Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Національна безпека України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВА)Вступ Необхідність формування націобезпекознавства Сутність і зміст націобезпекознавства Міждисциплінарний підхід до формування націобезпекознавства Основні категорії націобезпекознавства Націобезпекознавство в системі наук Архітектура наукового підходу до вивчення складових національної безпекиСписок рекомендованої літератури УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИВступ Система забезпечення національної безпеки України Поняття, зміст і призначення системи забезпечення національної безпеки Мета, завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки Сили та засоби забезпечення національної безпеки України Гарантії ефективного управління національною безпекою Структура системи забезпечення національної безпеки Система управління національною безпекою України Поняття системи управління національною безпекою Структура системи управління національною безпекою Компетенція Президента України у забезпеченні національної безпеки України Конституційні засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в сфері управління національною безпекою Компетенція Верховної Ради України в сфері забезпечення національної безпеки Конституційний Суд України Суди загальної юрисдикції Прокуратура України Національний банк України Компетенція центральних органів виконавчої влади у забезпеченні національної безпеки Сили забезпечення національної безпеки України Роль ОВС України в управлінні національною безпекою Роль Внутрішніх військ МВС України в управлінні національною безпекою Роль Служби безпеки України в управлінні національною безпекою Роль Державної прикордонної служби України в управлінні національною безпекою Роль Державної митної служби в управлінні національною безпекою Компетенція Збройних Сил України в управлінні національною безпекою Завдання Управління державної охорони України у сфері управління національною безпекою Війська цивільної оборони в управлінні національною безпекою Роль сил спеціального призначення у забезпеченні національної безпеки України ВисновокВисновкиСписок рекомендованої літератури ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИВступ Поняття та зміст нормативно-правового забезпечення національної безпеки Роль права в забезпеченні національної безпеки Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України Завдання законодавства про національну безпеку Причини гальмування процесу формування нормативно-правового фундаменту забезпечення національної безпеки Принципи формування нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки Засоби забезпечення законотворчої діяльності Методологія формування Концепції національної безпеки України Історичні корені формування. Концепції національної безпеки України Поняття та зміст Концепції національної безпеки Класифікація Концепцій національної безпеки Основні підходи до формування доктрин національної безпеки Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки України" Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпекиВисновкиСписок рекомендованої літератури ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИВСТУП Поняття та зміст інформаційної безпеки Характеристика загроз інформаційній безпеці системи державного управління Поняття інформаційної війни Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері Класифікація загроз Теоретичні аспекти формування та функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки України Поняття системи забезпечення інформаційної безпеки Мета функціонування, завдання системи забезпечення інформаційної безпеки Методи забезпечення інформаційної безпеки Структура системи забезпечення інформаційної безпеки та компетенція її складових Державна політика національної безпеки а інформаційній сферіВисновкиСписок рекомендованої літератури ГЕОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ СТАН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІВступ Поняття та зміст геополітики Поняття геополітики Джерела геополітики Предмет геополітики Основні закони геополітики Поняття геополітичної безпеки Загальна характеристика України як суб'єкта геополітики Сучасні загрози геополітичній безпеці Система забезпечення геополітичної безпеки Пріоритетні напрями забезпечення геополітичної безпеки ВисновкиСписок рекомендованої літератури ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИВступ Поняття і зміст екологічної безпеки Понятійно-категоріальний апарат екологічної безпеки Екологічні закони та головні принципи екологічної безпеки Основні риси та критерії екологічної безпеки Екологічній безпеці властиві певні риси. Поняття та види загроз національній безпеці в екологічній сфері Система екологічної безпеки Головна мета системи екологічної безпеки України Національні інтереси України в екологічній сфері Державна система забезпечення екологічної безпеки Напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сфері ВисновкиСписок рекомендованої літератури ВОЄННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇВступ Основні загрози воєнній безпеці України Воєнна небезпека і воєнні загрози. Джерела і характерні ознаки Чинники, що впливають на ступінь воєнної небезпекихарактер військових загроз для України Існуючі та прогнозовані загрози воєнній безпеці УкраїниВисновки Система воєнної безпеки України Система забезпечення воєнної безпеки і умови її формування Складові системи воєнної безпеки і їх повноваження Аналіз стану системи воєнної безпеки Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення системи воєнної безпеки України Основні напрями реформування Збройних сил України Особливості реформування Збройних сил України Проблеми реформування Збройних сил УкраїниВисновкиСписок рекомендованої літератури СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНВступ Стратегія національної безпеки США Управління національною безпекою в Китаї Політика безпеки Німеччини Політика національної безпеки Франції Державна стратегія національної безпеки Японії у XXI столітті Концепція національної безпеки Монголії Концепція національної безпеки Республіки Молдова Концепція національної безпеки Республіки Білорусь Концепція національної безпеки Російської Федерації ВисновкиСписок рекомендованої літератури НЕДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ Вступ Поняття та зміст недержавної системи безпеки України Національні інтереси та їх забезпечення недержавною системою національної безпеки України Види загроз національній безпеці України Джерела загроз національній безпеці України Стан національної безпеки України та основні завдання недержавних суб'єктів по її забезпеченню Методи забезпечення національної безпеки України Напрями недержавного управління національної безпекою України у різних сферах суспільного життя У сфері економіки У сфері внутрішньої політики У сфері зовнішньої політики В інформаційній сфері У соціальній та гуманітарній сферах У сфері науки і техніки У сфері духовного життя У сфері оборони У сфері екології У сфері безпеки державного кордону Міжнародне співробітництво недержавної системи безпеки у сфері забезпечення національної безпеки України Політика забезпечення національної безпеки України недержавними суб'єктами і першочергові заходи з її реалізації Основні положення політики забезпечення національної безпеки України Першочергові заходи по реалізації недержавними суб'єктами політики національної безпеки України Структура недержавної системи забезпечення національної безпеки України Завдання НСБ Основні функції недержавної системи забезпечення національної безпеки України Структура недержавної системи забезпечення безпеки Сутність та зміст менеджменту недержавної системи безпеки Поняття "менеджмент" і необхідність управління недержавною системою безпеки Сутність та зміст менеджменту НСБВисновкиСписок рекомендованої літературиБЕНЧМАРКІНГ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИВступ Поняття та сутність бенчмаркінгу Історичні основи бенчмаркінгу Поняття бенчмаркінгу Предмет бенчмаркінгу Механізм бенчмаркінгу Цілі та завдання бенчмаркінгу Принципи та методи бенчмаркінгу Етапи проведення бенчмаркінга Види бенчмаркінгу Перспективи бенчмаркінгу безпеки Поняття та зміст бенчмаркінгу безпеки Перспективи розвитку бенчмаркінгу безпеки в УкраїніВисновкиСписок рекомендованої літературиПерелік питань до підсумкового заняття з курсу "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"
 
>>