку виявлення помилок та порушень визначається їхня загальна сума з метою встановити, чи є вона суттєвою чи ні.
 • 3.Повторний огляд робочих документів:
  • - для перевірки якості процедур, які виконано асистентом (помічником) ;
  • - для підтвердження відповідності аудиторської перевірки застосовним стандартам.
 • 4. Огляд робочих документів особою, яка не приймала участі в аудиті або контролером:
  • - для виявлення можливих слабких місць аудиторської перевірки;
  • - для визначення можливості захисту якості аудиту перед незалежними спостерігачами.

Необхідно пригадати, що підсумковими документами аудиторської перевірки, що складаються на її заключній стадії, є:

 • - Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора), що містить думку аудитора про стан фінансової звітності, складений відповідно до МСА (один примірник надається клієнту);
 • - Звіт аудитора про виконану роботу (Лист інформування найвищого управлінського персоналу);
 • - інші документи, що передаються замовникові.

Після завершення аудиту щонайменше один примірник аудиторського звіту та відповідної до нього документації залишається у аудитора (аудиторської фірми).

Порядок зберігання підсумкової документації встановлюється аудиторською фірмою з урахуванням забезпечення вимог зберігання та конфіденційності (загальну інформацію див. у п. 4 теми 6 "Аудиторські докази та робочі документи аудитора").

Зупинимось окремо на двох означених вище підсумкових документах.

Звіт аудитора про виконану роботу (Лист інформування найвищого управлінського персоналу) містить конфіденційну інформацію, складається у довільній формі або за внутрішніми стандартами, розробленими аудиторською фірмою. Цей Звіт зберігається, виходячи з практики аудиторської діяльності, юридичних вимог та інших додаткових міркувань не менше п'яти років.

На першій сторінці кожного Звіту цього виду вказується назва аудиторської фірми, назва клієнта, період перевірки чи дата перевірки документації клієнта. При цьому, на кожен Звіт за окремими об'єктами дається назва, наприклад: "Аудит основних засобів", "Аудит виробничих запасів" і т.ін. Необхідно пам'ятати, що кожен Звіт за окремим об'єктом повинен бути підписаний виконавцем — особою, що проводила перевірку. Для прискорення пошуку необхідного Звіту йому присвоюється код (шифр), що визначається кожною аудиторською фірмою з реєстрацією в журналах. Сторінки кожного Звіту в межах однієї назви (об'єкта) нумеруються; в кожному робочому документі проставляється прізвище аудитора, який фактично підготував його та дату остаточного виконання процедур аудиторської перевірки, відображених у цьому Звіті.

Після завершення перевірки Звіт залишаються у аудитора, є його власністю, але його право власності обмежене етичними нормами та зобов'язанням конфіденційності перед клієнтами.

Аудитор може надавати клієнту інформацію та рекомендації з цього Звіту не в повному обсязі, а лише ту, яку він зможе використати для організації та методики облікового процесу, у його господарській діяльності та для усунення помилок тощо у формі вже названого Листа інформування.

Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора), що містить немодифіковану чи модифіковану думку аудитора щодо стану фінансової звітності (аудиторський висновок) та який складено відповідно до вимог МСА, зберігається у термін, який необхідний аудиторові та клієнту (але не менше трьох років після завершення аудиту) і містить відкриту інформацію для всіх користувачів.

 
<<   ЗМІСТ   >>