Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит дебіторської заборгованості та зобов'язань

Одним із необхідних завдань аудиту є встановлення достовірності сум дебіторської і кредиторської заборгованості, відображених у фінансовій звітності. Станом поточних розрахунків найточніше відображається рівень організації господарської і фінансової роботи, а також бухгалтерського обліку.

Раціональна організація внутрішнього контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договірної та розрахункової дисципліни, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості, покращанню фінансового стану суб'єкта господарювання.

Оцінка надійності внутрішнього контролю

Наступним важливим кроком аудитора є оцінка надійності системи внутрішньо го контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань. Правильна оцінка системи внутрішнього контролю підприємства-клієнта дає можливість аудитору розробити програму аудиту, визначити кількість, види та обсяг аудиторських процедур. За наявності на підприємстві внутрішнього аудитора зовнішній аудитор може використовувати результати його роботи, попередньо перевіривши їх надійність.

Нижче подано зразок тесту внутрішнього контролю дебіторської заборгованості. За таким же прикладом складають тести внутрішнього контролю зобов'язань.

За результатами внутрішнього контролю аудитору слід оцінити величину аудиторського ризику в цілому та при перевірці дебіторської заборгованості й зобов'язань зокрема, тобто з'ясувати ймовірність того, що суттєві помилки, які є в обліку дебіторської заборгованості та зобов'язань, можуть залишитися невиявленими і вплинуть на достовірність усієї фінансової звітності.

Зразок

Аудиторська фірма_________________________________

Суб'єкт господарювання_____________________________

Період перевірки___________________________________

Термін перевірки___________________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

№ з/п Зміст запитання Варіанти відповіді Примітки
так ні інф. відсутня
1 2 3 4 5 б
1. Контроль роботи з укладання договорів
1.1 Чи є в наявності договори на реалізацію продукції (робіт, послуг)?
1.2. Чи ведеться в хронологічному порядку реєстрація договорів на реалізацію продукції (робіт, послуг)?
1.3. Чи беруть участь в укладанні договорів усі зацікавлені служби економічного суб'єкта?
1.4. Чи ведеться контроль виконання договорів?
1.5. Чи візує договори головний бухгалтер?
2. Контроль розподілу функціональних обов'язків персоналу клієнта
2.1. Чи залежить одержання авансів від виписки рахунків?
2.2. Чи залежать виписка рахунків і відвантаження від роботи з коштами й іншим обліком дебіторської заборгованості?
2.3. Чи залежать виписка рахунків від відправлення і збереження ТМЗ?
2.4. Чи залежить контроль відповідності вимогам замовника від дебіторської заборгованості, бухгалтерського обліку і роботи з грошовими коштами?
2.5. Чи залежить ведення аналітичного обліку дебіторської заборгованості від ведення Головної книги?
2.6. Виписки по банківському рахунку розносить особа, не пов'язана з обліком дебіторської заборгованості та зобов'язань?
3. Контроль системи обліку
3.1. У період відпустки працівників, в обов'язок яких входить робота з дебіторською заборгованістю та зобов'язаннями, призначають виконувати їх обов'язок інших працівників бухгалтерії?
3.2. Доступ до комп'ютеризованих записів дебіторської заборгованості та зобов'язань обмежений тими особами, яким необхідний такий доступ у рамках їхніх службових обов'язків?
3.3. Документи на відвантаження, попередньо пронумеровані, рахунки-фактури ведуться з належною перевіркою їх послідовності?
3.4. Чи контролюються недійсні й невикористані рахунки?
3.5. Чи використовуються затверджені прейскуранти для виставляння рахунків?
3.6. Переліки рахунків дебіторів із розбивкою за термінами оплати складаються (і регулярно перевіряються) відповідною особою?
3.7 Чи перевіряються виписані клієнта рахунки відповідною особою пере відвантаженням?
3.8 Відвантажені кількості звіряються кількостями, за якими виставляють ся рахунки-фактури?
3.9 Детальна звірка аналітичного облік: дебіторської заборгованості із синтетичним рахунком проводиться власником, менеджером, бухгалтером чи іншою відповідальною особою?
3.10 Чи класифікується дебіторська заборгованість за термінами оплати чи перевіряється на повноту і точність відповідною особою?
3.11 Скарги замовників і питання, пов'язані з виставленням рахунків-фактур, контролюються і вирішуються вчасно?
3.12 Журнал замовлень ведеться і перевіряється регулярно для обліку невід-вантажених замовлень?
3.13 Рахунки-фактури:
- порівнюються зі схваленими замовленнями на продаж
- порівнюються з документацією на відвантаження
- перераховуються на арифметичну точність
- звіряються із затвердженими прейскурантами?
3.14 Записи в журналі реєстрації виписки рахунків періодично порівнюються з документами на відвантаження?
3.15 Сумарні підсумки (наприклад, сума партії) рахунків-фактур підбиваються щодня і порівнюються із записом в журналі-ордері?
3.16 Відповідна особа періодично порівнює фактичний продаж із плановим продажем і контролює суттєву різницю?
3.17 Адекватність резерву на покриття сумнівних боргів по рахунках періодично оцінюється відповідною особою?
3.18 Наявність актів звірки взаєморозрахунків
3.19 Наявність інвентаризаційних описів біторів, кредиторів
IV. Аналіз актів перевірок різними контролюючими органами
4.1. Наявність актів перевірки дебіторської заборгованості контролюючими органами:

- внутрішніми;

- зовнішніми.
4.2. Наявність помилок і фактів обману, виявлених контролюючими органами:

- внутрішніми:

- зовнішніми.
4.3. Суттєвість помилок і фактів обману, виявлених контролюючими органами:

- суттєві:

- несуттєві.
4.4. Інші питання, що стосуються дебіторської і кредиторської заборгованості.

Виконав __________Перевірив _________ Ознайомився________________

 
<<   ЗМІСТ   >>