Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Способи перевезення вантажів

За способом організації вантажні перевезення поділяють на децентралізовані й централізовані, що бувають прямими, змішаними та комбінованими, а також контейнерними і пакетними [55].

При децентралізованій організації перевезень доставку вантажів здійснює одержувач, який замовляє транспорт, виконує навантаження, експедирування та розвантаження вантажу. Для цього він повинен прибути на пункт навантаження зі своїми вантажниками, вантажно-розвантажувальною технікою, експедиторами, своїми або замовленими автомашинами. При цьому постачальник не зацікавлений у механізації вантажних робіт, скороченні простоїв рухомого складу та ефективному його використанні.

Централізовані перевезення — це перевезення, при яких одержувач вантажу не бере участь у його перевезенні, а тільки відповідає за виконання розвантажувальних робіт.

При централізованих перевезеннях взаємовідносини сторін у транспортному процесі розподіляються в такий спосіб:

  • - Замовником транспорту є відправник вантажу, який виконує навантаження вантажу. Він же здійснює розрахунки за перевезення. Відшкодування вартості перевезення відправник вантажу отримує від вантажоодержувача одночасно з оплатою вартості вантажу.
  • - Перевізник транспортує вантаж і виконує експедирування крім особливих випадків, що вимагають безпосередньої присутності представника відправника вантажу на всіх етапах транспортного процесу.
  • - Вантажоодержувач організує розвантаження вантажу.

Централізовані перевезення ефективні при вивозі або завезенні великих обсягів вантажів при відносно дрібних відправках. У цьому випадку з'являється можливість більш чіткого планування роботи вантажно-розвантажувального пункту. за рахунок концентрації управління.

Перевезення вантажів у такий спосіб дає змогу поліпшити використання рухомого складу, підвищити продуктивність праці на всіх стадіях переміщення вантажів, звільнити вантажовідправників та вантажоодержувачів від турбот стосовно транспортування вантажів. При централізованих перевезеннях істотно скорочуються невиробничі простої транспортних засобів.

Ефективність централізованих перевезень складається в основному з наступних факторів:

  • - підвищення коефіцієнта використання пробігу за рахунок оптимізації маршрутів руху автомобіля;
  • - підвищення коефіцієнта використання вантажопідйомності під час перевезення мілкопартійних вантажів за рахунок підгрупування;
  • - зниження часу на навантаження за рахунок більш чіткої організації робіт.

Перевезення вантажів характеризуються певними технологічними, організаційними та управлінськими особливостями. Проте вони мають загальну технологічну основу, що містить конкретні технологічні схеми доставки (рис. 10.8, 10.9) [140].

Технологічна схема процесу перевезення вантажів одним видом транспорту

Рис. 10.8. Технологічна схема процесу перевезення вантажів одним видом транспорту

Технологічна схема процесу перевезення вантажів різними вида¬ми транспорту

Рис. 10.9. Технологічна схема процесу перевезення вантажів різними видами транспорту

Процес перевезення складається із сукупності операцій від підготовки вантажу до відправлення і до його отримання, пов'язаних із переміщенням вантажу в просторі (етапи 1—2—3—4—5 на рис.10.8; етапи 1—2—3—4—5—6—7 на рис. 10.9).

Процес переміщення складається із сукупності вантажно-розвантажувальних, перенавантажувальних операцій в пунктах передачі вантажу з одного виду транспорту на інший, транспортування, проміжного зберігання вантажу (етапи 2—3—4 на рис. 10.8; етапи 2-3-4-5 на рис. 10.9).

Транспортний процес—сукупність операцій навантажування в навантажувальному та перенавантажувальному пунктах, транспортування, розвантажувальних у пунктах передачі вантажу з одного виду транспорту на інший та в пункті розвантажування і подачі рухомого складу під навантажувальні роботи (етапи 2-3-4-6 на рис. 10.8; етапи 23-4-9 та 4-5-6-8 на рис. 10.9).

