Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Промисловий маркетинг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві

Основні поняття: маркетингові дослідження, види маркетингових досліджень (кабінетні, польові, пілотні, панельні), бенчмаркінг, етапи проведення маркетингових досліджень на ринках ТПП ,методи опитувань ,маркетингова інформація (первинна, вторинна, зовнішня, внутрішня), маркетингова інформаційна система (МІС).

Роль, структура і зміст маркетингових досліджень.

Згідно з міжнародним кодексом ESOMAR (Європейське суспільство дослідження громадської думки та маркетингу), маркетингові дослідження - це системний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.ін. окремих осіб та організацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства.

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності і міри ризику прийняття рішень, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності. Маркетингові дослідження починаються з визначення цілей дослідження , яких може бути поставлено 2 чи 3 , але вони повинні бути взаємоповязані і сприяти успішності вирішення проблем.

Наприклад: Загальна ціль маркетингових досліджень - визначення стану ринку металооброблювального устаткування. Окремі цілі можуть складатись з:

 • - Визначення ємності ринку;
 • - Визначення динаміки розвитку ринку;
 • - Виявлення системи переваг покупців щодо якості обладнання, умов постачання, сервісного обслуговування;
 • - Визначення характеру діяльності конкурентів, долі ринку , яку вони займають;
 • - Визначення тенденцій розвитку НТП в даній галузі.

Основні принципи маркетингових досліджень: системність комплексність, регулярність, об'єктивність, оперативність, ретельність, результативність, економічність.

Будь які маркетингові дослідження повинні здійснюватись систематично, а не періодично. Це не одноразові заходи, а сукупність дій, які включають збирання даних, запис та аналіз. Процес дослідження повинен бути спланованим і здійснюватись поетапно і постійно. Об'єктивність інформації забезпечується точністю, правдивістю, змістовністю та глибиною зібраної інформації. Це можливо досягнути вибором методу дослідження, визначенням розмірів вибірки, вибором техніки аналізу даних та інше.

Економічність дослідження залежить від обсягів та складності досліджень, обсягів досліджуваної інформації і процесів. Важливо, щоб складність та обсяги досліджень не перевищували можливостей фірми.

Залежно від використовування інформації, засобів її отримання, техніки проведення досліджень та кінцевих результатів, маркетингові дослідження поділяються на такі види:

 • 1. Кабінетні - використовують офіційні друковані джерела інформації, методи економічного аналізу в поєднанні з елементами економетрії та математичної статистики. Вони дають загальне уявлення про стан економічної кон'юнктури, тенденції розвитку ринків, їх стан, місткість та ін. Ці методи відносно дешеві.
 • 2. Польові - використовують особисті контакти, первинну інформацію, методи економічного аналізу. Вони дозволяють швидко ознайомитись з конкретними вимогами ринку, торгівельними звичаями, методами збуту, поведінкою споживачів, цінами. Проте вони є найскладнішими і найдорожчими.
 • 3. Пілотні (методи пробного продажу) - використовують за недостатком інформації щодо ринкової ситуації. Вони дають змогу здійснити апробацію нової продукції, методів продажу, збирати маркетингову інформацію та ін. Ці методи не позбавлені ризику зазнати значних збитків.
 • 4. Ділові контакти з представниками інших фірм і покупцями .
 • 5. Панельні дослідження - регулярне спілкування з тією ж самою групою споживачів.

Маркетингові дослідження це не тільки проведення класичних досліджень (ринку, мотивів попиту, потенціалу), а й вивчення всього кращого, передового з досвіду фірм - партнерів і конкурентів з метою використання у власній діяльності, тобто, здійснювати бенчмаркінг.

Бенчмаркінг - діяльність спрямована на створення підприємством власної стратегії, яка базується на передовому досвіді партнерів і конкурентів на галузевому, міжгалузевому та міжнаціональному рівнях.

Маркетингові дослідження можуть виконуватися підприємствами самостійно або за допомогою спеціалізованих дослідницьких організацій. Власні організаційні форми проведення маркетингових досліджень такі:

 • - відділ маркетингу, до складу якого входять спеціальні підрозділи маркетингових досліджень;
 • - відділи маркетингових досліджень ринку;
 • - проблемні ради на рівні вищого керівництва підприємством;
 • - тимчасові консультативні групи на рівні середнього менеджменту;
 • - венчурні групи (для відпрацьовування проектів, які мають високий рівень ризику щодо досягнення бажаних цілей); Спеціалізовані дослідницькі організації:
 • - консалтингові фірми;
 • - рекламні агентства;
 • - агентства з опитувань;
 • - інформаційні фірми (організації).
 
<<   ЗМІСТ   >>