Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Введення формувань ЦЗ в осередок ураження для виконання РІНР

Першими в осередок ураження вводяться розвідувальні підрозділи. їх основною метою є виявлення ступеня руйнування будівель, захисних споруд, комунально-енергетичних мереж, наявності пожеж, рівня радіації, імовірності зараження небезпечними хімічними речовинами, місць завалених входів у захисні споруди ЦЗ.

Оцінюються умови, черговість виконання робіт, їх приблизний обсяг і способи найбільш ефективного використання техніки.

Формування (підрозділи) розвідки оснащуються приладами РХР.

Під час огляду пошкоджених будівель здійснюється зовнішній обхід при цьому уточнюються:

стан стін і конструкцій;

імовірність обрушення частини споруди і сусідніх будівель;

стан місць з'єднання збірних конструкцій, зварних швів і ін.

Під час огляду захисних споруд в першу чергу визначається стан входів і повітрязабірних пристроїв.

Використовуючи план сховища визначають місця для найбільш підручного його відкриття.

На підставі цих даних визначається орієнтований обсяг робіт, склад сил і засобів необхідний для його виконання.

Особлива увага приділяється елементам об'єкта економіки з вибухопожеженебезпечними речовинами.

На підставі даних розвідки підрозділи розподіляють ділянки робіт в осередку ураження, командири визначають послідовність, прийоми і способи виконання РіНР залежно від обстановки, характеру руйнувань, пошкоджень на комунально-енергетичних і технологічних мережах, рівнів і щільності зараження, характеру і інтенсивності пожеж. В ході виконання РіНР ці дії безперервно уточнюються.

Велику небезпеку для людини являють будівлі, що горять.

При їх обстеженні необхідно діяти швидко і ретельно дотримуватися мір безпеки.

Двері слід відчиняти обережно, через сильно задимлені приміщення рухатися з використанням ізолюючого протигаза.

Для вилучення людей із під завалів застосовують такі способи, як розбирання зверху, обладнання галерей, пробивання проломів у стінах.

В першу чергу звільняються голова, грудь, плечі, ноги постраждалого, після цього йому надається перша медична допомога і здійснюється евакуація з небезпечній зони.

Основним способом локалізації аварій і пошкоджень на комунально-енергетичних і технологічних мережах є відключення пошкоджених ділянок у будівлях.

Для цього використовуються запірні пристрої, різноманітні здвижки в оглядових колодязях і підвалах.

Місця розриву газових труб низького тиску ліквідуються за допомогою дерев'яних чопів, глини, спеціальних хомутів.

У разі загоряння газу потрібно зменшити його тиск у системі і гасити піском, землею, вологим брезентом.

Всі роботи повинні проводитися в ізолюючих протигазах.

Аварії на електромережах ліквідуються після їх надійного знеструмлення і заземлення дротів у місці ремонту. До такій роботи допускаються тільки підготовлені спеціалісти, які мають відповідний допуск до роботи з електрообладнанням.

Аварії на каналізаційних мережах ліквідують шляхом відключення пошкоджених ділянок і відведенням стокових вод у сусідні колодязі каналізації.

Споруди, які загрожують обваленням, обрушують або тимчасово укріплюють. Обрушення конструкцій, як правило здійснюють за допомогою трактора. При цьому довжина тросу повинна бути не менш двох висот конструкції, яка обрушується. Обрушення конструкцій можна також проводити підривним способом.

Стіни висотою менше 6 метрів укріплюються за допомогою дерев'яних або металевих відкосив, а висотою від 6 до 9 метрів - встановленням подвійних відкосив у кожному простінку будівлі.

В осередках хімічного зараження допомогу в першу чергу надають людям, яки знаходяться на відкритий місцевості без засобів індивідуального захисту. Після цього здійснюється розподіл людей по групах і організовується евакуація з осередку зараження в медичні заклади.

При проведенні робіт по ліквідації наслідків хімічного зараження перш за все виконуються такі завдання:

 • - оточення району аварії;
 • - надання допомоги в евакуації населення;
 • - проведення хімічної розвідки і хімічного контролю;
 • - дегазації (нейтралізації) об'єктів, обладнання і місцевості;
 • - збір, вивіз зараженого ґрунту і його дегазація.

