Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Професійна етика аудитора

Давайте поміркуємо, яку інформацію отримує аудитор від підприємства для здійснення перевірки чи надання консультації? По-перше — це економічна інформація, яка достатньо часто є комерційною таємницею та містить конфіденційні дані, які, у разі їх розголошення можуть просто знищити підприємство.

Крім того, в аудиторській діяльності важливе місце займає професійна компетентність аудитора та володіння чинною законодавчою та нормативною базою з ведення бухгалтерського обліку за різними видами, складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності.

Наступним необхідно зауважити, що здійснення аудиторських перевірок та надання супутніх аудиту послуг дуже тісно пов'язані з контактами з персоналом, до якого відносяться партнери, управлінський персонал, штатні працівники та інші групи робітників, з якими можливі певні конфлікти та непорозуміння. У зв'язку з чим аудиторові необхідно визначатися як себе поводити при виникненні тієї чи іншої суперечливої ситуації.

Ще одним важливим не тільки з фінансового, а і з етичного боку моментом у аудиторській діяльності є винагорода за здійснену перевірку або надані послуги.

Треба уявляти собі специфічність кінцевого результату аудиторської перевірки — надання аудиторського звіту (висновку), який може бути не тільки "безумовно-позитивним", на підставі чого можуть виникати певні непорозуміння з управлінським персоналом клієнта та зловживання й тиск з його боку, що вплинуть на незалежність перевірки. Необхідно констатувати, що при складанні звіту (висновку) аудитор завжди повинен додержуватися принципу об'єктивності, щоб на нього не змогли вплинути особисті стосунки з персоналом чи певні інші суб'єктивні обставини.

У зв'язку із зазначеним виникла потреба у створенні звіту правил та положень, яких повинен дотримуватись кожен аудитор у своїй професійній діяльності. Ще на етапі виникнення аудиторської діяльності в Україні було прийнято Кодекс професійної етики аудитора України. Але із затвердженням Аудиторською палатою України у 2003 році у якості національних стандартів аудиту Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, набув чинності Кодекс етики професійних бухгалтерів (КЕПБ), перший з яких був прийнятий у липні 1996 р. На поточний момент в Україні чинною є редакція КЕПБ, що переглянута МФБ у липня 2009. Цей Кодекс видано АПУ окремою збіркою [5]. Він набирав чинності з 1 червня 2011 року.

Загалом текст КЕПБ поділяється на 3 частини ([5]; Додаток ПІ). Нижче у табл. 2.6 надано принципи, які розміщено тільки у Частині А, що є загальними при застосуванні Кодексу.

Таблиця 2.6. Фундаментальні принципи КЕПБ

Принципи

Короткий зміст принципів

Доброчесність, розділ 110

Принцип чесності означає зобов'язання всіх професійних бухгалтерів бути відвертими та чесними в усіх професійних та ділових стосунках. Доброчесність означає також чесне ведення справ та правдивість.

Об'єктивність, розділ 120

Принцип об'єктивності означає зобов'язання всіх професійних бухгалтерів не ставити під загрозу їхнє професійне чи ділове судження внаслідок упередженості, конфлікту інтересів або неправомірного впливу з боку інших осіб.

Професійна компетентність та належна ретельність, розділ 130

Принцип професійної компетентності та належної ретельності означає такі зобов'язання професійних бухгалтерів:

 • - підтримувати професійні знання та навички на рівні, необхідному для надання клієнтам або роботодавцям компетентних професійних послуг;
 • - діяти ретельно у відповідності до застосовних технічних та професійних стандартів, надаючи професійні послуги.

Конфіденційність, розділ 140

Принцип конфіденційності означає зобов'язання професійного бухгалтера утримуватись від:

 • - розкриття за межами фірми або організації-роботодавця конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків без належного та спеціального дозволу або якщо немає юридичного чи професійного права або обов'язку розкривати її;
 • - використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, на власну користь чи на користь третіх сторін.

Професійна поведінка, розділ 150

Принцип професійної поведінки означає зобов'язання всіх професійних бухгалтерів дотримуватись відповідних законів та нормативних актів, а також уникати будь-яких дій, що, як відомо або повинно бути відомо професійному бухгалтерові, можуть дискредитувати професію. Це стосується дій, щодо яких розсудила та поінформувала третя сторона, оцінюючи всі конкретні факти та обставини, доступні професійному бухгалтеру на той час, ймовірно, дійшла б висновку, що вони негативно впливають на добру репутацію професії.

Аудиторська палата України своїм Рішенням № 290/7 від 27.02.2014 р. вирішила:

2. Прийняти Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів у редакції 2012 року для обов'язкового застосування аудиторами України з 1 травня 2014 року.

Загальна структура КЕПБ видання 2012 року залишилась без змін відносно попередньої редакції 2010 року, за змінами ж ця редакція включає новий вступ та виправлення редакційного характеру по тексту Кодексу, тому додатку Щ.1 у посібнику не надавалось.

На закінчення теми вважаємо за цікаве навести інформацію щодо вартості аудиторських послуг на території України (інформація не є узагальненою, її взято із сайту одного із суб'єктів аудиторської діяльності в Україні, розташованого в Києві).

Орієнтовна вартість аудиторських послуг, які XYZ надає клієнтам:

Види послуг:

Ціна, без ПДВ

Аудит та підтвердження фінансової звітності (у тому числі обов'язковий аудит фінансової звітності емітентів, AT, ICI)

Від 5000 грн за річну звітність

Аудит повноти формування статутного капіталу

Від 1000 грн

Аудит окремих компонентів фінансової звітності, коректності господарських операцій, податкового обліку та інші спеціальні завдання (ініціативний та тематичний аудит)

Від 1000 грн/день

Аудит фінансової звітності складеної відповідно до МСФЗ

Договірна

Аналіз дотримання умов договорів та їх відповідності законодавству

Від 250 грн/год.

Аудит платоспроможності і фінансового стану партнерів і клієнтів

Від 1000 грн

Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств

Договірна

Абонентське аудиторське обслуговування (щоквартальна перевірка)

Від 2000 грн

Відновлення бухгалтерського та податкового обліку

Від 5000 грн (від 400 грн за 1 місяць)

Аналіз фінансового стану підприємства з наданням довідки про фінансовий стан

Від 1000 грн

Вказані ціни усереднені.

Вартість послуг залежить від обсягу виконаних процедур та визначається у кожному випадку індивідуально.

Якщо обсяг робіт визначити важко, пропонується погодинна оплата роботи фахівців фірми XYZ.

Вартість однієї години роботи фахівців фірми XYZ наступна:

 • - Партнер — 150 у.о.
 • - Головний аудитор — 90 у.о.
 • - Аудитор — 60 у.о.
 • - Фахівець з МСФЗ — 100 у.о.
 • - Професійний бухгалтер — 48 у.о.
 • 8. Посадова інструкція асистента (помічника) аудитора.
 • 9. Структура та категорії персоналу аудиторських фірм за межами України (країни за вибором).
 
<<   ЗМІСТ   >>