Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Професійне здійснення архітектурно-будівельної діяльності

Яка діяльність у сфері будівництва підлягає ліцензуванню та яким ліцензійним умовам мають відповідати суб'єкти господарювання у сфері будівництва?

Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено, що будівельна діяльність підлягає ліцензуванню відповідно до спеціального закону. Стаття 3 Господарського кодексу України встановлює, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Отже, ліцензуванню підлягає діяльність особи, що є суб'єктом господарювання. Так, наприклад, відповідно до ст. 8 Господарського кодексу України держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Таким чином, діяльність органів, які згідно із законодавством належать до органів державної влади і органів місцевого самоврядування та яким згідно з державним класифікатором "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 р. № 97, присвоєно код 410 або 420, не є господарською діяльністю. В той же час якщо підприємство, установу чи організацію за організаційно-правовою формою визначено як державну організацію (установу, заклад) та присвоєно код за КОПФГ — 425, вона є суб'єктом господарювання, яка, у разі наміру здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, зобов'язана отримати ліцензію.

Необхідність ліцензування у будівництві передбачено Законом України "Про архітектурну діяльність". Цей Закон визначає об'єктом архітектури будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а архітектурною діяльністю — відповідно діяльність по створенню таких об'єктів (від пошуку рішення до його втілення).

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджені наказом Мінрегіону від 27.01.2009 р. № 47. Вони встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження господарської діяльності у будівництві.

Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності, які виконують такі роботи: інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні роботи, вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища, спеціалізовані вишукувальні роботи у будівництві, вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж класу СС3 — значні наслідки, класу СС2 — середні наслідки та класу СС1 — незначні наслідки, розроблення схем планування територій, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, проектів забудови територій, розроблення інженерної інфраструктури населених пунктів, інженерного захисту територій, цивільної оборони, транспортної інфраструктури населених пунктів, охорони навколишнього середовища, проектування житлових будівель та готелів, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства, проектування гірничих споруд, енергетичних, гідротехнічних споруд та комплексів, спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення, правоохоронних органів та цивільної оборони, об'єктів експериментального будівництва, транспортних мереж, споруд та комплексів, залізничних колій, автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, переходів, аеродромів та вертодромів, тунелів та метрополітенів, місцевого транспорту, вертикального транспорту, проектування магістральних нафтогазопроводів, споруд та обладнання, розробка проектів реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам'яток культурної спадщини, конструювання несучих та огороджувальних конструкції, проектування об'єктів класів СС3, СС2, СС1, проектування внутрішніх інженерних мереж і систем, проектування в умовах території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами та звичайних умовах, проектування водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газопостачання та газоустаткування, промислового холодопостачання, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних, технологічних, зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, технологічне проектування, розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд, улаштування збірних та монолітних основ та фундаментів, улаштування фундаментів із застосуванням паль і таких, що виконуються спеціальними способами, зведення металевих, збірних бетонних, монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних, кам'яних та армокам'яних, дерев'яних конструкцій, монтаж інженерних споруд, магістральних нафтогазопроводів, споруд та обладнання, будівництво гідротехнічних споруд та комплексів, виконання підводно-технічних робіт, розробка гірничих споруд та комплексів, реставрація, консервація, ремонт, реабілітація пам'яток культурної спадщини, монтаж технологічного устаткування, виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування), монтаж і будівництво об'єктів класів СС3, СС2, СС1, а також в умовах території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами та звичайних умовах, монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, газопостачання та газообладнання, технологічних трубопроводів, промислового холодопостачання, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних, зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання, магістральних продуктопроводів, монтаж інженерних мереж класів СС3, СС2, СС1, будівництво залізничних колій, автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, переходів, аеродромів та вертодромів, тунелів та метрополітенів, місцевого транспорту, вертикального транспорту, транспортних споруд класів СС3, СС2, СС1, та в умовах території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами та звичайних умовах, діяльність генерального розробника у проектуванні, технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, діяльність генерального підрядника, проектування виконання будівельних робіт.

Звертає на себе увагу необхідність ліцензування діяльності генерального підрядника. Це означає, що особа може укладати договір підряду на виконання будівельних робіт (навіть за умови, що фактично всі роботи, передбачені цим договором, буде здійснювати інший суб'єкт господарювання за договором субпідряду, який має необхідну ліцензію на будівельні роботи) тільки за наявності ліцензії, у додатку до якої зазначений пункт 4.04.00 — "Генеральний підрядник у будівництві".

За загальними вимогами господарська діяльність у будівництві повинна відповідати вимогам ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ".

Для здійснення будівельної діяльності висуваються вимоги організаційного (структура підприємства, наявність спеціалістів інженерно-технічного та організаційного профілю, затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій, укладення трудових договорів, наявність державних стандартів, забезпечення виробничими приміщеннями та, засобами виробництва, впровадження системи управління якістю продукції суб'єкта господарської діяльності), кваліфікаційного (освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень кожної відповідної ланки структури підприємства), технологічного (наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів відповідно до вимог ДБН Г.1-5-96 "Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем") характеру.

За кожним видом робіт (вишукувальні, проектувальні, монтажні тощо) Ліцензійними умовами висуваються спеціальні вимоги та визначаються нормативні документи, яким має відповідати проваджувана діяльність.

 
<<   ЗМІСТ   >>