Особовий склад сил, що залучається до виконання таких завдань, повинен мати відповідну спеціальну підготовку. Він повинен знати:

 • - фізико-хімічні і токсичні властивості основних сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), їх вибухову і пожежну небезпеку; вимоги безпеки при роботі в зонах зараження СДОР;
 • - порядок використання засобів індивідуального захисту і їх робочі характеристики при виконанні задач в осередках ураження і зонах зараження;
 • - порядок надання першої допомоги при ураженні сильнодіючими отруйними речовинами.

Крім того, особовий склад відповідних підрозділів ЦЗ повинен бути навчений:

 • - проведенню хімічної розвідки і хімічного контролю зонах зараження СДОР;
 • - проведенню робіт з дегазації (нейтралізації) сильнодіючих отруйних речовин в районі їх розливу (викиду):
 • - приготуванню розчинів для дегазації (нейтралізації) СДОР;
 • - перекачуванню сильнодіючих отруйних речовин із аварійних ємкостей в резервні резервуари;
 • - проведенню спеціальної обробки техніки, технологічного обладнання, будинків і різних споруд;
 • - проведенню санітарної обробки особового складу і населення; проведенню дегазації (нейтралізації) засобів індивідуального захисту, які заражені СДОР.

Командир формування, при прибутті в район аварії, повинен доповісти керівнику робіт з ліквідації наслідків аварії (катастрофи) про склад, стан і можливості свого формування, отримати у нього інформацію про обстановку, уточнити завдання своєму формуванню, узгодити з ним свої дії з виконання отриманого завдання. Після разом з представником штабу керівництва ліквідацією аварії провести рекогносцировку району виконання завдання. В ході рекогносцировки уточнити:

хімічну обстановку, межі зони зараження, вибухову і пожежну небезпеку в районі виконання завдання;

стан під'їзних шляхів до осередку аварії, масштаби виливу (викиду) СДОР;

- порядок дотримання заходів безпеки у відповідності з масштабами аварії і хімічною обстановкою, що склалася;

місце зосередження і порядок охорони в районі розташування формування; межі між "чистими" і "забрудненими" ділянками в районі аварії;

місце розгортання пункту управління, засобів зв'язку, хімічного посту спостереження, медичного пункту, пунктів забезпечення засобами ЦЗ;

місця і умови забору води для приготування розчинів та інші питання.

Район аварії умовно можна розділити на "чисту" - незаражену, що не підпала під дію факторів ураження СДОР, ділянку місцевості і "забруднену", яка включає сам осередок аварії і навколишню територію до нього, що підверглася дії факторів ураження СДОР.

На "чистій" ділянці розгортуються: пункт управління і засоби зв'язку;

місце для відпочинку особового складу, пункт харчування; контрольний пропускний пункт для в'їзду в район аварії; - склад запасів матеріальних засобів і пункт видачі засобів захисту; медичний пункт; хімічний пост спостереження;

намет (камера) для технічної перевірки засобів захисту; стоянка не зараженої техніки;

пункт санітарної обробки особового складу після роботи в зоні зараження та інші елементи, що необхідні для забезпечення робіт в осередку ураження.

В наказі на виконання завдань з ліквідації наслідків небезпечної хімічної надзвичайної ситуації командир формування вказує:

 • - відомості про характер аварії і хімічну обстановку в районі виконання задачі, межі зони зараження;
 • - задачі підлеглим підрозділам (командам), способи їх виконання; вимоги безпеки і порядок використання засобів захисту;
 • - час початку і закінчення роботи, режим роботи у відповідності з засобами індивідуального захисту, що використовуються і температурою повітря;
 • - порядок забезпечення матеріальними засобами при виконанні ними задачі, місця розташування їх видачі;
 • - місце медичного пункту і порядок виклику медичного персоналу для надання невідкладної допомоги потерпілим;
 • - порядок підтримання зв'язку і терміни доповідей про хід виконання задачі.

Командир формування для управління підлеглими організує радіо - і телефонний зв'язок. В ході виконання задачі для уточнення обстановки, контролю за ходом робіт і дотримання вимог безпеки він може на автомобілі (іншому транспортному засобі) прибувати на місце виконання робіт підлеглими підрозділами, підтримувати при цьому надійний зв'язок з штабом і підрозділами.

