Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Основи європейської інтеграції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дослідження, технічний розвиток і космос

Стаття 179

 • 1. Союз має своєю ціллю зміцнення наукової та технічної бази шляхом формування Європейського дослідницького простору, в якому дослідники, наукові знання та технології вільно переміщуються, та його заохочення до перетворення на більш конкурентоспроможний, зокрема у сфері промисловості, водночас сприяючи всій дослідницькій діяльності, що вважається необхідною на підставі інших Глав Договорів.
 • 2. З цією метою Союз на всій своїй території заохочує до дослідницької діяльності та діяльності технічного розвитку високої якості підприємства, включаючи малі та середні, дослідницькі центри та університети; Союз також підтримує їхні зусилля щодо співпраці між собою, зокрема спрямованій на надання можливості дослідникам вільно співпрацювати, незважаючи на кордони, та надання підприємствам змоги повною мірою використовувати потенціал внутрішнього ринку, зокрема шляхом відкриття державних контрактів на національному рівні, визначення спільних стандартів та усунення правових та фінансових перешкод такій співпраці.
 • 3. Рішення про всі заходи Союзу згідно з Договорами у сфері досліджень та технічного розвитку, включаючи демонстраційні проекти, приймаються та виконуються відповідно до положень цього Розділу.

Стаття 180

Переслідуючи ці цілі, Союз провадить такі дії, що доповнюють діяльність держав-членів:

 • (a) виконання досліджень, технічний розвиток та демонстраційні програми, що сприяють співпраці з та між підприємствами, дослідницькими центрами та університетами;
 • (b) сприяння співпраці з третіми країнами та міжнародними організаціями у сфері досліджень, технічного розвитку та демонстрації на рівні Союзу;
 • (c) поширення та оптимізація результатів діяльності Союзу у сфері досліджень, технічного розвитку та демонстрацій;
 • (d) заохочення навчання та мобільності дослідників в Союзі.

Стаття 181

 • 1. Союз та держави-члени узгоджують свою дослідницьку діяльність та технічний розвиток таким чином, щоб забезпечити взаємну узгодженість національних політик з політикою Союзу.
 • 2. У тісній співпраці з державою-членом Комісія може висувати будь-яку конструктивну ініціативу з метою сприяння узгодженню, зазначеному у частині 1, зокрема ініціативи, спрямовані на запровадження керівних принципів та показників, організацію обміну найкращою практикою та підготовку необхідних елементів для періодичного нагляду та оцінки. Європейський Парламент інформується у повному обсязі.

Стаття 182

1. Багаторічна рамкова програма, що визначає всі дії Союзу, ухвалюється Європейським Парламентом та Радою, які діють згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом.

Рамкова програма:

 • — встановлює цілі у сфері науки та техніки, що мають бути досягнуті за допомогою дій, передбачених в статті 180, та визначає відповідні пріоритети;
 • — визначає загальні напрямки таких дій;
 • — встановлює загальну максимальну суму та докладні правила фінансової участі Союзу в рамковій програмі та відповідні частки в кожній з передбачених дій.
 • 2. Рамкова програма адаптується або доповнюється у разі зміни ситуації.
 • 3. Рамкова програма виконується через окремі програми, розроблені для кожної дії. Кожна окрема програма визначає детальні правила її виконання, встановлює свою тривалість та передбачає засоби, що вважаються необхідними. Сукупна величина визнаних необхідними сум, що передбачаються окремими програмами, не може перевищувати загальної максимальної суми, встановленої для рамкової програми та для кожної дії.
 • 4. Рада, діючи згідно зі спеціальною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Європейським Парламентом та Економічно-соціальним комітетом, ухвалює окремі програми.
 • 5. Як додаток до дій, запланованих у багаторічній рамковій програмі, Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом, встановлюють заходи, необхідні для втілення Європейського дослідницького простору.

Стаття 183

Для виконання багаторічної рамкової програми Союз:

 • — визначає правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів,
 • — встановлює правила, що регулюють поширення результатів досліджень.

Стаття 184

Під час виконання багаторічної рамкової програми можуть прийматися рішення щодо додаткових програм, що залучають лише деякі держави-члени, які фінансують ці програми з урахуванням можливої участі Союзу.

Союз ухвалює правила, що застосовуються до додаткових програм, зокрема стосовно поширення знань та доступу до них інших держав-членів.

Стаття 185

Під час виконання багаторічної рамкової програми Союз може перебачити за згодою зацікавлених держав-членів участь у дослідженнях та програмах розвитку, що проводяться кількома державами-членами, включаючи участь у структурах, створених для виконання цих програм.

Стаття 186

Під час виконання багаторічної рамкової програми Союз може перебачити співпрацю з третіми країнами та міжнародними організаціями у дослідженнях, технічному розвитку та демонстрації.

Детальні положення такої співпраці можуть бути предметом угод між Союзом та зацікавленими третіми сторонами.

Стаття 187

Союз може створювати спільні підприємства або будь-які інші структури, необхідні для ефективного виконання програм Союзу у сфері досліджень, технічного розвитку та демонстраційних програм.

Стаття 188

Рада за пропозицією Комісії та після проведення консультацій з Європейським Парламентом та Економічно-соціальним комітетом ухвалює положення, зазначені в статті 187.

Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом, ухвалює положення, зазначені в статтях 183, 184 та 185. Ухвалення додаткових програм вимагає згоди зацікавлених держав -членів.

Стаття 189

 • 1. Для сприяння науковому та технічному прогресу, промисловій конкурентоспроможності та реалізації політик Союзу Союз розробляє Європейську політику у сфері космосу. З цією метою Союз може сприяти спільним ініціативам, підтримувати дослідження та технологічний розвиток, а також координувати зусилля, необхідні для дослідження та використання космічного простору.
 • 2. Для сприяння досягненню цілей, зазначених в частині 1, Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, запроваджують необхідні заходи, що можуть набувати форми Європейської програми у сфері космосу, за винятком будь-якої гармонізації законів та підзаконних актів держав-членів.
 • 3. Союз встановлює будь-які необхідні відносини з Європейською космічною агенцією.
 • 4. Ця стаття не шкодить іншим положенням цього Розділу.

Стаття 190

На початку кожного року Комісія надсилає Європейському Парламентові та Раді звіт. Звіт включає в себе інформацію про дослідницьку діяльність та технологічний розвиток, а також про поширення результатів роботи за попередні роки та робочу програму на поточний рік.

 
<<   ЗМІСТ   >>