Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Товарні знаки

Товарний знак — це знак, який допомагає відрізнити товар одного підприємства від подібного товару іншого виробника. Основні функції товарних знаків:

 • - вирізнення товару або послуг серед інших подібних, що знаходяться у цивільному товарообороті;
 • - дані про походження товару або послуг;
 • - дані про певну якість товарів та послуг;
 • - рекламування певного товару та послуг.

В Україні правова охорона товарних знаків здійснюється Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", головною метою якого є забезпечення індивідуалізації товарів і послуг певними позначеннями. Класифікацію товарних знаків подано на рис. 1.5.

Класифікація товарних знаків

Рис. 1.52. Класифікація товарних знаків

Основні типи позначення фірмових товарних знаків представлені на рис. 1.6. Захист прав на знаки для товарів і послуг може здійснюватися в адміністративному, змішаному або судовому порядку.

Типи позначення фірмових товарних знаків

Рис. 1.6. Типи позначення фірмових товарних знаків

Знаки відповідності, екологічні та інші види інформаційних знаків

Знак відповідності у сертифікації — це захищений у встановленому порядку знак, застосований або виданий відповідно до правил системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що дана продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Залежно від сфери застосування розрізняють:

 • - національний знак відповідності — знак, що підтверджує відповідність вимогам, установленим національними стандартами або іншими нормативними документами. Він розробляється, затверджується і реєструється національним органом з сертифікації. Знак відповідності дозволяється використовувати для маркування тільки сертифікованої продукції;
 • - транснаціональний (регіональний) знак відповідності — це знак, що підтверджує відповідність вимогам, установленим регіональними стандартами. Вони застосовуються в країнах визначеного регіону на основі узгоджених стандартів і взаємного визнання результатів сертифікації.

Екологічні знаки — це знаки, які призначені для інформації про екологічну чистоту споживчих товарів або екологічно безпечні засоби їх експлуатації, використання або утилізацію. Екологічні знаки поділяються на підгрупи:

 • - знаки, що інформують про екологічну чистоту товару або безпеку для навколишнього середовища;
 • - знаки, що інформують про екологічно чисті способи утилізації товарів або упаковування;
 • - знаки, що інформують про небезпеку продукції для навколишнього середовища.

Попереджувальні знаки — це знаки, що призначені для забезпечення безпеки споживача і навколишнього середовища під час експлуатації потенційно небезпечних товарів шляхом попередження про небезпеку або нанесення даних, що вказують на дію щодо попередження небезпеки.

Попереджувальні знаки поділяються на два види:

 • - ті, що попереджають про небезпеку;
 • - ті, що попереджають про дію щодо безпечного використання.

Маніпуляційні знаки — знаки, призначені для інформації про способи поводження з товарами.

Розмірні знаки — для позначення визначених фізичних величин, що означають кількісну характеристику товару. Розмірні інформаційні знаки, які проставляються на упаковці товару чи на самому товарі у вигляді номера, літери або графічних зображень, вказують розмір одягу, взуття або довжину, обсяг стегон для панчіх.

Експлуатаційні знаки — це знаки, призначені для правила експлуатації, способу догляду, монтажу і налагодження споживчих товарів. Такі знаки наносяться на етикетки, ярлики, бірки, упаковки, контрольні стрічки або безпосередньо на товар.

Знаки походження товару набувають значення лише за умови їх державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку або завдяки міжнародним договорам держави. Дані знаки поділяються на міжнародні і національні. У зовнішньоекономічній діяльності прийнято застосовувати міжнародні знаки, що включають одну або декілька літер і цифровий код.

Штрихове кодування — один із найбільш поширених засобів автоматичної ідентифікації. Принцип штрихового кодування полягає у кодуванні алфавітно-цифрових знаків у вигляді чергування чорних і світлих смуг різноманітної товщини (штрихів і прогалин), зчитуванні за допомого пристрою, що сканує, розшифровує коди і передає на ЕОМ.

Компонентні знаки — це дані про склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням назв, компонентів, використаних у процесі виготовлення продуктів харчування, харчових добавок, барвників, інших речовин або сполук. За своїм призначенням харчові добавки умовно поділяються індексами літери Е. Поряд з

Е-компонентними знаками існують компонентні знаки, які свідчать про склад непродовольчих товарів.

