Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Лекція 15. Загальні вимоги та порядок складання окремих форм статистичної звітності

Методика складання та порядок подання статистичної звітності з торгівлі

Враховуючи значний обсяг форм статистичної звітності розглянемо порядок складання тільки окремих форм з різних галузей народного господарства:

1. Звіт про товарооборот (форма №1- торг) - складають щомісячно в цілому підприємства (юридичні особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, інші підприємства, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики. Термін подання - не пізніше 2 числа місяця наступного за звітним (додаток Б).

Заповнення форми №1-торг здійснюється на підставі первинної облікової документації, зокрема, товарно-транспортних накладних, касових ордерів, журналів реєстрації касових документів, касових книг, товарно-грошових звітів тощо.

При заповненні звіту необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 № 389.

Звіт складається в цілому по підприємству з розшифровкою показників за структурними підрозділами, що знаходяться на інших адміністративних територіях.

Рядок 01 (роздрібний товарооборот торгової мережі) включає дані про виручку від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм господарювання, включаючи торгових посередників, а також виручку, одержану через касу неторгових підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання за готівку або при наявності заяви працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. Рядок 01 не включає продаж товарів суб'єктам господарювання для виробничої діяльності або подальшого перепродажу незалежно від форми оплати, а також продаж карток стартових пакетів, карток поповнення рахунку тощо для телефонного, у тому числі мобільного, зв'язку.

Показник роздрібного товарообороту містить дані визначені у цінах фактичної реалізації на момент відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі на умовах договорів комісії (консигнації).

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, показник товарообороту містить дані про фактично сплачену населенням їх вартість. Рядок 01 не включає вартість цих товарів, що сплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами.

Показник роздрібного товарообороту торгової мережі також містить дані про відпуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі:

харчових продуктів закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення;

продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;

товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.

Рядок 02 (роздрібний товарооборот ресторанного господарства) включає дані про продаж безпосередньо населенню куплених товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення через мережу ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо).

Показник роздрібного товарообороту мережі ресторанного господарства включає дані про відпуск за безготівковим розрахунком із мережі ресторанного господарства продуктів харчування закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення. Показник роздрібного товарообороту мережі ресторанного господарства також включає дані щодо обсягу продажу готової їжі власного виготовлення за безготівковим розрахунком транспортним компаніям для споживання пасажирами та екіпажами авіакомпаній, залізничного та водного транспорту, постачання готових страв для подій.

Звіт про товарооборот (форма М1-торг) підприємства (юридичні особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства складають щомісячно і подають не пізніше 2 числа місяця наступного за звітним. При заповненні звіту необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28.12.96№ 389.

2. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма №3 - торг) складають щоквартально (за I квартал, I півріччя, 9 місяців) та за рік підприємства (юридичні особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в цілому для підприємства, інші підприємства, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Якщо підприємство має відокремлений підрозділ на іншій адміністративній території, то звіт для цього підрозділу складається окремо, а звіт для всього підприємства подається без даних цього підрозділу. Термін подання квартального звіту - не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним; річного - не пізніше 28 лютого року наступного за звітним (додаток В).

Метою складання звіту за формою № 3-торг є одержання всебічної інформації щодо стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, здійснення розрахунків обороту роздрібної торгівлі та обороту ресторанного господарства на державному та регіональних рівнях.

Звіт за формою № 3-торг повинен заповнюватися на підставі первинних облікових документів (товарно-транспортних накладних, товарно-грошових звітів, квитанцій установ банків, поштових відділень, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касових книг, книг обліку прийнятих та виданих касиром грошей, журналу обліку нафтопродуктів, які надійшли на автозаправну станцію (АЗС), акта приймання (здавання) нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС, відомості на один відпуск, змінного звіту АЗС).

Звіт складається з п'яти розділів:

Розділ І. Роздрібний товарооборот торгової мережі;

Розділ II. Роздрібний товарооборот ресторанного господарства;

Розділ III. Продаж і запаси товарів;

Розділ IV. Роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст) регіону;

Розділ V. Фактичні обсяги роздрібного товарообороту за І, II, III IV квартали звітного року.

При заповненні звіту необхідно керуватись Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 № 389 та додатком до форми № 3-торг "Довідник товарних груп та товарів за Статистичною класифікацією продукції".

Порядок заповнення розділу І "Роздрібний товарооборот торгової мережі":

Рядок 101 містить дані щодо роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств.

Рядок 102 містить дані щодо продажу товарів на умовах консигнації у торговій мережі підприємств (ураховується загальний обсяг роздрібного продажу товарів, які отримані на умовах консигнації, для подальшого продажу з урахуванням вартості товарів та отриманої суми комісійних).

