Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сутність і роль транспортування в логістичних системах

Діяльність підприємств нерозривно пов'язана із проблемами реалізації каналів постачання сировини, напівфабрикатів та розподілу готової продукції в рамках певної логістичної системи. Значна частина логістичних операцій на шляху руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача здійснюється з застосуванням різноманітних транспортних засобів. Витрати на ці операції складають до 50% від суми загальних витрат на логістику. Проте, ключова роль транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Розрізняють внутрішньовиробниче та зовнішнє транспортування вантажів. Внутрішньовиробниче транспортування вантажів передбачає як транспортні процедури на складах, так і процес транспортування всередині виробничих підрозділів. До зовнішнього транспортування відноситься транспортування вантажів від постачальника до споживача, а також між підприємствами або складами одного підприємства.

Транспортування можна визначити як ключову комплексну активність, пов'язану з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі. Коло питань, які стосуються цієї ключової комплексної логістичної активності, виділене у предмет вивчення спеціальної дисципліни — транспортної логістики.

Існує значна кількість думок про суть і завдання транспортної логістики. Різні учасники процесу руху товару вкладають в поняття транспортної логістики сенс, що відноситься до тієї сфери діяльності, якою вони займаються. З точки зору вантажовласника (менеджера-логіста підприємства) транспортна логістика, це, в першу чергу, можливість вибору способу транспортування і транспортного засобу, а також визначення маршрутів доставки, що забезпечують задоволення його критеріїв переваги. З точки зору перевізника це наявність таких технологій перевізного процесу, а також відповідних технічних і транспортних засобів, які забезпечують його затребуваність при формуванні конкретного логістичного ланцюга. Координатор (оператор) перевезення, що працює на умовах аутсорсингу від імені вантажовласника, включає в поняття транспортної логістики комплекс питань, пов'язаних з оформленням взаємин з перевізником на умовах, що максимально задовольняють клієнта (вантажовласника), а також забезпечення взаємодії різних видів транспорту при організації перевезення конкретного вантажу у рамках мультимодального (змішаного) перевезення. Інтегроване рішення усіх цих питань і складає, в основному, зміст транспортної логістики.

Таким чином, поняття "транспортна логістика" не є аналогом поняття "транспортування", а є функціональною областю логістики, що відповідає за фізичне переміщення матеріальних благ. Проте, транспортування — це одна з ключових логістичних функцій, що забезпечує переміщення продукції транспортним засобом за певною технологією в ланцюзі постачань і що складається з комплексу операцій, включаючи перевезення, експедицію, вантажопереробку, упаковку, страхування ризиків, митні заходи і ряд інших процедур.

Сучасну місію транспортування в системі логістичного сервісу можна коротко сформулювати наступним чином: доставляти потрібний товар необхідної якості в заданий час з оптимальними витратами.

Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортними засобами в просторі та часі відповідно з інтересами їх одержувачів. Основними з цих завдань є [13; 34; 74; 90; 108]:

  • - створення транспортних систем, в тому числі створення транспортних коридорів та транспортних ланцюгів;
  • - вибір виду транспортного засобу;
  • - розв'язання завдання МОВ;
  • - вибір перевізника;
  • - оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень;
  • - визначення раціональних маршрутів доставки;
  • - забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;
  • - координація транспортного і виробничого процесу.
 
<<   ЗМІСТ   >>