Акцизне маркування поширюється на товари, що підлягають підакцизному збору. Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України.

Першим основоположним засобом товарної інформації є відомості про виробників товарів, узагальнена інформація про конкретний вид товару, його назву, сорт, товарну марку, місце знаходження виробника, дату виготовлення, термін зберігання (придатності).

Комерційна товарна інформація включає додаткові відомості про товар, необхідні для його виробників, постачальників і продавців. Це відомості про підприємства-посередники, нормативні документи про якість, асортиментні номери за прийнятими класифікаторами товарної продукції, штрихове кодування.

Споживча товарна інформація включає відомості про найбільш характерні споживні властивості: харчову цінність, склад, функціональне призначення, способи використання та експлуатації, нешкідливість, надійність та ін.

Для доведення відомостей до суб'єктів ринкових відносин використовують текстову, цифрову, художню, символічну та штрихову товарну інформацію. Кожна із них має свої переваги або недоліки; зміст інформації визначається специфікою товарної групи.

Текстова інформація найбільш доступна до споживача, але для розміщення вимагає значно велику площу на носіях маркування. Сприйняття такої інформації споживачем ускладнюється, необхідний певний час для її читання і обміркування.

Цифрова інформація більш за все використовується для доповнення текстової інформації або в тих випадках, коли вимагається кількісна характеристика про товар (наприклад, маса нетто, об'єм, розміри одягу, взуття, довжина, дати виготовлення та термін зберігання). Цифрова інформація відрізняється чіткістю, лаконічністю, визначністю, але в ряді випадків вона доступна тільки професіоналам і незрозуміла споживачам (наприклад, класифікація і кодування продукції у Державному класифікаторі України, інформація про вітчизняну продукцію та послуги, що подається на ринки інших країн).

Художня інформація забезпечує здорове та емоційне сприйняття відомості про товари за допомогою художнього чи графічного зображення товару або репродукції з картин, фотографій, листівок (квітів, тварин, комах) чи інших зображень. Основне призначення цієї форми інформації — виникнення у споживачів певної уяви за рахунок задоволення естетичних смаків.

Символічна інформація передається за допомогою символів (інформаційних знаків). Символ — це знак, що характеризує особливі (відмінні) властивості товару для умовного відображення сутності.

Штрихова інформація — знак (штриховий код) для автоматизованої ідентифікації і обліку інформації про товар. Наноситься на транспортну і споживчу упаковку багатьох імпортних і вітчизняних товарів. У відповідності з вимогами здійснення зовнішньоторгових угод наявність штрихового коду на упаковці товару є обов'язковою умовою його експорту. Відсутність штрихового коду негативно впливає на конкурентоспроможність продукції.

Основним засобом товарної інформації маркування товару є нанесення на продукцію, тару, пакування тексту умовних позначень та малюнків, цифрових, букво-цифрових або символічних знаків.

Відправницьке маркування включає інформацію про пункти відправлення і призначення, найменування відправника, отримувача, загальну кількість місць, масу брутто і нетто. Транспортне маркування включає інформацію щодо адресата, відправника та способів поводження з упакованою продукцією під час її транспортування та зберігання.

Спеціальне маркування включає попереджувальні написи і знаки, які означають способи поводження з нею під час завантаження, розвантаження, зберігання та транспортування (наприклад, "Не кантувати", "Берегти від вологи", "Верх", "Відкривати тут", "Вогненебезпечно", "Берегти від вогню", "Отрута" та ін.).

Маркування виражає товарну марку: назву товару, товарний знак або його символ, який ідентифікує продукцію. Товарний знак — позначення, зареєстроване у встановленому порядку, що міститься на товарах, пакуванні або документації, який пов'язаний з реалізацією і застосовується для того, щоб відрізнити товари одного підприємства від однорідних товарів іншого підприємства. Товарні знаки належать до об'єктів охорони промислової власності, використання їх іншими підприємствами карається за законом [5, 20, 33, 64].

 
<<   ЗМІСТ   >>