Командири підрозділів (старші команд) перед початком роботи отримують наряд-допуск на виконання робіт в зоні зараження за спеціальною формою, який затверджено керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, а потім проводять інструктаж підлеглих про порядок виконання задачі і дотримання заходів безпеки. В ході роботи вони повинні постійно бачити своїх підлеглих і при необхідності своєчасно організувати надання їм необхідної допомоги. Вони повинні також вести облік тривалості роботи особового складу в протигазах в зараженій атмосфері. При закінченні часу дії потужності протигазних коробок (регенеративних патронів) вони замінюються на нові. Для цих цілей на "чистій" ділянці місцевості на відстані 300-400 м від місця проведення робіт необхідно розмістити пункт заміни протигазових коробок і регенеративних патронів. Він повинен розміщатися на автомобілі, мати позначку, добре помітному із зони виконання задачі. При необхідності використання промислових протигазів командири підрозділів (старші команд) вивчають їх з особовим складом. Командири підрозділів (старші команд) через певні встановлені проміжки часу доповідають в штаб керівництва про стан виконання отриманих на зміну завдань.

При проведенні робіт безпосередньо в осередку аварії особовий склад повинен використовувати ізолюючі протигази. Вони повинні також використовуватися також при проведенні робіт в умовах недостатку кисню в повітрі (менше 18 %) або при підвищеному вмісті в повітрі окислу вуглецю, особливо в умовах пожежі в зоні аварії. При виконанні задач в осередку аварії, які безпосередньо пов'язані з сильнодіючими отруйними речовинами, для захисту шкіряних покровів від зараження повинен використовуватися захисний одяг ізольованого типу.

В зоні зараження парами СДОР для захисту шкіряних покровів не повсюди обов'язково використання захисного одягу ізольованого типу. Виходячи із оцінки хімічної обстановки можуть використовуватися окремі предмети: плащ, захисні панчохи (гумові чоботи), гумові рукавички.

Особовому складу, що виконує задачі в зоні зараження, для носіння під захисним одягом видається натільна білизна та обмундирування із підмінного фонду. Натільна білизна замінюється після роботи в кожній зміні.

На "зараженій" ділянці можуть розвертатися; стояка зараженої техніки; площадка дегазації (нейтралізації) техніки; пункт збору заражених засобів індивідуального захисту.

Після рекогносцировки командир військової частини (професійного або невоєнізованого формування) приймає рішення, ставить задачі підлеглим і організує взаємодію з підрозділами, що приймають участь в ліквідації аварії (катастрофи).

При організації робіт безпосередньо в осередку аварії (катастрофи) необхідно передбачувати створення на робочих місцях запасу речовин для дегазації (нейтралізації), які необхідні для дегазації (нейтралізації) сильнодіючих отруйних речовин, так і для обробки засобів захисту шкіри і лицевих часток протигазів при попаданні на них капель СДОР.

Після зміни, завершення РіНР або накопичення заданої дози радіації особовий склад формування ЦЗ висувається в пункти спеціальної обробки, які розгортаються на незараженій місцевості.

Після знезараження на ПуСО здійснюються заходи щодо відновлення здатності формування до подальшого виконання завдань за призначенням, а саме замінюються або ремонтуються засоби індивідуального захисту, прилади РХР, інше обладнання і пристрої, поповнюються запаси витратних матеріалів, пального, проводиться технічне обслуговування технічних засобів.

Управління формуванням ЦЗ при виконанні РіНР полягає у цілеспрямованої діяльності командирів і штабів щодо забезпечення виконання формуванням усіх поставлених завдань у будь-яких умовах обстановки. До управління пред'являються такі вимоги: висока і постійна готовність всій системи управління до виконання завдань за призначенням, надійність, гнучкість, безперервність, висока якість і оперативність в роботі, прихованість, стійкість.

Надійність управління забезпечується здатністю начальників усіх рівнів наполегливо здійснювати прийняти рішення, зберігати організованість в роботі системи управління.

Гнучкість управління полягає в здатності начальника уточнювати або змінювати своє рішення у разі зміни обстановки.

Безперервність, стійкість управління в своєї більшості залежить від функціонування системи зв'язку зі всіма підрозділами, вищестоящими органами управління ЦЗ, з доданими підрозділами і сусідніми формуваннями ЦЗ. Якість управління залежить від своєчасного збору достовірних даних про обстановку в районі надзвичайної ситуації.

Командир несе повну відповідальність за управління підлеглими йому підрозділами і виконання поставлених завдань у будь-яких умовах обстановки.

Управління здійснюється шляхом видання приказів, розпоряджень, команд, сигналів. У випадку втрати зв'язку негайно приймаються міри щодо його відновлення, посилюється розвідка усіх видів і організовується діяльність відповідно поставлених завдань і затверджених планів.

 
<<   ЗМІСТ   >>