Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Економічний розвиток Англії в період розкладання феодалізму і зародження капіталістичних відносин

У XVI—XVII ст. Англія порівняно швидко просувалася по шляху формування нових, буржуазних відносин. Цьому сприяли надзвичайно сприятливі соціально-економічні умови: раннє падіння кріпосного права, значний шар промислової буржуазії, розколоте дворянство, одна частина якого обуржуазилася і перетворилася в союзника буржуазії, а також сильний абсолютизм, який заохочував розвиток промисловості.

Значну роль для Англії у нагромадженні капіталів та промислового перевороту відіграли Великі географічні відкриття, грабіж колоній, особливо Індії, нееквівалентна торгівля, піратство, работоргівля, яка набула великих масштабів у XVII ст., коли негри з Африки тисячами вивозилися на продаж до Америки. Позитивно на процес нагромадження капіталу вплинув і політичний фактор — буржуазна революція (1640— 1660 рр.), яка привела до політичної влади буржуазію [2, с. 3940].

Економічний розвиток Англії в XVI-XVII ст. характеризується такими основними факторами.

За XV-XVI століття Англія видобувала 4/5 усього вугілля в Європі, що досяг 3 млн. т. Видобуток залізної руди збільшився у З рази, а свинцю, міді, олова і солі — у 6—8 разів. Швидко розвивалось ткацтво, особливо виробництво шерсті, яка в середині XVI ст. в англійському експорті тканин посідала основне місце. Якщо в середині XV ст. було вивезено 32 тис. мішків шерсті та близько 5 тис. кусків тканини, то в середині XVII ст.— 122 тис. кусків сукна і тільки 5—6 тис. мішків шерсті. У 1614 р. експорт шерсті взагалі заборонили.

На початку XVII ст. стала перероблятися бавовна, яка привозилась із країн Сходу. Отримали подальший розвиток гірська справа, виробництво скла, мила, пороху, суднобудування. Досить гострою для англійської промисловості залишалася проблема кадрів робочої сили. У XVI ст. в англійському селі відбувається "аграрний переворот який полягав у експропріації безпосередніх сільськогосподарських виробників і яка стала основою процесу первісного нагромадження капіталу. "Аграрний переворот", тобто масова експропріація селян шляхом "обгородження" общинних земель і згону з них селян, значною мірою вирішила проблему браку робочої сили для англійської промисловості.

Безпосереднім поштовхом до "обгородження" стало розширення попиту на вовну на початку XVI ст., який спонукав поміщиків перетворити свої маєтки в пасовища для овець. До XVIII ст. близько 75% земель були зайняті під пасовища. З другої половини XVI ст. "обгородження" проводилися вже не тільки для організації пасовищ, а взагалі для виробництва сільськогосподарських продуктів, попит на які значно виріс через розвиток промисловості. З'явилися великі спеціалізовані фермерські господарства, яким лорди здавали землю за більш високу орендну плату, ніж раніше селянам.

У результаті посилення капіталістичних тенденції підсилився процес розшарування дворянства: нове, обуржуазнене дворянство виступало разом з буржуазією проти старого феодального дворянства.

Розвитку капіталізму всіляко допомагала своєю законодавчою діяльністю держава ("криваві закони" проти бурлак, закони про максимальну заробітну плату, про зарплату робітників і т.п.). Додатковий поштовх розвитку капіталізму дала і реформація церкви, у ході якої були вилучені в церкви і пущені в продаж величезні землі і різного роду церковне майно.

Перебудова англійського феодального землеволодіння розвивалась не буржуазно-селянським шляхом а дворянсько-буржуазним. Використовуючи свої феодальні права, лорди просто виганяли з землі маси копігольдерів (селян, які жили на поміщицькій землі в якості довічних чи спадкоємних власників своїх ділянок).

Розвиток промисловості супроводжувався зростанням внутрішньої, і особливо зовнішньої, торгівлі. Широку діяльність проводили торгові компанії: Левантіоська, Східна, Московська, Гвінейська. Особливо важливе значення мала Ост-Індійська компанія (створена в 1600 р.), яка поклала початок англійським завоюванням в Індії. У XVI ст. у Лондоні виникли великі банки і біржа він поступово стає містом міжнародного значення. З другої половини XVI ст. Англія почала здійснювати політику колоніальних захоплень. Так, у 1578 р. вона захопила Багамські острови наприкінці XVI ст. розпочала колонізацію Північної Америки. На початку XVII ст. Англія проникнула в Індію, Африку і Центральну Америку.

 
<<   ЗМІСТ   >>