Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКУ ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ"

Лекція 11. Зміст звітності за сегментами та вимоги до її складання

Порядок визначення звітних сегментів

Загальні вимоги щодо розкриття інформації та форми звіту "Інформація за сегментами" регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 (далі — П(С)БО 29). Починаючи з річної звітності за 2005 рік запроваджено Додаток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" за формою № 6 (далі — Додаток). Для заповнення Додатку слід користуватися П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами".

Форма № 6 складається підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) якщо підприємство зобов'язано оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Терміни, що стосуються фінансової звітності за сегментами, визначені в П(С)БО 29:

Сегмент це певний вид продукції, напрямок виробництва або реалізації.

Згідно П(С)БО 29 виділяють такі звітні сегменти: господарський та географічний.

Господарський сегмент відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та (або) продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших видом продукції (товарів, робіт, послуг); способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг); характером виробничого процесу; характерними для цієї діяльності ризиками; категорією покупців.

Географічний сегмент це відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших економічними і політичними умовами географічного регіону; взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах; територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг); характерними для географічного регіону ризиками діяльності; правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах.

Залежно від характеру ризиків та організаційної структури підприємства географічні сегменти поділяються на два види:

  • географічний виробничий сегмент (виділяється за місцем розташування виробництва);
  • географічний збутовий сегмент (виділяється за розташуванням основних ринків збуту).

Для заповнення звіту визначені сегменти поділяють на пріоритетні та допоміжні. Пріоритетними можуть бути господарські або географічні сегменти, які визначаються обліковою політикою підприємства.

Сегмент це певний вид продукції, напрямок виробництва або реалізації. Сегменти поділяються на географічні та господарські. Залежно від характеру ризиків та організаційної структури підприємства географічні сегменти поділяються на географічний виробничий сегмент та географічний збутовий сегмент.

Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених господарських і географічних сегментів та шляхом об'єднання кількох подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. Подібними визнають сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) значення прибутку та відповідають більшості критеріїв визначення господарського і географічного сегментів.

При об'єднанні господарських сегментів аналізуються особливості та призначення продукції (товарів, робіт, послуг), характер виробничого процесу, категорія покупців, способи отримання доходу (способи розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг) тощо.

При об'єднанні географічних сегментів враховуються особливості регіональних економічних і геополітичних умов.

 
<<   ЗМІСТ   >>