Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАКОНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТА ВЗАЄМОДІЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ І ДЕРЖАВИ Ринок, його сутність та структураФункція інформаційна Функція посередницька Функція ціноутворення Функція регулююча Функція санації Суб'єкти ринкуОб'єкти ринку Економічні закони, що регулюють ринокЗакон вартостіЗакон додаткової вартості (основний економічний закон капіталізму)Закон конкуренціїЗакон переливу капіталуЗакон зростання витратГраничні показникиЗакон спадної віддачі Еластичність попиту і пропозиції Попит і закон попитуФактори, які впливають на попитНеокласичний підхід (А. Маршалла) Пропозиція і закон пропозиції Співвідношення попиту і пропозиціїВзаємодія попиту та пропозиціїФактори, що впливають на ціноутворенняТеорія ціни за Марксом Конкуренція в бізнесі Поняття і види конкуренціїВиди конкуренціїТипи конкуренції Конкурентоспроможність та конкурентні переваги фірми Визначення конкурентного статусу фірми Стратегія конкурентної боротьби (вибір позиції у конкуренції)Основні причини втрати конкурентоспроможності Стратегічний вибір підприємства Регулююча роль держави в ринковій економіці Необхідність державного регулювання в ринковій економіціФакти неподільності Функції держави в ринковій економіці Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги Операції на відкритому ринку Регулювання відсоткової ставки Антимонопольне регулювання Регулююча діяльність держави в соціальній сфері Межі й перспективи регулюючої діяльності держави Державне регулювання економічної безпеки підприємств Державний менеджментВисновки ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА Сутність та зміст підприємництва Функції та рушійні сили підприємництва Власну особистість Досвід та вміння Загальну економічну ситуацію Обраний ринок Насиченість конкурентами Доступ до ресурсів Умови та принципи підприємництва Суб'єкт підприємництва Права та обов'язки підприємцівПрава підприємцяОбов'язки підприємця Сутність і структура економічної власностіОсновні типи та форми власності підприємств Управління власністю компаній Управління якістю власності в галузі ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Організаційні одиниці підприємництва Основні види підприємствах класифікація та організаційно-правові формиПідприємець - фізична особаЮридичні особи (підприємства) Одноосібне володіння, його переваги та недоліки Товариство (партнерство), його особливостіПереваги партнерства, які має перед одноосібними володіннями Товариства з необмеженою відповідальністю Корпоративна форма організації підприємницької діяльностіПереваги корпорації (акціонерного товариства) Спільні підприємства Франчайзна системаОснови франчайзингу Умови оплати франчайзингу Межі франчайзингу Будівлі, устаткування та умови поставок Умови роботи Припинення й поновлення франчайзингу Інше МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО Місце і роль малого підприємництва в економіці Економічна сутність і функції малих підприємствФункції малого підприємництва Державна політика у сфері малого підприємництваЦілі та завдання державної політики у сфері малого підприємництваПринципи державної підтримки МП Бюджетна (митна, тарифна) політика Інституційно-інвестиційна державна політика Державна адміністративна політика Державна політика в сфері трудових відносин і соціального забезпечення Муніципальна державна політика регіону Політика в сфері оподаткування Стратегія та основні напрямки і заходи підтримки малого і середнього бізнесу Складові стратегії розвитку МПЦільова орієнтація Загальна підтримка МП Спеціальна підтримка МП Основні напрями підтримки малого та середнього підприємництва Фінансово-кредитна підтримка Кадрове забезпечення Інформаційне забезпечення Нормативно-правова підтримка малого підприємництва Зниження рівня адміністративних перешкод Заходи з розвитку матеріально-технічної бази МП Забезпечення доступу МП до сучасних технологій та "ноу-хау" Розвиток кооперації великих та малих підприємств Підтримка розвитку дрібномасштабних ринків товарів та послуг, ринків субпідряду Підтримка створення і розвитку кадрового потенціалу МП Підтримка менеджменту, маркетингу і кооперації МП Сприяння міжрегіональній і зовнішньоекономічній діяльності Сприяння розвитку недержавної інфраструктури підтримки МП Сприяння в захисті інтересів МП, безпеці та соціальному захисті підприємців Сприяння формуванню сприятливого соціально-психологічного середовища для МП Орієнтири вибору політичного курс щодо малого та середнього бізнесу Регулювання господарської діяльності малих