Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Сільський туризм

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Значення персоналу в сфері сільського туризму

Важливою складовою комплексу маркетингу є люди. Цікава агротуристична пропозиція, приваблива ціна, активна популяризаційна діяльність можуть не гарантувати бажаних результатів, якщо особи, які надають туристичні послуги, не підготовлені до властивої комунікації з клієнтом і не свідомі, що власне клієнт є метою всієї діяльності. Роль персоналу є найважливішою у тих сферах послуг, в яких відсутні матеріальні елементи, а споживачі оцінюють якість продукту через поведінку і вміння персоналу.

Перебіг процесу праці у селянському господарстві є достатньо неоднорідний, однак має прямувати до створення пропозиції, яка охоплює визначений (вужчий або ширший) пакет матеріальних благ і послуг, що здатний задовольнити потреби туристів. Диференціація пропозиції та характер процесів праці у сфері сільського туризму засвідчують, що багато її елементів не підлягає стандартизації. їх важко чітко запрограмувати через нематеріальність послуг, а також змінність потреб і сподівань туристів.

Очевидним є також те, що в процесі надання туристичних послуг можуть виникнути проблематичні обставини, які неможливо було передбачити. Правильне реагування працівників на нові обставини має вирішальний вплив на ступінь задоволення потреб туристів. Працівники, які безпосередньо беруть участь у процесі надання послуг, визначають великою мірою структуру цих послуг та їх рівень. Від їх знань, кваліфікації, умінь, досвіду та винахідливості залежать результати діяльності, яка виявляється у ступені задоволеності потреб туристів. Дуже часто в процесі реалізації туристичного заходу ці працівники покладаються на власні сили та вміння (наприклад, провідник, екскурсовод). Окрім знань і кваліфікації, вони мають володіти певними особистішими ознаками, такими як креативність, комунікабельність, особиста культура та культура обслуговування, здатність ризикувати, творчо підходити до вирішення проблем .

Отже, найважливішим ресурсом будь-якої господарської діяльності є працівники. Вони переносять свою працю, вміння, творчість, енергію на новостворені продукти. Саме від працівників у підсумку залежить успіх або невдача господарської діяльності загалом. Тому дуже важливо, щоби в організаційних ланках були задіяні компетентні, зі значним досвідом та відповідною освітою люди. Від них великою мірою залежатимуть темпи розвитку агротуристичних господарств на певній території. Відділи місцевої влади та громадські інститути мають підтримувати розважливі ініціативи власників селянських господарств, цікавитися агротуристичною діяльністю та популяризувати ці форми відпочинку в своїх регіонах. Використання комплексу маркетингу має сприяти забезпеченню прийнятного і позитивного ставлення до клієнта, його потреб та особистої відповідальності за якість декларованих послуг.

У час комп'ютеризації та розвитку різних видів зв'язку важливе значення має інформаційна система сільського туризму. Саме наявність інформаційної системи, яка здатна збирати актуальні та докладні дані про клієнтуру, підтримувати зв'язок, надавати можливість обміну досвідом та нагромаджувати операційні дані про законодавство, податки, рівень доходів, демографію, дає змогу швидко реагувати на мінливі потреби і сподівання покупців послуг.

Потенційні клієнти, які хочуть довідатися, чи певне господарство орієнтоване на клієнта, можуть шукати в Інтернеті інформацію про володіння членами родини агротуристичного господарства відповідними кваліфікаціями, можливості приїзду з домашніми тваринами, прокат туристичного спорядження тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>