Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія права

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТА НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Економічні потреби: сутність, структура Економічні блага Дослідження економічної природи потреб людини в історії економічної думки Економічні ресурси і фактори виробництва Закон зростання потреб і механізм його дії Мета виробництва та межа виробничих можливостей Економічний вибір Поведінка споживача як об'єкт мікроекономічного аналізу Корисність: загальна і гранична Закон спадної граничної корисності. Перший закон Г. Госсена Крива байдужості. Карта кривих байдужості Бюджетне обмеження споживача Ефект впливу зміни доходу та зміни цін на бюджетне обмеження споживача Рівновага споживача Ринковий попит. Закон попиту Зрушення кривої попиту внаслідок впливу на попит нецінових факторів Ринкова пропозиція. Закон пропозиції Ринкова рівновага попиту і пропозиції Види еластичності попиту Види еластичності пропозиції Постійні, змінні та загальні (валові) витрати підприємства Крива граничних витрат Середні витрати підприємства Загальна характеристика неокласичної економічної теорії Категоріальний апарат інституціональної економічної теорії Інституціональна економічна теорія Олівера Уільямсона Розвиток Елінорою Остром інституціональної теорії прав власності Державне втручання в правове регулювання ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, МЕТОДОЛІЯ, ПРЕДМЕТНИЙ ПРОСТІР Етапи становлення економічної теорії права Основні передумови (засади) економічного підходу до права Позитивна й нормативна економічна теорія права Економічний і юридичний підходи до аналізу права Сутність економічного аналізу загального права Значення статті Рональда Коуза "Проблема соціальних витрат" для розуміння економічного підходу до права Використання аналітичних підходів неокласичної економічної теорії для аналізу юридичної проблеми у праці Г. Калабрезі "Деякі міркування про розподіл ризику й законодавство про ненавмисне заподіяння збитку" Аналіз неринкової поведінки у статті Гері Беккера "Злочин і покарання: економічний підхід". Правові питання у праці Річарда Познера "Економічний аналіз права" Класична політична економія про економічні та правові сторони суспільних процесів Інструментарій неокласичної економічної теорії та його застосування в дослідженні права Аналітичний інструментарій "правової економіки" та його використання в дослідженні взаємовідносин економіки і права Інституціональна економічна теорія і економічна теорія права Концепція обмеженої раціональності як складова концептуального каркасу економічної теорії права Ефективність як критерій оцінки правових норм в економічній теорії права Принцип утилітаризму Критерій ефективності Парето Критерій Колдора-Хікса Критерій максимізації багатства Р. Познера Критерій Ролза "Формула Лернда Хенда" як аналітичний інструмент економічного аналізу права Ефективність і справедливість Поняття "трансакція" в новій інституціональній економічній теорії Визначення поняття "трансакційні витрати" Види трансакційних витрат Р. Коуз про трансакційні витрати Відносини власності в економічній системі суспільства Економічні умови виникнення прав власності Процедури специфікації, диференціації та розщеплення прав власності Економічна доцільність приватної, комунальної та державної форм власності Форми захисту правомочностей: правило власності, правило відповідальності, правило не відчужування Економічний зміст інтелектуальної власності Право власності і право інтелектуальної власності Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності Проблеми захисту інтелектуальної власності Патенти в системі інструментів захисту інтелектуальної власності Авторське право Методологія економічної теорії в дослідженні відносин обміну Передумови досконалого договору Вади недосконалих договорів Договір як спосіб зменшення трансакційних витрат Економічний підхід до аналізу злочинної поведінки. Підходи Гері Беккера Модель протиправної поведінки Айзека Ерліха Вплив факторів, не пов'язаних з ризиком, на схильність до злочинної поведінки Вплив існуючих соціальних норм на злочинність: кримінологічний і економічний підходи Економічний аналіз попередження правопорушень Економічна ефективність смертної кари (страти) Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі права
 
>>