Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Глосарій

Безпечність товару — споживна властивість товару, за якої ризик заподіяння шкоди здоров'ю людини та довкіллю в разі споживання товару обмежений допустимим рівнем.

Вимоги до товару — сукупність якісних та кількісних характеристик товару, які відображають уявлення його споживачів про необхідну цінність товару в разі використання його за призначенням у встановлених умовах обігу і споживання.

Вимоги до якості товару — вираження певних правил через переведення їх у набір кількісно або якісно встановлених норм щодо характеристик товару для забезпечення можливості його перевірки при використанні за призначенням.

Випробування товару — експериментальне визначення кількісних або якісних характеристик властивостей товару за заданою програмою відповідно до чинних нормативних документів.

Експертиза споживних властивостей — аналізування і оцінювання споживних властивостей товару з використанням експертних методів на основі результатів випробування.

Еталон товару — зразок товару для порівняння з аналогічними за призначенням та виглядом екземплярами.

Зразок товару — одиниця товару, яку вибирають для демонстрування, ознайомлення, порівняння з еталоном, контролю, аналізу, випробування, оцінювання рівня якості

Контроль якості товару — діяльність, яка включає проведення вимірів, експертизи, випробування або оцінювання однієї чи декількох характеристик товару та порівняння отриманих результатів із встановленими вимогами, для визначення, чи досягнуто відповідності по кожній із цих характеристик.

Лабораторний метод — метод визначення значень показників якості товару за допомогою спеціальної апаратури, реактивів, посуду та іншого допоміжного приладдя.

Маркування товару — ідентифікаційна умовна познака на кожній одиниці (партії) товару з інформацією відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Методи визначення показників якості товару — методи, за допомогою яких визначають кількісне значення показників якості товару.

Недолік товару — будь-яка невідповідність товару вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що їх пред'являють до товару, а також невідповідність товару тій інформації, яку про нього надав виробник (виконавець, продавець).

Номенклатура товарів — сукупність усіх асортиментних груп товарів та товарних одиниць, що пропонуються до продажу конкретним суб'єктом ринку.

Органолептичний метод — метод визначення значень показників якості товару на основі аналізу сприйняття органів чуттів людини.

Партія товару — визначена кількість товарів одного або декількох найменувань, закуплених, відвантажених або декількох найменувань одночасно за одним товаросупровідним документом.

Показник якості товару — кількісна характеристика однієї або декількох властивостей товару, складових його якості, яка розглядається відповідно до умов його споживання.

Приймання товару — етап товароруху, на якому товароодержувач приймає від постачальника товари, визначає відповідність партії товару за кількістю, якістю, комплектністю та асортиментом вимогам, установленим умовами договору, нормативною та товаросупровідною документацією.

Товар — будь-яка річ, що на момент надходження в обіг повинна бути виокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу.

Товарна експертиза — незалежне перевіряння якості та кількості товару компетентними спеціалістами на замовлення зацікавленої юридичної або фізичної особи.

Якість товару — сукупність характеристик товару, які визначають ступінь його здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби.

 
<<   ЗМІСТ   >>