Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

На якій підставі може бути скасовано реєстрацію повідомлень та декларацій, відмовлено у надані дозволу на виконання будівельних робіт, зупинено або заборонено розпочаті роботи?

Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог. Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт приймається у строк, передбачений для реєстрації декларації.

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" документ дозвільного характеру — це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Законом України від 19.05.2011 № 3392ЛЛ затверджено Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, відповідно до якого документами дозвільного характеру у сфері містобудівної діяльності є дозвіл на виконання будівельних робіт та сертифікат щодо закінченого будівництвом об'єкта. Таким чином, Декларація не є документом дозвільного характеру. В то же час виконувати будівельні роботи, підключати об'єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється.

Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 та № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" у разі виявлення інспекцією, що здійснює реєстрацію, недостовірних даних (інформація не відповідала дійсності на дату реєстрації декларації чи повідомлення, наявні розбіжності між даними), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, замовник письмово повідомляється про це. Після чого як і у разі самостійного виявлення помилки, він зобов'язаний протягом трьох робочих днів подати достовірні дані шляхом заяви за встановленою і виправлених документів. В такому разі відомості у реєстрі замінюються.

У разі ж виявлення недостовірних даних, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом реєстрація повідомлення або декларації підлягає скасуванню. Це, зокрема, випадки будівництва на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту (паспорту).

Реєстрація скасовується за наказом самої інспекції шляхом виключення запису про реєстрацію або рішенням суду.

Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є:

  • — неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;
  • — невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
  • — виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. Мінрегіон вважає, що інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до поданої замовником проектної документації повинні встановити можливість або неможливість виконання підрядником згідно з наявною у нього ліцензією на будівельну діяльність усього комплексу робіт з будівництва конкретного об'єкта без залучення субпідрядних організацій.

У разі необхідності залучення субпідрядних організацій підрядником мають бути подані разом з іншими документами, копія ліцензії на виконання, функцій генпідрядника будівництва об'єкта, засвідчена в установленому законом порядку, та договір (контракт) підряду на будівництво об'єкта. При ненаданні зазначених документів підставою для відмови у наданні дозволу на виконання будівельних робіт є неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу.

У випадку, коли підрядник спроможний виконати будівництво об'єкта без залучення субпідрядників, дозвіл на виконання будівельних робіт може бути наданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю без надання підрядником копії ліцензії на виконання функцій генпідрядника будівництва об'єкта, засвідченої в установленому законом порядку, та пропозицій щодо залучення субпідрядників.

Однак, якщо під час будівництва об'єкта у підрядника виникає необхідність залучення субпідрядників, він повинен отримати в установленому законом порядку ліцензію на виконання функцій генпідрядника будівництва об'єкта.

Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт видається заявнику в письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу. Відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду.

Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано інспекцією, що його видала, у разі:

  • — подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
  • — наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (замовником), смерті фізичної особи — замовника або визнання її безвісно відсутньою;
  • — перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.

При анулюванні дозволу будівельні роботи підлягають припиненню.

Виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання будівельних робіт, до реєстрації декларації або до одержання дозволу, виконання робіт на об'єктах, що потребують одержання декларації чи дозволу з направленням повідомлення або робіт на об'єктах IV і V категорії складності на підставі декларації забороняється. Контроль за виконанням будівництва здійснюють інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, що мають повноваження забороняти будівництво та виносити приписи про усунення порушень при здійсненні будівельної діяльності. Також не можуть продовжуватись розпочаті будівельні роботи без подання повідомлення про зміни відповідно до повідомлення про початок виконання робіт, до декларації чи по зміну даних у дозволі.

 
<<   ЗМІСТ   >>