Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Стратегічне управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ: ВИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ Стратегія фірми Фірма як суб'єкт ринку Стратегія фірми: поняття, типи, особливості розробки Ієрархічна структура стратегій Характеристика розробок десяти шкіл стратегій Поняття стратегічної бізнес-одиниці Стратегічне управління фірмою Еволюція систем управління на рівні фірми Сутність стратегічного управління Модель стратегічного управлінняКонтрольні питанняПитання для обговоренняЛітература СТРАТЕПЧНИЙ АНАЛІЗ,ПРОГНОЗУВАННЯ І МОНІТОРИНГ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ Зовнішнє середовище фірми. Аналіз моделей Призначення, зміст і методичні особливості аналізу зовнішнього середовища Аналіз макросередовища PEST-аналіз Аналіз мікросередовища Аналіз загальної ситуації в галузі Поняття і логіка галузі Визначення основних економічних показників галузі Аналіз конкурентів Модель п'яти сил конкуренції М. Портера Аналіз рушійних сил галузі Оцінка конкурентної позиції фірм-суперників Аналіз поведінки фірм-конкурентів Визначення галузевих ключових факторів успіху Оцінка привабливості і перспектив розвитку галузі Аналіз споживачів Вивчення постачальників фірми-виробника Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на фірму Система відстеження стану зовнішнього середовища Застосування техніки сценаріїв у системі стратегічного управлінняКонтрольні питанняПитання для обговоренняКонкретна ситуація: "Народний комп'ютер "Амата"Питання до конкретної ситуації АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ Внутрішнє середовище фірми та особливості його аналізу SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми Аналіз конкурентоспроможності цін і витрат фірми Визначення конкурентної позиції фірми Оцінка конкурентоспроможності фірми на основі методу бенчмаркінгу Діагностика проблем фірмиКонтрольні питанняПитання для обговоренняКонкретна ситуація: діагностика проблем моторного заводуПитання до конкретної ситуаціїЛітература МІНІ-СТРАТЕГІЯ ФІРМИ: БАЧЕННЯ, МІСІЯ, ЦІЛІ, СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ Бачення - найважливіший орієнтир системи стратегічного управління Місія фірми Цілі фірми Стратегічні цільові пріоритети фірмиКонтрольні питанняПитання для обговоренняКонкретна ситуація: "Корпорація "Мільга"Питання до конкретної ситуаціїЛітература АНАЛІЗ ПОРТФЕЛЯ БІЗНЕСІВ ФІРМИ (ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ) Призначення й етапи портфельного аналізу Матриця "темпи зростання ринку -частка на ринку" (модель ВСЄ) Матриця "привабливість ринку (галузі) -конкурентоспроможність компанії" (модель GE / McKinsey) Модель Shell/DPM Модель Хофера-Шендела Модель ADL/LC Матриця "товар - ринок" Модель стратегічного аналізу (база даних PIMS)Контрольні питанняПитання для обговоренняПрактичні завданняЛітература ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ФІРМИ Підходи до розробки стратегії Основні елементи, що формують корпоративну стратегію Типові стратеги Розробка стратегії корпорації Аналіз поточної (реалізованої) стратегії Вибір стратегії Оцінка стратегії Ділова стратегія фірми Стратегія лідерства за витратами Стратегія диференціації Стратегія оптимальних витрат Сфокусовані стратегії низьких витрат Функціональна стратегія Продуктово-маркетингова стратегія Виробнича стратегія Стратегія управління персоналом Фінансова стратегія Операційна стратегія Постановка завданьКонтрольні питанняПитання для обговоренняКонкретна ситуація: ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"Література РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ Завдання етапу реалізації стратегії Система планів розвитку організації Зв'язок стратегічних ресурсів зі стратегією Управління за цілями Створення організаційної структури, що сприяє успішній реалізації стратегії Приведення організаційної структури у відповідність зі стратегією Характеристика організаційних структур управління Сучасні способи побудови організацій Проведення стратегічних змін Важливі управлінські складові, що впливають на процес здійснення стратегії Розробка додаткових планів і конкретних орієнтирів, спрямованих на реалізацію стратегії Пошук кращих методів здійснення стратегії Розробка систем мотивацій винагороди, пов'язаних з реалізацією стратегіїКонтрольні питанняПитання для обговоренняКонкретна ситуація: ВАТ "Силікатний завод"Питання до ситуаціїЛітература ЛІДЕРСТВО (КЕРІВНИЦТВО) - НАЙВАЖЛИВІША УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ Керівництво процесом реалізації стратегії Створення організаційної культури, що сприяє успішній реалізації стратегії Формування управлінської командиКонтрольні питанняПитання для обговоренняКонкретна ситуація: "Управлінська команда в компанії"Конкретна ситуація: "Зберегти те, що є"Питання до конкретної ситуаціїЗАКІНЧЕННЯСЛОВНИК
 
>>