Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка стійкості елементів об'єкта економіки і об'єкта в цілому до впливу ударної повітряної хвилі.

Критерієм оцінки вважають величину надлишкового тиску, яка чинить руйнівний вплив на елементи об'єкта економіки, тобто будівлі, споруди і обладнання об'єкта зберігаються або отримують слабкі чи середні руйнування.

Це значення надлишкового тиску прийнято вважати граничною межею стійкості відповідного об'єкту до ударної повітряної хвилі АРфцт.

Оцінка стійкості об'єкта до впливу ударної повітряної хвилі полягає у визначенні АРфцт

Для цього потрібні такі вихідні дані: місце знаходження точки прицілювання;

віддалення об'єкта від точки прицілювання Яг, км; потужність ядерного вибуху, що очікується д, МТ; імовірне максимальне відхилення центру вибуху від точки прицілювання гвідх, км;

характеристика об'єкта і його елементів.

В якості орієнтовних розрахункових значень для підприємств харчової промисловості АРф, може дорівнювати 5.. .60кПа.

Оцінки підлягають всі елементи цеху, в тому числі комунікації (виявляються найбільш уразливі елементи і дільниці, від яких залежить робота всього об'єкту.

Приймаючи різні величини надлишкового тиску, визначають стійкість конкретних елементів цеху і обладнання, а також характер їх руйнувань. Відстані, на яких імовірна поразка елементів об'єкта і ступінь їх ураження визначаються за допомогою довідкового матеріалу ЦЗ.

Всі отримані дані характеристики стійкості об'єкту до впливу ударної повітряної хвилі зводяться у таблицю 6.2.1.

Таблиця 6.2.1. Характеристика стійкості об'єкту економіки до впливу ударної повітряної хвилі

Коротка характеристика елементів цеху

Руйнування при надлишковому тиску, кПа

5 10

20 30 40

50 60

Будівля: одноповерхова, висота 9 м, крівля м'яка, площа скління 25%.

Слабкі

Середні

Сильні

Обладнання: станки легкого і середнього типу, розподільний щит.

Слабкі

Середні

Сильні

Енергопостачання: ЛЕП на дерев'яних опорах.

Слабкі

Середні

Сильні

Стиснуте повітря - на естакаді висотою 2,5 м.

Слабкі

Середні

Сильні

В цеху електрокабель і повітря в металевих трубах.

Слабкі

Середні

Сильні

Теплопостачання: труби на опорах висотою 0,75 м.

Слабкі

Середні

Сильні

Примітка: 1. При слабких руйнуваннях можливе відновлення методом ремонту з одночасним виробництвом продукції; при середніх руйнуваннях - тимчасове зупинення виробництва; при сильних руйнуваннях - повне зупинення виробництва.

2. Умовні позначення руйнувань: слабкі - жовтого кольору; середні - зеленого кольору; сильні - синього кольору.

Після аналізу результатів визначається перелік інженерно-технічних заходів ЦЗ, які доцільно провести на досліджуваному об'єкті для того, щоб підвищити його стійкість.

При виконанні розрахунків необхідно враховувати, що звичайно обладнання виходить зі строю не від прямого впливу ударної повітряної хвилі, а від вторинних вражаючих факторів (падаючих балок, обломків конструкції будівлі).

Суттєвий вплив на працездатність обладнання чинить місце його розтушування у цеху.

Руйнування будівель звичайно приводить до пошкодження внутрішніх мереж комунікацій, що може бути причиною пожеж, вибухів, затоплень, загазованості.

Оцінка стійкості елементів ОЕ і об'єкту в цілому від впливу світлового випромінювання.

Такій вплив приводить до спалахування горючих матеріалів, розвитку пожеж, опікам різної ступені. Критерієм впливу є світловий імпульс, при якому відбувається спалахування або стійке горіння елементів.

Можлива пожежна обстановка оцінюється комплексно з врахуванням сумісної дії ударної повітряної хвилі і світлового імпульсу, категорії пожежовибухонебезпечності і вогнестійкості споруди. Результати дослідження зводяться у таблицю 6.2.2 "Характеристика стійкості об'єкту економіки до світлового імпульсу".

Таблиця 6.2.2. Характеристика стійкості об'єкту економіки до світлового імпульсу

Найменування цеху

Характеристика цеху

Ступінь вогнестійкості

Категорія пожежонебезпечності

Світловий імпульс;, кДж/м2

Шліфувальний

Дерев'яні двері, рами

2

д

1500

Столярний

Стружка, дошки

2

в

300

Пресовий

Горючих матеріалів немає

1

г

-

 
<<   ЗМІСТ   >>