Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Правове регулювання туристичної діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державна реєстрація туристичного підприємства

Для здійснення господарської діяльності на території України необхідно мати статус юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Для цього здійснюється реєстрація підприємств у відповідних органах державної влади. Як вже зазначалося, основними суб'єктами, які здійснюють виробництво та реалізацію товарів і послуг на туристичному ринку, є індивідуальні підприємці (фізичні особи) та підприємства (юридичні особи).

Якщо людина бажає займатись туристичним бізнесом, необхідно проаналізувати плюси та мінуси всіх організаційно-правових форм реєстрації. Перш за все, слід вирішити наступне питання: працювати як ФОП (Фізична особа - підприємець), юридична особа у формі ПП (Приватне підприємство), TOB (Товариство з обмеженою відповідальністю), ПАТ (Повне акціонерне товариство) або в іншій організаційно-правовій формі. Враховуючи їх різноманіття, важливо зробити правильний вибір та зареєструватись у тій формі, яка є зручною та ефективною для підприємця.

Найпростішим рішенням, як з точки зору реєстрації, так і ведення податкової звітності, є реєстрація ФОП. Вигідним такий варіант є для осіб, які вкладають невеликі кошти у туристичний бізнес. ФОП є зручним варіантом з податкової точки зору: не потрібно сплачувати податок на прибуток, а також ряд інших податків, платниками яких є юридичні особи (TOB, ПП, ПАТ). Єдиний податок - ідеальний варіант, який дає змогу суттєво скоротити кількість облікової та звітної документації та відмовитися від послуг бухгалтера. Разом із тим підприємець може не турбуватися про адміністративну відповідальність за неправильно подані звіти або невчасну сплату податків.

Для реєстрації ФОП людині потрібно визначитись із видами економічної діяльності за КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності), системою оподаткування та банківською установою (якщо заплановано відкриття розрахункового рахунку).

Громадяни України для реєстрації ФОП надають державному реєстратору копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Після завершення процедури реєстрації підприємцем отримуються реєстраційні документи, які містять виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідку статистичного управління, довідку податкового органу про взяття на облік платника податку, заяву з відміткою про подання на реєстрацію книги обліку доходів та витрат, повідомлення про реєстрацію у районному відділенні Пенсійного фонду України.

Таким чином, основними привілеями ФОП порівняно з TOB або ПП є: відсутність обов'язку до формування статутного капіталу; зручна та досить проста процедура ведення бухгалтерії; спрощена схема оподаткування; швидка процедура реєстрації (проходить за місцем постійного проживання); підприємець не зобов'язаний мати печатку та розрахунковий рахунок у банку (хоча цілком має на це право).

Важливо пам'ятати про суттєвий недолік, який має ФОП. Це відповідальність перед контрагентами усім майном, крім майна, на яке згідно із законодавством не може бути звернено стягнення. Саме тому підприємцю перед укладанням будь-яких договорів дуже уважно слід їх вивчати.

Приватне підприємство (ПП) є повноцінною юридичною особою, що засновано на праві приватної власності. ПП є одним із найпростіших форм юридичних осіб, перехідною формою від фізичної особи підприємця до товариства з обмеженою відповідальністю. Враховуючи зазначені факти, багато вітчизняних підприємців надають перевагу реєстрації приватного підприємства на стадії започаткування бізнесу, маючи при цьому максимальний захист та мінімальні витрати.

Основною відмінністю ПП від інших видів юридичних осіб є законодавче регулювання. Якщо такі організаційно-правові форми юридичних осіб, як товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство законодавчо врегульовані, то приватне підприємство не має спеціалізованого законодавства. Це залишає широкі можливості для регулювання діяльності ПП його власнику.

Для державної реєстрації приватного підприємства необхідні наступні документи: копія паспорта та ідентифікаційного номера керівника, копії паспортів засновників (для фізичних осіб), копії установчих документів засновників (для юридичних осіб), інформація про розмір та розподіл часток у статутному капіталі, види діяльності за КВЕД.

Господарські товариства - це підприємства, установи та організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку [44].

Товариство з обмеженою відповідальністю (TOB), безумовно, залишається найбільш популярною організаційно-правовою формою серед всіх інших підприємств. Це пояснюється низькою вартістю реєстрації та чіткою законодавчою базою. Засновниками TOB можуть бути одна або декілька осіб, як фізичних так і юридичних.

Створюючи таке підприємство, слід пам'ятати, що порядок створення та порядок діяльності господарських товариств, зокрема TOB, регулюються Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про господарські товариства" та Законом

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

TOB - це господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Сутність товариства полягає в тому, що його учасники відповідають по зобов'язаннях в обмеженому форматі та несуть ризик збитків у межах внесків до статутного капіталу товариства. При цьому додаткові вимоги до учасників не висуваються, а стягнення з них додаткових грошових сум є неможливим.

Установчим документом TOB є статут, у якому повинні зазначатися відомості про назву, вид та місцезнаходження товариства, предмет та цілі його діяльності, розмір та порядок утворення статутного та інших фондів, розмір часток кожного з учасників, розмір, склад і порядок внесення вкладів, порядок розподілу прибутків і збитків; склад засновників і учасників; склад і компетенція органів товариства, порядок прийняття рішень.

Розробку установчих документів TOB слід доручати досвідченим фахівцям у галузі цивільного та господарського права або хоча б консультуватися з ними, тому що не всі положення, необхідні для статуту, мають поглиблені роз'яснення у законодавчих актах. Зокрема, не деталізовані питання формування статутного капіталу майном, процедура продажу учасниками товариства своєї частки та повноваження членів виконавчого органу (якщо він колегіальний).

З урахуванням вимог Цивільного та Господарського кодексів України, для державної реєстрації TOB потрібні наступні документи: рішення власників майна чи уповноваженого ними органу, статут товариства, документи, що свідчать про сплату засновниками не менше 50% внеску в статутний капітал, реєстраційна картка встановленого зразка, документ про сплату зборів за державну реєстрацію.

Туристичний бізнес на основі значних початкових інвестицій доцільно реалізовувати у формі акціонерного товариства. Головним атрибутом такого товариства служить акція - вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного капіталу акціонерного товариства. Вона надає її власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на участь в управлінні товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподілу (дивіденди), а у випадку ліквідації - на частину залишкової вартості підприємства.

Зразок свідоцтва про державну реєстрацію туристичного підприємства

Рис. 5.1. Зразок свідоцтва про державну реєстрацію туристичного підприємства

Акціонерні товариства існують двох видів: публічні та приватні. Здатність акцій вільно обертатися не є єдиною особливістю цих типів товариств. Статус товариства, як публічного так і приватного, позначається на можливості залучення фінансового капіталу на фондових ринках, ступені захисту прав міноритарних акціонерів товариства, стабільності відносин власності та поточного контролю у товаристві, гнучкості інструментів корпоративного управління товариством.

 
<<   ЗМІСТ   >>