Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ліквідація наслідків зараження радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами та біологічними чинниками

Загальна характеристика методів знезараження

У разі виникнення надзвичайних ситуації техногенного характеру, які пов'язані з викидом небезпечних речовин є висока ймовірність того, що в осередку ураження люди, об'єкти, місцевість продукти харчування можуть бути зараженими. З метою виключення або максимального зменшення ураження людей в даному випадку потрібно негайне проведення відповідних заходів з знезараження (спеціальної обробки відповідних об'єктів).

Дезактивація — це процес видалення радіоактивних речовин з поверхні, що обробляється до допустимих норм.

Дегазація - це процес видалення або нейтралізації небезпечних хімічних речовин.

Дезінфекція - це процес зниження або видалення хвороботворних мікробів та їх токсинів.

Дезінсекція - це процес знищення комах, які є збудниками різноманітних хвороб.

Дератизація - це процес знищення гризунів, які є збудниками різноманітних хвороб.

Спеціальна обробка — складова частина ліквідації наслідків радіаційного, хімічного, біологічного зараження і проводиться з метою відновлення готовності техніки, транспорту й особового складу формувань до виконання своїх завдань з проведення рятувальних робіт.

Спеціальна обробка включає:

 • - санітарну обробку виробничого персоналу підприємства;
 • - дезактивацію технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів, сировини і готової продукції;
 • - дегазацію технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів, сировини і готової продукції;
 • - дезінфекцію технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів, сировини і готової продукції.

Спеціальна обробка може бути частковою або повною.

Часткова спеціальна обробка проводиться силами особового складу формувань ЦЗ, виробничого персоналу у ході виконання поставлених завдань самостійно або за рішенням начальника структурного підрозділу підприємства.

Повна спеціальна обробка проводиться силами штатних формувань ЦЗ після виконання поставлених завдань у спеціально відведених для цього районах.

Для цього створюються:

 • - пункти санітарної обробки людей і знезараження одягу на базі підприємств побутового обслуговування населення;
 • - пункти спеціальної обробки, технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів - на базі сил штатних ЦЗ регіону та невоєнізованих формувань ЦЗ підприємств..

При частковій дезактивації технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів видаляють РР з усієї поверхні способом обмітання чи обтирання.

Повна дезактивація здійснюється наступними способами:

 • • змивання РР дезактивуючим розчином, водою і розчинниками з одночасною обробкою забрудненої поверхні щітками дегазаційних машин і приладів;
 • • змивання РР струменем води під тиском;
 • • віддаленням РР витиранням забрудненої поверхні тампонами, які змочені у дезактивую чому розчині, водою і розчинниками;
 • • змітання радіоактивного пилу віниками, щітками тощо;
 • • віддаленням радіоактивного пилу способом пилевідсмоктування. Способи дезактивації поділяють на:
 • - рідинні (видалення РР механічною дією струменем води або внаслідок фізико-хімічних процесів між рідким середовищем і РР);
 • - без рідинні (механічне видалення РР змітанням, витрушуванням, відсмоктуванням, здуванням та зняттям верхнього шару поверхні).

Дегазація технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів здійснюється такими способами:

 • - хімічним, який базується на взаємодії хімічних речовин з НХР внаслідок чого утворюються нетоксичні речовини. Цей спосіб здійснюється протиранням зараженої поверхні дегазаційними розчинами. Дегазаційні розчини поділяються на дві групи: - окисної та хлорувальної дії; - основного (лужного) характеру.
 • - фізико-хімічний спосіб заснований на змиванні НХР із забрудненої поверхні за допомогою мийних речовин або розчинників. При дегазації розчинниками НХР не знешкоджуються, а видаляються із зараженої поверхні;
 • - фізичний спосіб заснований на випаруванні НХР із поверхні і частковим їх розкладанням під дією високотемпературного газового потоку.

Санітарною обробкою називається видалення радіоактивних речовин, нейтралізація або видалення отруйних речовин, хвороботворних мікробів і токсинів з шкірних покровів людей.

Часткова санітарна обробка проводиться особовим складом формувань, робітниками і службовцями об'єктів, населення в усіх випадках, коли встановлений факт радіоактивного, хімічного або біологічного забруднення.

Вона проводиться в ході виконання завдання, за розпорядженням командира (начальника), а населенням самостійно.

При зараженні РР часткова санітарна обробка проводиться при можливості протягом першої години після зараження безпосередньо в зоні радіоактивного зараження і повторюється після виходу з неї. Вона складається з механічного видалення цих речовин з відкритих ділянок тіла, зі слизових оболонок очей, носа, ротової порожнини, одягу, спорядження і засобів індивідуального захисту.

При зараженні крапельно-рідинними НХР обробка проводиться негайно з використанням індивідуального протихімічного пакета ІПП-8, ІПП-ЗД.

При їх відсутності для обробки можна застосовувати воду з фляги та мило.

При зараженні біологічними чинниками обробку проводять з використанням індивідуального протихімічного пакета ІПП-8, ІПП-ЗД.

Повна санітарна обробка полягає в обмиванні тіла теплою водою з милом з обов'язковим заміною білизни та одягу.

Повній санітарній обробці підлягає особовий склад формувань, робітники, службовці та евакуйоване населення після виходу з осередку ураження (зони зараження).

При зараженні РР обробка проводиться в тому випадку, якщо після проведення часткової обробки зараження шкіряних покровів та одягу залишається більше допустимих величин. Вона повинна проводитись не пізніше 5 годин після забруднення, а через 12 годин проводити обробку немає сенсу.

При зараженні крапельно-рідинними НХР повна санітарна обробка проводитися після проведення часткової обробки з гігієнічними цілями.

При зараженні БЧ повній санітарній обробці підлягають всі люди, що знаходились в районі дії біологічних засобів, незалежно від того, використовувались засоби захисту і чи проводилась часткова санітарна обробка.

Для проведення повної санітарної обробки використовуються:

 • - санітарні пункти обмивання на базі стаціонарних бань, душових павільйонів і санпропускників;
 • - комплекти санітарної обробки КСО;
 • - дезінфекційно-душеві установки ДДА-53А (ДДА-66, ДДП).
 
<<   ЗМІСТ   >>