Цикл транспортного процесу складається з етапів подачі рухомого складу під навантажування, транспортування та розвантажування. Закінчений цикл транспортного процесу також називають їздкою (етапи 2-3-4-6 на рис. 10.8; етапи 2-3-4-9 або 4-5-6-8 на рис. 10.9).

Транспортування — операція переміщення вантажу за певним маршрутом від місця навантажування або перенавантаження (етап 3 на рис. 10.8; етапи3 та 5 нарис. 10.9).

Операційну схему доставки вантажів наведено на рисунку 10.10 [106]. На вході такої системи має бути наявність певної кількості та видів рухомого складу, а також замовлення (попит) на перевезення вантажів, на виході — своєчасне перевезення вантажів у пункти призначення. У даній системі трансформаційні процеси являють собою дії щодо перетворення входу у вихід, тобто своєчасна якісна доставка вантажів із мінімальними витратами. Трансформація додає до витрат на вході певну вартість, що відповідає собівартості перевезень. Головними об'єктами в даній системі є економічні потоки — матеріальні, інформаційні, фінансові та сервісні, що забезпечують реалізацію обраної технології перевезень. Основою побудови ефективної системи операційного менеджменту є виробничий розклад, який складають з урахуванням задоволення споживчого попиту на транспортні послуги.

Узагальнена операційна (технологічна) схема доставки вантажів

Рис.10.10. Узагальнена операційна (технологічна) схема доставки вантажів

Традиційний і сучасний логістичний підхід до організації перевезень вантажів за участю кількох видів транспорту наведено на рисунках 10.11, 10.12 [34].

Традиційна організація перевезень за участю кількох видів транспорту

Рис. 10.11. Традиційна організація перевезень за участю кількох видів транспорту

Логістична організація перевезень за участю кількох видів транспорту

Рис.10.12. Логістична організація перевезень за участю кількох видів транспорту

Як видно з рис. 10.11, єдина функція управління наскрізним матеріальним потоком відсутня. Узгодженість ланок у просуванні інформації та фінансових потоків об'єктивно низька через відсутність координації дій між учасниками процесу перевезень.

Принципово відрізняється від традиційної логістична організація перевезень за участю кількох видів транспорту. Порівняльна характеристика традиційного та логістичного підходів до організації змішаних перевезень наведена в табл. 10.14 [34].

Таблиця 10.14. Порівняльна характеристика традиційного та логістичного підходів до організації змішаних перевезень

Традиційний підхід (Змішані перевезення)

Логістичний підхід (Мульти/інтермодальні перевезення)

Два і більше види транспорту

Два та більше видів транспорту

Відсутність єдиного оператора процесу перевезень

Наявність єдиного оператора процесу перевезень

Кілька транспортних документів

Єдиний транспортний документ

Відсутність єдиної тарифної ставки фрахту*

Єдина тарифна ставка фрахту

Послідовна схема взаємодії учасників

Послідовно-центральна схема взаємодії учасників

Розрізнена, і як наслідок, низька відповідальність за збереженість вантажу

Єдина, і як наслідок, висока відповідальність за збереження вантажу

Результат: мала ймовірність отримання необхідного вантажу, в необхідній кількості, необхідної якості, в необхідному місці, в необхідний час, для необхідного споживача, за необхідною ціною, з необхідною логістичною послугою

Результат: висока ймовірність отримання необхідного вантажу, в необхідній кількості, необхідної якості, в необхідному місці, в необхідний час, для необхідного споживача, за необхідною ціною, з необхідною логістичною послугою

Показники матеріального потоку на вході до вантажоотримувача за умов логістичної організації перевезень керовані та мають наперед задане значення. Наявність єдиного оператора за умов логістичної організації транспортного процесу дає змогу проектувати наскрізний матеріальний потік, отримувати заздалегідь задані параметри на виході.

 
<<   ЗМІСТ   >>