Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія права

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Позитивна й нормативна економічна теорія права

Відмінності між позитивною економічною теорією права і нормативною економічною теорією права є важливим для розуміння:

  • - цілей, які ставить перед собою ця наукова дисципліна;
  • - ролі, яку вона може відігравати.

Ці відмінності економічна теорія права запозичила в економічної теорії.

Позитивна економічна теорія:

  • - пояснює світ таким, яким він є;
  • - дозволяє передбачати, як зміниться поведінка людей у відповідь на зміни в законах.

Позитивна економічна теорія не залежить від етичних позицій і тому може бути "об'єктивною" економічною наукою, як, наприклад, фізика [1, с. 21].

Нормативна економічна теорія прагне змінити світ, зробити його кращим. Вона відповідає не на питання: "Що є?", а на питання: "Що має бути?". При цьому нормативна теорія використовує результати позитивного економічного аналізу, доповнюючи їх ціннісними судженнями щодо того, якими повинні бути цілі суспільства.

В економічній теорії права відмінності між позитивним і нормативним підходами проявляється наступним чином.

Позитивна економічна теорія права намагається оцінити ступінь відповідності доктрин, що діють у загальному праві, вимогам економічної ефективності, тобто вона аналізує поведінкові реакції економічних агентів на зміни в структурі стимулів, що відбуваються в результаті змін правових норм [2].

Нормативний підхід до права пропонує зміни в правових нормах на основі висновків економічної теорії права, тобто визначає, якими мають бути правові норми, щоб вони відповідали критеріям економічної доцільності [3].

Якою повинна бути економічна теорія права - позитивною чи нормативною наукою? Учені по-різному відповідають на це питання [4].

Позитивна економічна теорія хоч і стверджує, що економісти не повинні робити висновки, що містять ціннісні судження, а також давати рекомендації відносно політики, проте, вона дуже важлива, оскільки обґрунтовує можливі поведінкові реакції економічних агентів на зміни в структурі стимулів, що відбуваються в результаті зміни правових норм.

Примітки

  • 1. Фридмен М. Методология позитивной экономической науки. THESIS. 1994. T.II, Вып. 4.- C.21.
  • 2. P. Познер висловив ідею про те, що сама система загального права сприяє підвищенню добробуту в суспільстві й у цілому діє відповідно до логіки ефективності. У рамках позитивного походу ця ідея піддавалася перевірці зусиллями фахівців у галузі економіки права. Було виявлено, що багато норм загального права дійсно відповідають критерію економічної ефективності.
  • 3. Прикладом може бути опублікована в 1970 році книга Г. Калабрезі "Витрати нещасних випадків". У цій книзі Калабрезі здійснив спробу показати, як суспільство зможе краще контролювати нещасні випадки, ввівши структуру правових норм і інститутів, засновану на принципах економічної теорії. Він досить критично ставився до існуючої системи відповідальності за нещасні випадки. Вважав, що вона є перешкодою на шляху прийняття його версії оптимального регулювання нещасних випадків.
  • 4. Учені-фахівці в області економічної теорії права, що працюють у традиції Чиказької школи економіки права, визнають, що, незважаючи на те, що економічний аналіз володіє потужними аналітичними інструментами, все-таки компетентність економістів у вирішенні правових проблем обмежена. Економічний дохід може бути корисним для позитивного аналізу ефективності альтернативних правових норм і вивчення впливу правових норм на розподіл багатства й доходу.

Тамбовцев, наприклад, говорить про доведену корисність економічного аналізу для здійснення правових реформ, поліпшення як окремих правових актів, так і всієї системи, що забезпечує їхнє впровадження в життя, тобто про продуктивність нормативного економічного аналізу права (Право и экономическая теория. Учебное пособие / Тамбовцев В. Л. - М.:Инфра-М, 2005,с.1б).

Однак, економічні моделі пропонують спрощене зображення реальності, тому використання цих інструментів для розробки політики може бути досить небезпечним, оскільки нормативний економічний аналіз може не помітити багато ненавмисних наслідків правового втручання.

 
<<   ЗМІСТ   >>