Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка інженерного захисту виробничого персоналу об'єкту харчової промисловості.

Інженерний захист виробничого персоналу об'єкту господарювання від вражаючих факторів, які мають місце у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного і воєнного характеру - це такий вид захисту при якому використовуються відповідні захисні споруди, а саме: сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші захисні споруди.

Ефективність інженерного захисту виробничого персоналу досягається завчасною організацією і здійсненням заходів з будівництва та обладнання захисних споруд з урахуванням умов розташування об'єкту та вимог будівельних норм і правил.

Оцінка інженерного захисту виробничого персоналу об'єкту полягає у визначенні показників, які характеризують здатність інженерних споруд забезпечувати надійний захист людей, що можливо при виконанні таких основних умов:

загальна місткість захисних споруд на об'єкті дозволяє укрити весь виробничий персонал;

захисні властивості споруд відповідають встановленим нормам;

системи життєзабезпечення захисних споруд забезпечують життєдіяльність людей на протязі встановленого терміну безперервного їх перебування у захисних спорудах;

розташування захисних споруд відносно місць роботи персоналу дозволяє людям укритися у захисних спорудах в встановлені строки.

На підставі висновків з оцінки інженерного захисту виробничого персоналу об'єкту визначаються заходи з підвищення надійності захисту людей і підвищення стійкості роботи об'єкту в умовах різноманітних надзвичайних ситуацій

Оцінка захисних споруд за місткістю

Місткість захисних споруд об'єкту визначається відповідно до норм об'ємно - плануючих рішень. За кількістю місць оцінюється можливість укриття виробничого персоналу.

Алгоритм оцінки захисних споруд за місткістю

  • 1. Виявлення наявності основних і допоміжних приміщень і відповідності їх розмірів нормам об'ємно-плануючих рішень.
  • 2. Розрахунок кількості місць М для площі приміщень 8прИм., що є в наявності.

Норми приміщення на одну людину складають: Б1 = 0,5 м2/люд. (при наявності двохярусових нар, Б2 = 0,4 м2/люд. При наявності трьохярусових нар.

3. Перевірка відповідності об'єму приміщень встановленим нормам на одного укриває мого (не менш 1,5 м3/люд.).

Для цього розраховується об'єм усіх приміщень У0> крім приміщень ДЕС, тамбурів).

де Ь- висота приміщень; Б0- загальна площа приміщень, тоді об'єм приміщень на одну людину буде складати:

Якщо У1 > 1,5 м3/люд., розрахункова місткість М, приймається за фактичну місткість захисної споруди.

4. Визначення показника, який характеризує захисні споруди за місткістю - коефіцієнта місткості Км:

де М — загальна кількість місць у захисній споруді; N - чисельність виробничого персоналу, який підлягає укриттю.

За результатами розрахунків приймається рішення про можливості укриття виробничого персоналу підприємства у цілому.

Оцінка систем життєзабезпечення захисних споруд

Для оцінки забезпечення життєдіяльності людей, захисні споруди обладнаються системами постачання повітря, водопостачання, електропостачання і зв'язку, санітарно-технічною системою.

Алгоритм оцінки системи постачання повітря у захисні споруди

  • 1. Виявлення типу, складу і параметрів системи постачання повітря:
  • 2. Визначення кількості повітря, що подається системою у захисну споруду у двох режимах:

I - режим чистої вентиляції;

II - режим фільтровентиляції.

Один комплект ФВК - 1 (ФВК - 2)забезпечує подачу повітря у захисну споруду: в режимі І - 1200 м3/год.; в режимі II - 300 м3/год.

Один комплект ЕРВ - 72-2 (електро - ручного вентилятора) забезпечує подачу повітря у захисну споруду в режимі І - 900 м3/год.; ЕРВ - 72-3 - 1300 м3/год..

3. Визначення кількості людей, яку може забезпечити система чистим повітрям ]ЧП0В. :

де W3ar. пов. - загальна продуктивність системи, м /год.; Wi. пов. - норма подачі повітря на одну людину в годину, м3/год./чол..

Норми подачі повітря на одну людину складають:

В режимі І - при середній температур і 20°С - 8м3/год.;

при середній температурі 25 С - 10м /год.;

при середній температурі 30°С - 11м3/год.;

при середній температурі >30°С - 13м3/год.

В режимі II - 2м3/год. - на одну людину, що укривається;

5м3/год. - на одну людину, що працює на пункті управлінні сховища;10м3/год. - на одну людину, що працює на електроручному вентиляторі (ЕРВ).

На об'єктах, де можливі наземні пожежі, сильна загазованість небезпечними речовинами, а також для підприємства підвищеної небезпеки, пов'язаних із пожеже небезпечним виробництвом системи постачання повітря оцінюються також по режиму III (регенерація внутрішнього повітря).

Оцінка системи водопостачання

  • 1. Визначення аварійного запасу води W,", л;
  • 2. Розрахунок можливості щодо забезпечення системою визначеної кількості укриває мого персоналу Квод., чоловік водою на термін Д, діб при нормі 3 л на добу на одного укриває мого У1 вод, л/ чол.:

Оцінка санітарно-технічної системи сховища (санітарних вузлів і каналізації)

1. Визначається кількість осіб, що підлягає укриттю, яку може забезпечити система, виходячи з наявності у захисній споруді кількості відповідних елементів і існуючих норм: один унітаз і один пісуар на 150 чоловіків, один унітаз на 75 жінок; умивальники із розрахунку один 200 чол.

В приміщенні санітарного вузлу повинен бути аварійний резервуар для збору стоків. Потрібна ємність резервуару визначається з розрахунку 2 л. стокових вод на добу на одного укриває мого: У1ст.= (2л/чол.)/доб.

На підставі розрахунків визначається можливості системи санітарно технічних пристроїв з обслуговування укриваємих У0. Ст. і показник, який характеризує можливості системи з життєзабезпечення:

За результатами розрахунків оцінюється можливість систем життєзабезпечення за мінімальним значенням. При цьому враховується, пріоритет системи постачання повітря.

 
<<   ЗМІСТ   >>