Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підхід до прогнозного моделювання погодних умов.

Серед програм, що слугують для підтримки управління ефективністю роботи с.-г. підприємств відомі інформаційні системи ГІС Панорама Arpo, АдептИС, Agro-Net тощо, але в них відсутній модуль який відповідає за інформаційну підтримку управління та моделюванню погодних умов, а також проведення захисних заходів.

Наприклад важливою є задача прийняття різноманітних виробничих та економічних рішень з урахуванням метеорологічної інформації та аналітичних даних по клімату, скласти Синоптико-статистичну схему (модель) прогнозу врожайності ярої пшениці.

Розглянемо задачу про прийняття різноманітних виробничих та економічних рішень з урахуванням метеорологічної інформації та аналітичних даних по клімату.

Задача. Скласти синоптико-статистичну схему (модель) прогнозу врожайності ярої пшениці. Розробка прототипу моделі прогнозування впливу погодних умов на ефективність сільського господарства включає в себе кілька етапів.

перший - вибір вхідних даних для прогнозування

При виборі вхідних даних слід врахувати той факт, що несприятливі погодні явища виникають в атмосферному фронті. Атмосферний фронт формується, коли зближуються маси холодного і теплого повітря. Таким чином, основним використовуваним показником для моделювання погодних умов, слід вважати температуру.

Крім температурних даних, слід використовувати показники вологості, оскільки при зближенні повітряних мас збільшуються горизонтальні градієнти вологості. Ці два показники будуть вважатися основними, за рахунок яких прогнозна модель буде виводити дані про погодні умови. Однак, в тому випадку, якщо показники будуть сильно корелювати між собою, то основний набір даних повинен бути розширений новими, наприклад, показниками тиску і швидкості вітру.

другий - аналіз вихідних даних

Вихідними даними моделі буде інформація про можливі несприятливі погодні явища. Також модель видасть рекомендації про необхідні захисних заходах для збереження врожаю. Подібна інформація може істотно вплинути на економічний стан підприємств, що працюють у сфері сільського господарства, за рахунок зниження збитку, нанесеного урожаю несприятливими погодними явищами.

Для формування прогнозної моделі точної інформації ефективного управління захистними заходами на сільськогосподарських ділянках, можна використовувати систему (система аналізу даних атмосферних досліджень), прогнозні Моделі такого типу дозволяють підвищити ефективність роботи сільськогосподарських підприємств України.

Інформаційна модель реального об'єкта та процесу.

Інформаційні моделі представляють об'єкти у вигляді, словесних описів, текстів, малюнків, таблиць, схем, креслень, формул тощо. Інформаційну модель не можна поторкати, у неї немає матеріального втілення, вона будується тільки на інформації, її можна виразити мовою опису (знакова модель) або мові подання (наочна модель).

Інформаційна модель - це сукупність інформації про об'єкт, що описує властивості й стан об'єкта, процесу або явища, а також зв'язки й відносини з навколишнім світом.

Та сама модель одночасно ставиться до різних класів розподілу. Наприклад, програми, що імітують рух тіл (автомобіля, снаряда, маятника, ліфта й ін.). Такі програми використаються на уроках фізики (область знання) із цілями навчання (ціль використання). У той же час вони є динамічними, тому що враховують положення тіла в різні моменти часу, і алгоритмічними по способі реалізації.

Розглянемо докладніше клас інформаційних моделей з позиції способів подання інформації. Форма подання інформаційної моделі залежить від способу кодування (алфавіту) і матеріального носія.

Уявне (або інтуїтивне) моделювання - це уявне подання про об'єкт. Такі моделі формуються в уяві людини й супроводжують його свідомій діяльності. Вони завжди передують створенню матеріального об'єкта, матеріальної й ін-

Структура прогнозной моделі

Рис. 75. Структура прогнозной моделі

формаційної моделі, будучи одним з етапів творчого процесу. Наприклад, музична тема в мозку композитора - інтуїтивна модель музичного твору.

Вербальне моделювання (ставиться до знакового) - це подання інформаційної моделі засобами природної розмовної мови (фонемами). Уявна модель, виражена в розмовній формі, називається вербальної (від латинського слова verbalize - усний). Форма подання такої моделі - усне або письмове повідомлення.

Наочне (виражено мовою подання) моделювання - це вираження властивостей оригіналу за допомогою образів. При науковому моделюванні поняття часто кодуються малюнками - іконічне моделювання. Сюди ж ставляться геометричні моделі - інформаційні моделі, представлені засобами графіки.

Технології управління, планування та організації діяльності агронома.

Щоденно тисячі керівників підприємств використовують методи управління проектами (УП). Це дає їм змогу контролювати хід виконання і завершення проектів у визначений термін, не перевищуючи запланованих витрат бюджетних коштів та залишаючись на високому технічному рівні.

Кожний проект є у своєму роді унікальним, саме тому необхідно точно знати, з чого починати проект і чим завершувати, при цьому суворо дотримуючись бюджету. Звичайно проекти виконуються людьми, що мають малий досвід спільної роботи. Так само ймовірно, що дехто з учасників проекту працюватиме поза місцем реалізації проекту. Все це часто робить управління проектом досить складним.

Найзагальніше уявлення про управління проектом включає ретельне обмірковування того, чого користувач хоче досягнути, планування всіх кроків і отримання необхідних для них ресурсів. На практичному рівні управління проектом - це дії користувача, спрямовані на розв'язання проблем, що постають через затримки, зміни, перешкоди та у зв'язку з можливостями, які відкриваються в процесі реалізації проекту.

Успішне управління проектом вимагає постійної пильності: визначення того, що реально відбулося, скільки робіт було фактично виконано, що залишилося зробити і хто стане у пригоді у ході розв'язання проблеми.

Однак це не все, що необхідно для управління. Використовуючи програмне забезпечення з управління проектами, можна виявити й спробувати вирішити потенційні проблеми. Встановлений порядок проектування гарантує користувачеві можливість кваліфіковано і вчасно інформувати своїх співробітників про вибір, його варіанти і поточні роботи, а також подати проект ясно і переконливо вищому керівництву, завдяки чому можна буде одержати його підтримку у разі необхідності.

 
<<   ЗМІСТ   >>