Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Від яких чинників залежить ефективність управління проектами?

Ефективність управління проектами капітального будівництва, здійснюваними за участю бюджетних коштів, залежить від ефективності організації процесу будівництва, який, у свою чергу, пов'язаний з ефективністю менеджменту місцевих органів влади та самоврядування, зокрема й управлінь капітального будівництва місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування.

Для реалізації поставлених завдань орган управління в галузі капітального будівництва виконує наступні види робіт у сфері капітального будівництва:

 • — всі необхідні дії при виконанні функцій "Замовника";
 • — отримання вихідних даних для проектування об'єктів будівництва;
 • — підготовка завдань на проектування;
 • — технічний супровід проектної стадії (контроль за розробкою проектно-кошторисної документації, узгодження її в установленому порядку);
 • — оформлення дозвільної документації на будівництво та реконструкцію;
 • — забезпечення звільнення території будівництва (переселення громадян, висновок організацій з будівель, що підлягають знесенню або реконструкції);
 • — технічний нагляд.

Чи впливає на ефективність управління в умовах проектного методу організаційна структура системи?

Ефективність управління проектом багато в чому залежить від використовуваної організаційної структури. Загальними принципами побудови організаційних структур управління проектами є:

 • 1. Відповідність організаційної структури змісту проекту;
 • 2. Відповідність організаційної структури системі взаємин учасників проекту;
 • 3. Відповідність організаційної структури вимогам зовнішнього середовища.

Організаційна структура є найбільш важливим механізмом управління проектом, тому дає можливість реалізовувати всю сукупність функцій, процесів і операцій, необхідних для досягнення поставлених перед проектом цілей. Під організаційною структурою звичайно розуміється сукупність елементів організації (посад та структурних підрозділів) та зв'язків між ними.

Пропонуються або вертикальні зв'язки між посадами і структурними підрозділами (адміністративно-функціональні), за якими протікають адміністративні процеси прийняття рішень, або горизонтальні (технологічні), за якими протікають процеси виконання робіт.

При цьому виділити горизонтальні і вертикальні зв'язки і процеси можна лише на низькому рівні декомпозиції (близькому до окремих операцій) діяльності за проектом, а на середньому і високому рівні вся діяльність по реалізації проекту складається з діагональних процесів і зв'язків. Вибір і подальше проектування, аналіз і створення організаційної структури є, з одного боку, відповідальною, з іншого — складною, міждисциплінарною, слабко структурованою та формалізованою діяльністю. Останнім часом було створено безліч інструментів, що дозволяють досить ефективно здійснювати вибір, розробку і створення організаційної структури управління проектами.

Реалізація проекту відбувається в рамках організації (установи), структура якої в значній мірі впливає на успіх проекту. Тому організаційні форми управління проектами найчастіше обумовлені умовами реалізації проекту.

Разом з тим, для реалізації проектів інколи використовується змішана (гібридна) форма організаційної структури управління проектом, що обумовлюється специфікою змісту проектів. Установою виконуються проекти, результатом яких є створення великої кількості не завжди типових, але близьких за змістом об'єктів. Така специфіка змісту проектів має більше функціональну структуру, так як має циклічний характер виникнення і згортання, і не вимагає виключно горизонтальної інтеграції. Наявність ознак проектної структури управління проектом свідчить про вплив ринкових відносин у сучасній економіці на бюджетну установу, організаційна система якої ґрунтується на планово-розподільних методах управління.

 
<<   ЗМІСТ   >>