Рядок 103 містить дані щодо продажу продовольчих товарів підприємствам, установам, організаціям за безготівковим розрахунком через торгову мережу підприємств.

Рядок 104 містить дані щодо продажу друкованих видань (книг, газет, журналів тощо) за передплатою за моментом фактичної видачі передплатних видань.

Рядок 105 містить дані щодо обсягу роздрібного продажу товарів через мережу Інтернет.

Рядок 106 містить дані щодо обсягу роздрібного продажу товарів, оплата за які здійснена спеціальними платіжними засобами (платіжними картками).

Рядок 107 містить дані щодо обсягу роздрібного продажу товарів за кредитними договорами.

Показник товарообороту уключає фактично сплачену населенням їх вартість (рядок 101) при продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу, санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо. Показник форми щодо роздрібного товарообороту не відображає вартість товарів, що оплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами.

У звіті за рік у рядках 120, 121 міститься окремо виділена інформація із рядка 101 щодо роздрібного товарообороту торгової мережі відповідно в міських поселеннях та в сільській місцевості.

Порядок заповнення розділу II "Роздрібний товарооборот ресторанного господарства":

Рядок 131 містить дані щодо продажу безпосередньо населенню купованих товарів і роздрібного продажу продукції власного виготовлення у вартісному вираженні.

Рядок 132 містить дані про вартість товарів, придбаних підприємством ресторанного господарства на стороні і проданих населенню без усякої обробки.

Рядок 133 містить дані щодо роздрібного продажу безпосередньо населенню продукції власного виготовлення підприємствами ресторанного господарства та включає:

  • - продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення населенню через обідній зал і буфет цього підприємства, уключаючи відпуск обідів додому, а також продаж через магазини кулінарії та напівфабрикатів, палатки, розвізну та розносну мережу, яка належить цьому підприємству ресторанного господарства;
  • - продаж за безготівковим розрахунком готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального забезпечення і освіти для харчування населення, яке вони обслуговують (роздрібний товарооборот ресторанного господарства також уключає дані щодо обсягу продажу готової їжі власного виготовлення за безготівковим розрахунком транспортним компаніям для споживання пасажирами та екіпажами авіакомпаній, залізничного та водного транспорту, постачання готових страв для подій) (рядок 137);
  • - продаж продукції пересувних їдалень, які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, лісорозробках, лісосплаві та шляхових машинних станціях.

Із роздрібного товарообороту ресторанного господарства в рядку 135 містяться дані щодо всієї націнки ресторанного господарства, відображеної у вартісному вираженні.

У звіті за рік у рядках 138, 139 міститься окремо виділена інформація із рядка 131 щодо роздрібного товарообороту ресторанного господарства відповідно в міських поселеннях та в сільській місцевості.

Рядок 140 містить дані щодо запасів продуктів і сировини на кінець звітного року в підприємств ресторанного господарства (ресторанів, кафе, закусочних, буфетів тощо).

Порядок заповнення розділу III "Продаж і запаси товарів":

Графа 1 містить дані щодо продажу через торгову мережу продовольчих товарів у натуральному вираженні, згідно з наведеними одиницями вимірювання в графі В розділу III.

Графа 2 щодо продовольчих товарів та графа 1 щодо непродовольчих товарів відображає роздрібний продаж у вартісному вираженні товарів та товарних груп через торгову мережу (перелік товарних груп та товарів згідно з Довідником).

Графа 3 по продовольчій групі та графа 2 по непродовольчій групі товарів містить дані за експертною оцінкою щодо продажу товарів, що вироблені підприємствами на території України.

Показник товарних запасів містить дані щодо всіх запасів товарів, які на кінець звітного року належать підприємству торгової мережі, розміщені на його балансі й призначені для роздрібної торгівлі.

Показник запасів не включає товари в дорозі, товари, які прийняті у межах договорів комісії (консигнації), товари матеріально-технічного забезпечення і заготівель, тару всіх видів.

У звіті графа 4 за продовольчими товарами та графа 3 за непродовольчими товарами містить дані щодо запасів товарів у торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі у вартісному вираженні в роздрібних цінах.

Розділ IV "Роздрібний товарооборот у розрізі районів (міст) регіону" містить дані щодо роздрібного товарообороту торгової мережі (графа 1) та ресторанного господарства (графа 3) у розрізі районів (міст) регіону. При цьому графи 2, 4 містять відповідно дані щодо роздрібного товарообороту торгової мережі та мережі ресторанного господарства в сільській місцевості.

Розділ V "Фактичні обсяги роздрібного товарообороту за І, II, III IV квартали звітного року" у рядку 401 містить дані за рік по графі 1 щодо роздрібного товарообороту торгової мережі, по графі 2 - щодо роздрібного товарообороту мережі ресторанного господарства, у рядках з 402 по 405 відповідно по графах - щодо роздрібного товарообороту торгової мережі та мережі ресторанного господарства за І квартал, II квартал, III квартал та IV квартал у вартісному вираженні.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма №3-торг) підприємства (юридичні особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства складають щоквартально і за рік. Термін подання квартального звіту -не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним; річного - не пізніше 28 лютого року наступного за звітним. Звіт складається з п'яти розділів.