підприємств Розвиток малого підприємництва в галузях Розвиток малих підприємств в ході реструктуризації галузей промисловості і реформуванні підприємств Участь малих підприємств у створенні гнучких організаційних структур підприємств Створення і розвиток нових дрібних підприємств Розвиток суб'єктів малого підприємництва у сфері агропромислового комплексу Стратегічна орієнтація на залучення інноваційного потенціалу малого підприємництва та розвиток підприємництв у сфері НДДКР Розвиток ремісництв і послуг для населення Розвиток підприємництв у сфері житлово-комунального господарства Розвиток малого бізнесу в муніципальних утвореннях Загальні підходи до взаємодії регіонального і муніципального рівнів підтримки МП Підтримки малого бізнесу муніципальними утвореннями Організація роботи органів місцевого самоврядування, сплямованої на реалізацію заходів державної і створення систем муніципальної підтримки малого підприємництва Організація муніципального моніторингу стану малого підприємництва Визначення пріоритетних напрямків розвитку малого підприємництва Бізнес-карта території Розробки муніципальної програми розвитку малого підприємництва Селективна підтримка окремих суб'єктів малого бізнесу АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА Сутність корпоративного управління Поняття корпоративного управління й корпоративних правСуть поняття "корпоративні права" Суб'єкти корпоративного управлінняІнвестори як суб'єкти корпоративного управлінняПрацівники корпоративних структур як суб'єкти корпоративних відносин Відмінність корпоративного управління від загального менеджменту Корпоративні організаційні форми бізнесу Корпоративні ознаки підприємства державного сектораФорми державної корпоративної власності Сутність зовнішньої сфери корпоративного управлінняОсновні регулятори зовнішньої сфери корпоративного управління Чинники впливу на внутрішню сферу корпоративного управління Основні риси сучасного корпоративного управління Інсайдерські та аутсайдерські системи управління Сутність принципів корпоративного управління ОЕСР Принципи корпоративного управління. Міжнародної мережі з корпоративного управління Принципи корпоративного управління Європейського Банку Реконструкції та Розвитку Взаємовідносини з клієнтами Взаємовідносини з акціонерами Взаємовідносини з працівниками Взаємовідносини з постачальниками Взаємовідносини з громадськістю Взаємовідносини з державними органами і місцевою владою Принципи корпоративного управління Конфедерації Європейських Асоціацій Акціонерів Національні стандарти США у сфері корпоративного управління Звітність Прозорість Справедливість Методика голосування Кодекси принципів Стратегічне планування Англо-американська модель корпоративного управління Західноєвропейська модель корпоративного управління Японська модель корпоративного управління Перехідна модель корпоративного управління Поняття відкритого акціонерного товариства. Види акціонерних товариств Відкрите акціонерне товариство Власники акціонерного товаристваУправління акціонерним товариством Цілі діяльності акціонерного товаристваПереваги акціонерного товариства Статут акціонерного товаристваЗміст СтатутуВнесення змін і доповнень у Статут Акції та інші цінні папери акціонерного товаристваЗагальні положення про цінні папериАкції акціонерного товариства, їхні типи і категоріїІнші цінні папери акціонерного товаристваВимоги, що висуваються до передані акцій Вільна передача акцій Перехід і реалізація права власності на іменні акції Реєстр акціонерів Інтегровані корпоративні структури Дотримання співвідношення корпоративних прав та інтересів різних груп акціонерів-інвесторів ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСНУВАННЯ БІЗНЕСУ Мета організації власної справи. Визначення місії та формулювання цілей фірмиДля чого потрібна місія власникам?Для чого потрібна місія менеджерамВизначення цілей бізнесу Вибір бізнес-ідеї Як розробити успішну комерційну ідею Визначіть "бачення" бізнесу Визначіть ваші сильні сторони і чим ви б хотіли займатися. Прорахуйте попит ринку Як оцінити бізнес-ідею Попередження розповсюджених помилокПомилки впровадження бізнес-ідеїПомилки початківців Форми й принципи створення власної справи Занадто швидке оформлення бізнесу Недостатнє дослідження ринку Посилене використання послуг юриста Занадто великі фінансові витрати на оргтехніку й облаштування офісу Засновницькі документи та їх підготовка Підготовка установчих документів підприємства Статут підприємства Засновницький (установчий) договір Статутний фонд підприємства та його формування Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності