Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка розвитку

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ Економіка перетворень Економічні теорії розвитку Історія реформування промисловості і сільського господарства в період 1900-1917 pp. Економічне зростання незалежної України -в ефективності виробництва, розвитку фінансів і банківської системи Необхідність управління стабілізаційними процесами в економіці України Методологічні аспекти впливу інфляційних процесів на розвиток економіки Економічна суть інфляції Вплив на інфляційні процеси введення національної валюти Формування системи управління інфляційними процесамиФормування економіки територій Економічний розвиток територій Формування системного механізму державного управління територіями Методологія становлення і розвитку територій ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК Економічна трансформація в сільському господарстві Трансформаційні процеси в сільськогосподарському виробництві Форми господарювання в АПК Процеси реформування економічних відносин в аграрному секторі Іпотечне кредитування - запорука успіху в реформуванні сільського господарства Стратегія ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Система розвитку сільськогосподарського виробництва Визначення засад ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва Ефективний аудит - гарантія безризикової діяльності підприємств ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА Програмне забезпечення персональних комп'ютерів Загальні принципи програмного управління комп'ютеромОпераційні системи. Системне програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення. Огляд операційних систем персональних комп'ютерівПрограмна оболонка Windows. Сімейство операційних систем Microsoft Windows.Операційна система Windows 95.Операційна система Windows NT. Операційна система Windows СЕ. Локальні обчислювальні мережі Загальні принципи побудови комп'ютерних мереж Класифікація комп'ютерних мереж Мережні операційні системи і загальні принципи управління комп'ютерними мережами Глобальні обчислювальні мережі. Internet Глобальні обчислювальні мережі Історія розвитку мережі Internet Організаційно-технологічні принципи побудови мережі Internet Інформаційний сервіс мережі Internet Можливості практичного використання мережі Internet Основні напрямки розвитку Internet Інформатика, інформаційні технології як передумови розвитку економіки Інформатика - комп'ютерна наука Інформаційне забезпечення управлінської діяльності Інформаційно-технологічне забезпечення економічної діяльності Перспективи впровадження інформаційних технологій в Україні Інформаційне забезпечення управління та обліку Впровадження чіткої системи автоматизації обліку - основа збереження фінансів Перспективи розвитку інформаційного забезпечення документообігу Форми організації фінансової роботи Принципи організації і основні види обліку Бюджетний облік БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ Бухгалтерський облік - головний механізм розвитку виробництва і економіки держави Бухгалтерський облік в Україні Планування і звітність - основа визначення завдань діяльності користувача та контроль їх виконання у системі SAP Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - логічний етап розвитку економіки Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - вимога часу Підвищення ефективності фінансової бухгалтерії в умовах роботи в системі SAP R/3 Система SAP - основна система ведення бухгалтерського обліку в країнах Європейської Ради Відображення операцій фінансової бухгалтерії в Головній книзі . . , Введення спеціальних регістрів для забезпечення бухгалтерією чіткого аналізу і звітності Операції з матеріальними і нематеріальними цінностями ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯАЬНОСТІ В УКРАЇНІ Розвиток банківської системи України Теоретичні основи банківської діяльності Забезпечення розвитку економіки через стійку національну валюту і чітку монетарну політику Стабільність національної валюти - основа поступального розвитку економіки Основні напрями грошово-кредитних відносин Поняття і суть кредиту Стратегія і тактика розвитку банківської системи України Кошторисне фінансування витрат на утримання банків Удосконалення фінансового аналізу банківських операцій Банківська звітність Формування звітності і її роль у розвитку грошово-кредитної політики Вимоги до складання звітності Упорядкування форм фінансової та статистичної звітності Економічний аналіз діяльності комерційного банку СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ І ЕКОНОМІЧНОГО ПРОІІВІТАННЯ Економічні основи розвитку України Регулювання розвитку економіки Прогнозування - необхідна умова економічного зростання Економічні стимулятори виробництва Міжнародні фінансові інститути Перспективи економічного розвитку України Теоретичні і економічні основи інвестиційної діяльності Інвестиції: основні поняття, види і джерела фінансування Переваги інвестиційного проектування Фінансові аспекти активізації інвестиційного процесу в Україні Лізинг основних засобів Економіка підприємництва Підприємство - головна ланка економіки держави Ефективність роботи підприємств у технічному прогресі Через мале підприємництво до середнього, а від них - до благополуччя і процвітання Фінанси підприємств Необхідність удосконалення управління акціонерними товариствами Економічний аналіз господарської діяльності підприємств Контроль і аудит фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій Валютне регулювання та вдосконалення валютних операцій Валютні операції та їх регулювання Виконання банками функцій агентів валютного контролю Організація та перспективи валютного регулювання (з урахуванням світового досвіду і особливостей економічного розвитку України)
 
>>