3. Звіт за формою державного статистичного спостереження № 1-опт "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" (квартальна, річна), "Про обсяг оптового товарообороту" (місячна) складають щомісячно, щоквартально (за І квартал, II квартал, III квартал) та за рік у цілому суб'єкти господарювання - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля (додаток Д). Термін подання місячного звіту - не пізніше 03 числа місяця наступного за звітним; квартального звіту - не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним; річного - не пізніше 28 лютого року наступного за звітним

Джерелами інформації звіту є первинні облікові документи та регістри синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку.

Звіт має чотири розділи:

Розділ І. Кількість працівників;

Розділ II. Продаж і запаси товарів; Розділ III. Інформація про власні склади;

Розділ IV. Фактичні обсяги оптового товарообороту за І, II, III, IV квартали звітного року.

У рядку 106 форми № 1-опт (річна) розділу 1 "Кількість працівників" міститься інформація щодо середньої кількості працівників (штатних та позаштатних, працюючих за цивільно-правовими договорами та зовнішніх сумісників). Відповідні поняття та визначення викладені в роз'ясненнях, передбачених Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату України 28.09.2005 р. № 286 (зі змінами).

Рядок 200 "Оптовий товарооборот - всього (без ЦДВ і акцизу)" розділів форм "Продаж і запаси товарів" вміщує дані щодо обсягів перепродажу (продаж без перероблення) підприємствами від свого імені за власний рахунок нових або вживаних товарів без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам (крім населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. У разі купівлі продукції підприємства набувають право власності на неї. Передача підприємством партії товару на умовах консигнації іншому підприємству, або фізичній особі - підприємцю, яке безпосередньо здійснює діяльність з роздрібної торгівлі, першим підприємством також віднесено до операцій з оптового перепродажу, якщо в результаті від здійснення зазначеної господарської операції передбачається відшкодовування покупної вартості товарів та отримання доходу (торгової націнки).

Звичайними для торгівлі операціями є фасування, сортування крупних партій товару, пакування, подрібнення партій, розподіл, складання, перемішування тощо. Готові до реалізації товари (рухоме майно) являють собою готові вироби, які реалізують без оброблення або перероблення. Критерієм віднесення торгівлі до оптової виступає вид покупця і характер використання товару (з підприємницькою метою, тобто у виробництві або для перепродажу), а не кількість товарів, що закуповується.

Дані щодо перепродажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі (графа 3) та товарів виробництва України (товари, які вироблені підприємствами на території України) (графа 4) містять інформацію, сформовану на підставі власної оцінки підприємств.

У графах 5 і 6 розділу "Продаж і запаси товарів" містяться дані, які враховують запаси товарів на кінець звітного періоду у кількісному та вартісному вимірах, які призначені для перепродажу.

У рядку 301 розділу 3 "Інформація про власні склади" містить дані про власну складську площа (без орендованої), включаючи ту, що здана в оренду, оптових підприємств (закритих складів, навісів та відкритих площадок, пристосованих до складських операцій) за технічною документацією (паспортом). Рядок 302 розділу 3 вміщує дані щодо закритих складів.

У рядках 303 - 305 розділу 3 "Інформація про власні склади" враховується кількість та ємкість холодильних камер, камер для глибокої заморозки (включаючи ті, що здані в оренду) за технічною документацією.

У рядках 306 - 309 розділу 3 "Інформація про власні склади" ураховуються дані за ємкостями для газосховищ, для рідини (і з них окремо у рядку 308 - дані за резервуарами стаціонарних для нафти і нафтопродуктів), для сипучих товарів, без орендованих та ті, що здані в оренду.

У рядках 310, 311 розділу 3 "Інформація про власні склади" наводяться складська площа та ємкості резервуарів стаціонарних для нафти і нафтопродуктів, які здані в оренду.

У рядках 312, 313 розділу 3 "Інформація про власні склади" враховуються кількість і складська площа аптечних складів.

У розділі 4 "Фактичні обсяги оптового товарообороту за I, II, III, IV квартали звітного року" у рядку 401 відображається оптовий товарооборот за рік, у рядках з 402 по 405 - оптовий товарооборот за I квартал, II квартал, III квартал і IV квартал, відповідно, у тис. грн. з одним десятковим знаком.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма М1 - опт) складається поквартально і подається на 25-й день після звітного періоду юридичними особами, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля. Звіт складається з чотирьох розділів.

 
<<   ЗМІСТ   >>