Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Логістична оцінка видів транспорту

У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг. За даними світового банку майже 90% логістичних послуг в Україні — це операції, що пов'язані з транспортною логістикою, 8% — з операціями складського зберігання, 2% — з експедируванням і лише 1% — це управління ланцюгами поставок [14, с. 55].

По відношенню до конкретної логістичної системи виділяють дві основні групи транспорту:

  • 1. Транспорт загального користування (зовнішній транспорт) — галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у перевезеннях вантажів та пасажирів. Його часто називають магістральним. Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.
  • 2. Транспорт незагального користування (внутрішній транспорт) — внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем і повинен бути органічно в них вписаний. Відповідно, організація його роботи є одним із завдань організації логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу (організація переміщення вантажів транспортом незагального користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики, а вибір каналів товароруху вирішується в рамках розподільної та закупівельної логістики).

Комплекс різних видів транспорту, що знаходяться у взаємодії та взаємозалежності при виконанні перевезень, представляє собою транспортну систему.

Елементами транспортної системи є: вантаж; пункти зосередження вантажу; транспортна мережа; рухомий склад; завантажувально-розвантажувальні засоби (табл. 10.9).

Таблиця 10.9. Основні характеристики елементів транспортної системи

Елементи транспортної системи

Основні характеристики

Вантаж

Маса, об'єм, фізичні, хімічні або біологічні якості, рід упаковки

Пункти зосередження вантажу

Місця розташування відправників та отримувачів вантажів

Транспортна мережа

Конфігурація, відстань між пунктами, тип маршрутів (маятниковий, кільцевий)

Рухомий склад

Вантажопідйомність, вантажомісткість, швидкість доставляння вантажів

Завантажувально-розвантажувальні засоби

Час завантаження або розвантаження одиниці вантажу

Нині в Україні створена потужна транспортна система, що характеризується переміщеннями матеріальних потоків значних обсягів, та в яку входять залізничний, автомобільний, водний, трубопровідний та авіаційний транспорт (табл. 10.10).

Згідно проведеного аналізу статистичних даних [19], наведених в табл. 10.10, встановлено, що обсяги перевезень всіма видами транспорту починаючи з 2012 року мають загальну негативну тенденцію до зниження. За 2014 рік підприємства транспорту перевезли 671,2 млн. т вантажів, а вантажообіг склав 335151,7 млн.ткм.

Таблиця 10.10. Основні показники роботи транспорту України

Основні показники роботи транспорту України

При цьому, основні вантажопотоки в 2013 та 2014 рр. відповідно припадають на залізничний (59,1% та 62,55 %), трубопровідний транспорт (28,93% та 24,48%), автомобільний (10,68 та 11,27 %%) (табл. 10.11).

Таблиця 10.11. Структура вантажних перевезень транспорту України в 2013-2014р.

Структура вантажних перевезень транспорту України в 2013-2014р.

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл. 10.12).

У кожного виду транспорту (за виключенням трубопровідного) є певні типи транспортних засобів (рухомий склад, рухомі одиниці) та виробничо-технічна база, необхідна для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Для логістичного менеджменту особливо важливі деякі техніко-економічні параметри рухомого складу, шляхів сполучення та терміналів. Обираючи відповідний вид транспорту, необхідно враховувати цілу низку факторів, основними серед яких в загальному вигляді виділяють наступні: швидкість доставки; частота відправлень вантажу; надійність дотримання графіка доставки; здатність перевозити різні вантажі; здатність доставити вантаж у будь-яку точку території; вартість перевезення. Наприклад, якщо пріоритетом є мінімум витрат, то відправник надасть перевагу найдешевшим видам транспорту — водному та трубопровідному.

Бальна оцінка факторів, які впливають на вибір виду транспортного засобу за зростаючою 5-бальною шкалою наведена в табл. 10.13 [34; 74] (найкращому значенню відповідає одиниця, найгіршому — 5 балів.).

Таблиця 10.13. Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту

Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту

Таблиця 10.14. Оцінка різних видів транспорту в розрізі основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту

Вид транспорту

Фактори, які впливають на вибір виду транспорту

Швидкість доставки

Частота відправлень

Надійність дотримання графіка доставки вантажу

Здатність перевозити різні вантажі

Здатність доставити вантаж у будь-яку точку території

Вартість перевезення

Залізничний

3

4

3

2

2

3

Водний

4

5

4

1

4

1

Автомобільний

2

2

2

3

1

4

Трубопровідний

5

1

1

5

5

2

Повітряний

1

3

5

4

3

5

Найбільше переваг пов'язано з використанням автомобільного транспорту. Переважання в Україні перевезень залізницею на відміну від країн ЄС, які наразі занепокоєні повсюдною автомобілізацією, на думку [125], є певною перевагою, яку варто підтримувати. За даними експертного опитування фахівців транспортної галузі та аналізу функціонування залізничного транспорту [61], основними чинниками, що формують майбутнє цієї галузі є: стан інфраструктури залізничного транспорту; попит на вантажні та пасажирські перевезення, ефективність їх здійснення; реалізація процесу реформування галузі.

Основні сучасні тенденції в транспортній логістиці: контейнеризація; інтеграція видів транспорту; комплексне розв'язання фінансово-економічних завдань; інформаційне забезпечення і зв'язок; кооперація всіх учасників транспортної системи; трансформація транспортних перевізників у логістичних операторів; поява на ринку операторів 4рі (віртуальних логістичних операторів); комплексний розвиток транспортної інфраструктури різних видів транспорту.

Принципово важливо, що транспорт як елемент інфраструктури все частіше бере на себе нетранспортні функції, звільняючи споживача від збутових і розподільних операцій. Таким чином, транспорт перестає бути відособленою галуззю економіки, яка продає послуги з переміщення вантажів. Він виступає як виробник широкого кола послуг, готовий здійснити комплексне обслуговування.

 
<<   ЗМІСТ   >>