Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Докласичний період розвитку Становлення економічної думки та еволюція ранніх цивілізацій (період до V ст. н.е.) Становлення та розвиток історії економіки та економічної думки Періодизація історії економіки Господарство первісного суспільства (період до VIII ст. до н.е.) та формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. - V ст. н.е.) Господарський розвиток та економічна думка Стародавнього Сходу Господарський розвиток та економічна думка Античного Світу Господарський розвиток України у праісторичні часиРезюме Розвиток господарства та економічної думки європейської цивілізації в період середньовіччя (V-ХV ст.) Економічний розвиток західноєвропейських країн в епоху СередньовіччяСоціально-економічні відносини в епоху Середньовіччя Господарство українських земель у княжий період Економічна думка СередньовіччяАрабськи країниЗахідна ЄвропаРезюме Меркантилізм, формування передумов та становлення ринкової економіки (XVI-XVIII ст.) Меркантелізм Господарство країн Європи та формування інститутів ринкової економікиАнглійська революція 1640—1660 рр.: економічні причини і наслідкиФранцузька революція (1789-1794 рр.)Колонізація Північної Америки Географічні відкриття та розвиток мануфактурного виробництва Господарство України в XVI - XVIII ст.Резюме Класичний період розвитку Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (XVIII-XIX ст.), становлення класичної політичної економії Загальна характеристика промислового перевороту та його результатиЕкономічний розвиток Англії в період розкладання феодалізму і зародження капіталістичних відносинОсобливості процесу первісного нагромадження капіталу у ФранціїАмериканська промислова революція Класичний напрям політичної економії Теорії А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея, Ф. Бастіа, Т. Мальтуса, Дж. С. Мілля Вчення фізіократівРезюме Альтернативні класичній школі напрями економічної теорії XIX ст. та зародження монополістичної конкуренції Дрібнобуржуазна політична економія Утопічний соціалізм Марксизм Німецька історична школаРезюме Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) Особливості економічного розвитку країн Європейської цивілізації наприкінці XIX початку XX століттяНімеччинаАнгліяФранція Економічний розвиток США та ЯпоніїЯпонія Аграрний розвиток провідних країн світу в період їх індустріалізації Особливості розвитку господарства Російської імперії та могутня роль УкраїниРезюме Неокласичний період розвитку Економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (початок ХХ ст.) Теорія маржиналізму. "Маржинальна революція" класичної, австрійської шкілАвстрійська школа маржиналізму Зародження неокласицизмуАмериканська школаМатематична школа в політичній економії Виникнення та розвиток кейнсіанстваТеоретична система та економічна програма Дж. КейнсаРезюме Розвиток національних економік в міжвоєнний період (1919-1939 РР.) Становлення світового господарства, країн Європейської цивілізації США та Японії в міжвоєнний період. Економічна криза 1929-1933 рр. Особливості розвитку господарства України наприкінці XIX початку XX ст. Господарство України в міжвоєнний періодРезюме Неокласичні концепції першої половини XX ст. Загальна характеристика основних напрямів розвитку економічної теорії у XX ст. та їх еволюція Розквіт неокласицизмуТри групи німецького неолібералізму, їх основні відмінності Формування і розвиток інституціональної теоріїРезюме Господарський розвиток і парадигми XX - початку XXI століть Розвиток національних економік європейської цивілізації в системі світового господарства (1939-90-рр.) Господарський розвиток в системі світового господарства США Господарський розвиток в системі світового господарства Німеччини та ЯпоніїНімеччинаЯпонія Господарський розвиток в системі світового господарства Англії і ФранціїАнгліяФранція Структурні зміни в світовому господарстві у другій половині XX століття та інтеграційні процеси в економіці європейських країнРезюме Господарство України в 1939 р. - 90-ті роки XX ст. Формування засад ринкового господарства Економічний розвиток України кінця XX -початку XXI ст.Резюме Основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції та гуманістично-моральної еволюції (друга половина XX - початок XXI ст.) Глобалізація економічних процесів і формування нової економіки Нове кейнсіанство Неоінституціоналізм НеомарксизмРезюме Еволюція економічної думки в Україні Основні напрямки економічної думки в Україні (період до XVIII ст.)Економічна думка Русі. Економіко-кооперативна думка: М.В. Левитський, С.В. Бородаєвський, Б.М. Мартос, Ю.В. Павликовський, О.М. ЛуцькийРезюме Розвиток української економічної науки другої половини XIX - початку XX ст. Теорії В.Н. Каразіна, М.А. Балудянського, Т.Ф. Степанова, В.І. Вернадського, М.І. Зібера Наукові новаторства кінця XIX - початку XX ст.: теорії С.А. Подолинського, М.П. Яснопольського, М.І. Туган-Барановського, Є.Є. Слуцького.Резюме Концепції XX ст . та моделі української економічної перспективи у XXI ст.. Економіко-кооперативна думка Економічна думка у XX - на початку XXI ст. Сучасна фізична економія, синергетика, праксеологіяРезюмеБібліографія
 
>>