Проблеми державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та "фіктивні фірми" Порядок реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (СПДФО) Реєстрація СПДФО в органі державної реєстрації Реєстрація СПДФО в органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Реєстрація СПДФО в органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Реєстрація СПДФО в органі Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності Реєстрація СПДФО в органі Пенсійного фонду України Одержання СПДФО дозволу на виготовлення печаток і штампів Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи (СПДФО) Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Включення СПДЮО до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Реєстрація СПДЮО в органі Пенсійного фонду України Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних Захворювань України Реєстрація СПДЮО як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності Одержання СПДЮО дозволу на виготовлення печаток і штампів Постановка на облік у податкових органах. Відкриття рахунків у банках Після державної реєстрації відповідний орган у десятиденний термін подає по одному екземпляру реєстраційної картки до Державної податкової інспекції та до органу державної статистики Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби Взяття СПДФО на облік платників податків в органі державної податкової служби Відкриття рахунків у банках Відкриття поточного банківського рахунку СПДФО Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства (СПДЮО) 7.2.3. Відкриття поточного банківського рахунку СПДЮО Дозволи, необхідні для початку роботи. Ліцензування діяльності підприємства Дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі Використання касового апарату Отримання дозволу від органів державного нагляду за охороною праці Отримання дозволу в органах Державного пожежного нагляду Отримання висновку санепідемстанції Ліцензування діяльності підприємства Порядок одержання ліцензії Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності Обмеження підприємництва. Припинення діяльності підприємства Обмеження підприємництва Припинення діяльності підприємства МАРКЕТИНГ Становлення маркетингу Сутність і функції маркетингуФункціональний підхід Товарний підхід Системно-поведінковий підхід Національний підхід Управлінський підхідУзагальнюючий підхід Основні поняття маркетингу. Класифікація маркетингу Основні принципи маркетингу Концепції маркетингуЗасоби (інструменти) маркетингу Принципи та етапи маркетингових досліджень Організація маркетингу на підприємстві БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ Основи бізнес-планування Структура бізнес-плану Зміст основних складових бізнес-плану Резюме (можливості фірми) Характеристика об'єкту інвестування Характеристика продукції за проектом Аналіз ринку збуту товарів (послуг) Аналіз конкурентів План маркетингу Визначення попиту і можливості ринку Конкуренція й інші зовнішні чинники Стратегія маркетингу Стратегія збуту і підрозділи Стратегія ціноутворення Реклама, зв'язки з громадськістю, просування товару План і структура виробництва продукції Організаційний план і управління проектом Юридичний план Оцінка ризиків Фінансовий план інвестиційного проекту Розглянемо зразковий склад показників і форму їх подання в оперативному плані (звіті) Другим документом є план (звіт) про прибутки і витрати План (звіт) про спрямування коштів Заключним документом є балансовий звіт Загальні спостереження стосовно сучасної правової бази для підприємницької діяльності Цивільне законодавство Законодавство, яке регулює діяльність господарських товариств Антимонопольне законодавство Приховані витрати та зайві перешкоди"Правило 90 днів" Фінансування Нотаріальне засвідчення Оподаткування Система прийняття законів Корупція та надмірне регулювання Корупція та надмірне регулювання Корупція Надмірне регулювання Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності Сутність і види відповідальності підприємців Умови виникнення цивільної відповідальності підприємців Способи забезпечення виконання підприємцями своїх зобов'язань Кримінальна відповідальність підприємців 5. Адміністративна відповідальність підприємців ФІНАНСИ Фінанси як суб'єкт і об'єкт управління Організаційна структура управління фінансами Фінанси підприємства та фінансовий менеджмент Джерела фінансових ресурсів та інвестуванняПоказник ефективності інвестицій Сутність та механізм фінансового планування на підприємстві Корпоративні фінанси ПОДАТКИ Роль податків у фінансовій системі держави і підприємства Оподаткування та