Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Промислова екологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах

Формування стічних вод

На території промислових підприємств утворюються стічні води трьох видів: побутові, поверхневі (зливні) та виробничі.

Побутові стічні води підприємств утворюються при експлуатації на їхній території душових кімнат, санвузлів, пральних приміщень, їдалень. Підприємства не відповідають за якість даних стічних вод і скеровують їх у міські (районні) станції очищення.

Поверхневі стічні води утворюються в результаті змивання дощовою (зливною), талою та поливальною водою домішок, що накопичуються на території, дахах і стінах виробничих будівель. Основними домішками цих вод є тверді частинки (пісок, камінь, стружка, ошурки, пил, сажа, рештки рослин, дерев тощо); нафтопродукти (масла, бензин, гас), що використовуються у двигунах транспортних засобів, а також органічні та мінеральні добрива, що застосовуються у заводських квітниках, скверах. Кожне підприємство несе відповідальність за забруднення водоймищ, тому важливим є визначення об'єму стічних вод конкретного типу.

Витрату стічних вод розраховують згідно з СНиП 2.04.03-85 "Нормы проектирования. Канализация. Наружные сети и сооружения" за методом граничної інтенсивності. Для кожного поперечного перетину водостоку визначають розрахункову витрату за формулою

де А — параметр, що характеризує інтенсивність опадів залежно від кліматичних особливостей місцевості, в якій розташоване підприємство; Жр = ^т]а — розрахункова площа стоку, .Р — площа території підприємства; т| — коефіцієнт, що залежить від площі; а — коефіцієнт стоку, визначається залежно від проникності поверхні; р — коефіцієнт сповільнення стоку, що враховує особливості процесів збирання поверхневих стічних вод і їх рух у жолобках і колекторах. Рекомендовані значення г| і а, а також формули для визначення А і р наведені в [37].

Виробничі стічні води утворюються у результаті використання води у технологічних процесах (для охолодження технологічного обладнання, утворення технологічної пари в котельних установках, приготування і конденсації клеєвих розчинів).

Для забезпечення промислових підприємств країн СНД водою із природних джерел водопостачання щорічно вилучають 100 млрд м3 води, при цьому 90 % цієї кількості повертається у водоймища з різним ступенем забруднення.

Забруднення стічних вод машинобудівними підприємствами

Близько 10 млрд м3 води щорічно витрачається на потреби машинобудівельних підприємств країн СНД, де воду використовують для охолодження (підігрівання) вихідних матеріалів і продукції, деталей і вузлів технологічного обладнання; приготування різних технологічних розчинів; промивання, збагачення та очищення вихідних матеріалів або продукції; господарського та побутового обслуговування.

На основі аналізу систем водопостачання визначають об'єм води, яка споживається та скидається машинобудівними підприємствами. Ці норми (табл. 2.16) використовують при проектуванні та реконструкції підприємств [6].

Металургійні та ливарні цехи

Воду в металургійних цехах переважно використовують для охолодження печей. Основним видом домішок стічних вод є зважені речовини і мастила.

Вода в ливарних цехах використовується для гідравлічного вибивання стрижнів, транспортування формівної землі на дільниці регенерації, а також для гідротранспортування відходів горілої землі та системи вентиляції. Утворені при цих операціях стічні води забруднюються глиною, піском, зольними залишками від вигорілої частини стрижневої суміші та зв'язуючими добавками формівної суміші. Концентрація цих речовин у воді досягає 5 кг/м3.

 
<<   ЗМІСТ   >>