Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Матеріальні потоки, їх показники та класифікація

Матеріальний потік — це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на певному часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій

Поняття матеріального потоку є ключовим в логістиці. Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування і виконання інших матеріальних операцій із сировиною, напівфабрикатами і готовими виробами — починаючи від первинного джерела сировини аж до кінцевого споживача. Матеріальні потоки можуть протікати між різними підприємствами або всередині одного підприємства.

В процесі руху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача між різними підприємствами якісний склад потоків змінюється. Спочатку між джерелом сировини та переробними підприємствами рухаються як правило однорідні вантажі, а в кінці ланцюга матеріальний потік представляє різні готові до споживання товари.

Всередині підприємств матеріальні потоки проходять між складами, цехами, дільницями та робочими місцями у формі сировини, матеріалів, комплектуючих на етапі забезпечення виробництва, на етапі виробництва — у вигляді напівфабрикатів та незавершеного виробництва, на етапі збуту — у вигляді готової продукції. Матеріальний потік, який розглядається у певний момент часу, називається матеріальним запасом.

Основними кількісними показниками матеріальних потоків є напруженість та потужність [93]. Напруженість матеріального потоку — це інтенсивність, частота переміщення матеріальних ресурсів, а потужність матеріального потоку — це обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу. Тому потік має розмірність "обсяг (штуки, тони та ін.)/одиниця часу (доба, місяць, рік та ін.)". Між цими показниками, як правило, спостерігається обернена залежність. Наприклад, під час постачання підприємству великих обсягів сировини або продукції із-за кордону на велику відстань морським транспортом матеріальний потік може мати велику потужність, але через довготривалу періодичність напруженість логістичного ланцюга може бути невеликою. В іншому випадку, часті постачання з оптового складу великій кількості споживачів роблять матеріальний потік менш потужним, але більш напруженим.

Параметрами матеріальних потоків є: номенклатура продукції, габаритні, вагові, фізико-хімічні характеристики вантажу, характеристики тари, упаковки, спосіб переміщення, умови купівлі-продажу, транспортування та страхування, фінансові характеристики та ін.

Враховуючи різноманітність матеріальних ресурсів та операцій з ними, проводять класифікацію матеріальних потоків [12; 34] (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Класифікація матеріальних потоків логістики

Ознака класифікації

Вид матеріального потоку

Характеристика

Відношення до логістичної системи

зовнішній

складається з вантажів, що мають відношення до даного підприємства, але пересуваються у зовнішньому щодо підприємства середовищі

внутрішній

утворюється в результаті виконання логістичних операцій всередині підприємства; початковою точкою внутрішнього матеріального потоку є склад виробничих запасів, кінцевою — склад готової продукції

вхідний

надходить у логістичну систему із зовнішнього середовища

вихідний

виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє для неї середовище

Напрямок руху

прямий

напрямок руху від постачальника до споживача

зворотний

переміщення матеріального потоку в напрямку, протилежному до початкового (повернення тари, продукції)

Кількість вантажів, що утворюють потік

масовий

виникає при транспортуванні вантажів не одиничним транспортним засобом, а їх групою, наприклад, залізничним ешелоном, колоною автомашин, караваном судів і т.д.

великий

виникає при транспортуванні вантажів декількома вагонами, автомашинами, судами і т.п.

середній

проміжний між великим і дрібним матеріальним потоком (що перевозиться одиночними вагонами, автомобілями)

дрібний

виникає при транспортуванні такої кількості вантажів, яка не дозволяє повністю використовувати вантажопідйомність транспортного засобу і вимагає при перевезенні поєднання з іншими вантажами

Питома вага вантажу

тяжковаговий

в процесі його транспортування забезпечується повне використання вантажопідйомності транспортних засобів при не-заповненому об'ємі, наприклад, метали

легковаговий

утворюється вантажами, що не дозволяють повністю використовувати вантажопідйомність транспорту при повному використанні його об'єму, наприклад, тютюнові вироби

негабаритний

вироби великої довжини, висоти або ширини

Сумісність

несумісні

потоки таких вантажів не можна спільно транспортувати, наприклад, товари побутової хімії і продукти харчування

сумісні

можуть спільно перевозитися на одному транспортному засобі

Ознака класифікації

Вид матеріального потоку

Характеристика

Консистенція вантажу

насипний

вантаж сипкий, перевозиться без тари в спеціалізованих транспортних засобах: відкритих вагонах, на платформах, в контейнерах, в автомашинах (наприклад, зерно)

наваловий

вантаж сипкий, перевозиться без тари, але може змерзатися, злежуватися, спекатися, як правило, це вантажі мінерального походження (наприклад, вугілля, пісок, сіль)

тарно-штучний

вантаж в мішках, контейнерах, ящиках, без тари, які можна перерахувати

наливний

перевозиться в цистернах і наливних судах і вимагає для перевантаження, зберігання й інших логістичних операцій спеціальних технічних засобів

Номенклатура

однопродуктовий, багатопродуктовий

Вид транспорту

автомобільний, залізничний, водний, повітряний, трубопровідний

Визначеність

детермінований

всі параметри повністю відомі

стохастичний

хоча би один параметр невідомий або є випадковою величиною

Ритмічність

безперервний

потоки сировини і матеріалів в безперервних виробничих (технологічних) процесах замкнутого циклу, потоки нафтопродуктів, газу, переміщувані за допомогою трубопровідного транспорту та ін.

дискретний

періодичні поставки

бліц-потік

одноразова поставка

 
<<   ЗМІСТ   >>