справедливість Прямі податки Непрямі податки Місцеві податки Місцеві збори Справляння податків з "володіння, продажу, дарування, успадкування, купівлі тощо" нерухомості Оподаткування за вилами податків. Податок на прибуток підприємств Податок на доходи фізичних осіб Податок на додану вартість Оподаткування фізичних осіб як складова податкової системи Оподаткування підприємств Загальна система оподаткування Спрощена система оподаткування або сплата єдиного податкуЗвітністьПодаток на додану вартість (ПДВ) Оподаткування підприємців - фізичних осіб Фіксований податокОподаткування фізичних осіб (СПД) - платників фіксованого податку Сплата єдиного податку або спрощена система оподаткуванняЗагальна система оподаткування Аналіз ставок єдиного податку в залежності від виду діяльності суб'єкта підприємницької діяльності (СПД) Аналіз податкових умов діяльності фізичних осіб, що працюють за різними схемами оподаткування. Торгівля за фіксованим податком Сплата єдиного податку Загальний спосіб оподаткування ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ Сутність та необхідність обліку на підприємствіА. Корпоративні книгиБ. Фінансова документаціяВ. Облік кадрівГ. Юридична документація Договори Процесуальні документи (судові процеси й арбітраж) Документація, що стосується цінних паперів товариства Документація, що стосується інтелектуальної власності Періодичні звіти, що надаються до інших державних органів Документація періоду приватизації Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО)ДоречністьСвоєчасністьСуттєвістьВірогідністьПравдиве поданняНейтральністьПовнотаЗрозумілістьЗіставністьПослідовністьРозкриття облікових політикБАЛАНСЗміст балансуФорма балансуЗвіт про прибутки та збиткиФорма звіту про прибутки та збиткиМетод класифікації витрат за їх характеромЗвіт про зміни у власному капіталіЗміст звіту про зміни у власному капіталіФорма звіту про зміни у власному капіталіЗвіт про рух грошових коштівЗміст звіту про рух грошових коштівПриклади руху грошових коштів від операційної діяльності:Примітки до фінансових звітівЗміст приміток до фінансових звітівФорма приміток до фінансових звітівВзаємозв'язок фінансових звітів Методи бухгалтерського обліку Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації Управлінський облік у системі управління організацією Елемент систем управлінського обліку Процес постановки управлінського обліку ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ Класифікація фіскальних, контролюючих та правоохоронних органів Органи податкової службиПрава органів державної податкової служби Контрольно-ревізійне управління Державна інспекція з контролю за цінами Органи пожежного нагляду Санітарно-епідеміологічна служба Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації Служба захисту прав споживачів ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Підсистема інформаційного забезпечення менеджменту та класифікація інформації Класифікація інформації Використання інформаційних комп'ютерних технологій! в основних функціях менеджменту Інформаційна технологія Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних потоків Система здійснення угод і операцій Управлінські інформаційні системи Системи підтримки рішень Системи, що базуються на знаннях і експертні системи Побудова інформаційних системА. Визначальна стадіяБ. Стадія розвиткуВ. Стадія встановлення і впровадження в дію Розробка (доробка, переробка) систем користувачем Інформаційна безпека об'єкту управління Конкурентна розвідка і економічне (промислове) шпигунство Організація системи доступу до зведень, що складають комерційну таємницю підприємства (фірми) та системи їхньої безпекиКомерційна таємниця Фінансово-кредитна таємниця Організація дозвільної системи на підприємстві. Бенчмаркінг в економічній безпеці підприємств та у конкурентній розвідці Організація служби безпеки підприємства Загальні положення. Основні задачі СБ Функції СБ Структура СБ БОРОТЬБА ІЗ ШАХРАЙСТВОМ У БІЗНЕСІ Природа, типи та види шахрайства Мотивація шахрайства Виявлення шахрайства Процес виявлення шахрайства Ознаки афер з інвестиціями Відповідальність аудиторів за виявлення ознак шахрайства Запобігання шахрайству Атмосфера всеохоплюючого контролю. Система фінансової та бухгалтерської звітності Методи проведення контрольних перевірок. Розподіл обов'язків та подвійний контроль. Система підтвердження повноважень Система незалежних перевірок Фізичні способи охорони і контролю доступу Документальний контроль Фіктивні підприємства в Україні: причини виникнення та шляхи протидіїЗаконодавчі актиОсновна літератураДодаткова література
 
>>