Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент сервісу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні параметри, що визначають організацію виробничого процесу спеціалізованого ремонтного підприємства

Основними параметрами, що визначають організацію виробничого процесу відновлення деталей, є: розрахункова партія деталей, середньодобовий ремонтний фонд деталей (за маршрутами ремонту або за дефектами, що підлягають усуненню) і періодичність запуску деталей у ремонт [36].

Партія деталей - це сукупність запущених у ремонт однойменних деталей певного технічного стану з однократною затратою підготовчо-заключного часу, що відновлюються за єдиним технологічним маршрутом.

Розрахункова партія деталей визначається з урахуванням найбільш ефективного за часом використання устаткування для основних операцій технології відновлення деталей:

Середньодобовий ремонтний фонд деталей, тобто наявність підлягаючих ремонту деталей, розраховують, виходячи з річної виробничої програми ремонтного підприємства:

Отриману розрахункову періодичність запуску партій деталей у ремонт порівнюють з уніфікованим рядом періодичності і приймають найближче значення.

Уніфікований ряд має такі позначення для партій деталей: півдобова

 • - 0,5, добова - 1, дві з половиною доби - 2,5, тижнева - 5, півмісячна
 • - 10, місячна - М, квартальна - ЗМ.

Усі розрахункові дані можна записати за формою табл. 5.5.

Таблиця 5.5. Коригування розрахункової кількості деталей партії

Коригування розрахункової кількості деталей партії

Очікувані питомі техніко-економічні показники ремонтного підприємства

Питомі (відносні) техніко-економічні показники характеризують рівень ефективності використання основних виробничих фондів (оборотних коштів, витрат живої праці на виробництво ремонтної продукції, прибутку підприємства, питомих витрат на 1 грн товарної продукції) і дають оцінку економічної ефективності капітальних вкладень на створення нових, а також на розширення і реконструкцію наявних фондів ремонтного підприємства [35].

Ефективність використання основних виробничих фондів розраховують за показниками, користуючись залежностями, наведеними в табл. 5.6.

Для оцінки рівня відновлення деталей на проектованому підприємстві визначають продуктивність праці без витрат на запасні частини:

Таблиця 5.6. Показники використання основних фондів підприємства_

Показники використання основних фондів підприємства_

Слід пам'ятати про необхідність випередження темпів росту продуктивності праці порівняно з темпами росту середньої заробітної плати.

Економічна ефективність капітальних вкладень для ремонтних підприємств, що будуються, установлюється розрахунком загальної (абсолютної) планованої ефективності Епл і порівнянням її з нормативним значенням Ен = 0,15, тобто:

Отримане значення Ор порівнюють із нормативом і складають відповідний висновок.

Економічна ефективність додаткових капітальних вкладень до основних виробничих фондів, необхідних для реконструкції або розширення виробництва, впровадження нових технологічних процесів, обчислюється за формулою:

Термін окупності додаткових капітальних вкладень:

Для аналізу роботи проектованого і вихідного ремонтних підприємств використовують такі основні техніко-економічні показники:

 • - вартість основних виробничих фондів СО (капітальні вкладення К), грн;
 • - вартість оборотних коштів Соб, грн;
 • - річна програма в приведених ремонтах NnP, шт., умовних ремонтах N, ум. рем. і тис. грн;
 • - загальна трудомісткість Тзаг, нормо-г;
 • - кількість промислово-виробничого персоналу Рср, осіб;
 • - повна (цехова) собівартість ремонту виробу Спц), грн;
 • - валова (товарна) ремонтна продукція Вп (Вт), тис. грн;
 • - виробнича площа Fb, м2 ;
 • - планова (балансовий) прибуток Пб, грн;
 • - фондовіддача Кф, грн/грн;
 • - фондовіддача активної частини ОПФ Кфа, грн/грн;
 • - фондоозброєність Кв, грн/ осіб;
 • - напруженість використання виробничих площ KF, грн/м2;
 • - напруженість використання обладнання Коb, грн на одиницю обладнання;
 • - рентабельність: загальна Рз, %, ремонту одного виробу Рп, %, і товарної продукції Рт, %;
 • - витрати на 1 грн товарної продукції Ст, грн;
 • - коефіцієнт оборотності обігових коштів Коб;
 • - період оборотності обігових коштів Дп, діб;
 • - продуктивність праці Пп, і Ппп, грн/осіб;
 • - продуктивність праці без витрат на запасні частини П'п, грн/осіб.

У проектах підприємств АПК показники С0б, Пб, Рз, Рп, Рт, Ст, Коб і Дп не розраховують.

Отримані дані зводять у таблицю і подають на окремому креслярському аркуші.

Для аналізу техніко-економічних показників також використовують дані типових проектів.

По завершенні роблять висновок, за рахунок чого досягнуте поліпшення цих показників.

Контрольні запитання

 • 1. Які схеми організації і управління виробництвом застосовуються на підприємстві?
 • 2. Які форми організації ТО та ремонту використовують на виробництві?
 • 3. Що таке робочий пост?
 • 4. Якими методами організований поточний ремонт машин на підприємстві?
 • 5. Що називають діагностуванням і коли воно виконується?
 
<<   ЗМІСТ   >>