Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Сучасна українська літературна мова

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правопис закінчень

Закінчення наявне у змінюваних словах: іменниках, прикметниках, числівниках, займенниках і дієсловах.

Правопис закінчень іменників

Як відомо, іменники поділяються на чотири відміни, а перша і друга відміни поділяються ще на групи - тверду, м'яку й мішану. Іменники кожної відміни мають свої відмінкові закінчення.

І відміна

 1 відміна

Примітка. В іменниках І відміни у Р., Д., М. відмінках пишемо закінчення Гу тих випадках, коли треба позначити останній кореневий звук [й] і закінчення [і]; наприклад -шиї - на шиї.

ІІ відміна

2 відміна

Примітка. Закінчення в Р. відмінку мають іменники з конкретним значенням, -у-з абстрактним значенням, збірні, а також зі значенням великого простору, назви річок, озер, гір, островів, областей; віддієслівні іменники. У деяких іменниках закінчення -а, -у залежить від наголосу: гурта—гурту, моста -мосту. У Д. відмінку можна вживати -у або -ові, якщо поряд кілька іменників чоловічого роду: товаришеві Іванову. Закінчення -ові переважає в назвах істот. Іменники з суфіксами -ів (-їв), -ов, -ев (-св), -ин, -їм (-ін) мають у Д. відмінку тільки закінчення -у: Києву, Федорову. У Зн. відмінку закінчення таке, як і в Н., мають назви предметів, а назви істот - таке, як у Р. відмінку.

ІІІ відміна

3 відміна

Примітка. В Ор. відмінку перед закінченням подовжений приголосний передається двома буквами: маззю, віссю, тінню. Подовженими не бувають букви 6, п, в, м, ф, р, бо вони вимовляються перед звуком [й] твердо: кров'ю, матір 'ю, Об'ю.

IV відміна

4 відміна

Примітка. В іменниках 4 відміни у непрямих відмінках перед закінченням наявні суфікси -от-, -ят-, -єн-: теляти - теляті, качати — качаті, імені — іменем.

Множина

Множина

Примітки. 1.В іменниках, що мають у кінці основи суфікс або сонорний звук після голосного, з'являється вставний голосний [е] або [о], який передається на письмі буквою: ніжок, стаєнь, мітел.

 • 2. У Р. відмінку зберігається подовжений звук, який передається двома буквами: вілл, ванн, тонн, кілець.
 • 3. Поодинокі іменники жіночого роду мають у родовому відмінку множини закінчення -ей, перед яким не подовжується приголосний звук основи і пишеться одна буква: стаття - статей.

Примітки. 1. Окремі іменники в Н. відмінку мають закінчення та -и: вуса і вуси, рукава і рукави.

 • 2. У Р. відмінку закінчення -їв пишеться при роздільній вимові: верхів "ів, подвір "ів.
 • 3. При збігові двох приголосних з'являється вставний звук: відер, кілець.
 • 4. В Ор. відмінку можуть бути паралельні написання: гостями і гістьми; конями й кіньми; чоботами і чобітьми.
 • 5. Деякі іменники, що мають тільки форму множини, пишуться із закінченням -ми:

гусьми, курми, людьми, саньми.

Закінчення іменників у кличному відмінку однини

Закінчення мають:

 • 1) іменники чоловічого роду твердої групи П відміни: синку, конику;
 • 2) деякі іменники мішаної групи: товаришу, слухачу;
 • 3) іншомовні імена з основою на г, к, х: Генріху, Еріку. Закінчення мають:
 • 1) іменники чоловічого роду м'якої групи П відміни: місяцю, секретарю;
 • 2) іменники І відміни м'якої групи жіночого роду, доню, матусю.

Закінчення мають:

 • 1) іменники II відміни твердої і м'якої груп: голубе, орле, молодче, хлопче;
 • 2) іменники II відміни мішаної групи: школяре, повістяре, Довбуше;
 • 3) іменники І відміни м'якої і мішаної груп: воле, душе.

Закінчення мають:

іменники І відміни м'якої групи: надіє, мріє. Закінчення мають:

іменники І відміни твердої групи: Миколо, сестро.

Примітка. Якщо звертання мас форму словосполучення, закінчення кличного відмінка можуть мати обидва слова або тільки одне: Петре Васильовичу, пане Дмитро.

Правопис прикметникових закінчень

У називному відмінку прикметники мають закінчення чш (для чоловічого роду), (для жіночого роду), (для середнього роду) у твердій групі. Відповідно у м'якій групі - ій(-їй), -я, -є.

У непрямих відмінках закінчення однакові, але в м'якій групі закінчення пишеться після знака м'якшення: синього - синьої. У тих прикметниках, які в кінці основи мають звук [й], голосний [і] передається разом із [й] буквою ї: безкраїй, а в родовому, давальному і місцевому пишуться такі самі закінчення, як і в твердій групі: безкрайого — безкрайому - на безкрайому.

Складні прикметники з другою частиною -лиццй (білолиций, круглолиций, рожеволиций) мають у непрямих відмінках перед закінченням то твердий, то м'який приголосний в однині: білолиций, білолицього, білолицьому, білолицього, білолицим, (на) білолицьому у множині в усіх відмінках виступає твердий приголосний: білолицих, білолицим, білолицих, білолицими, (на) білолицих.

Правопис закінчень порядкових числівників і займенників

Відмінкові закінчення порядкових числівників, присвійних, питально-відносних, означальних, неозначених і заперечних, які мають у кінці основи твердий приголосний, такі самі, як і в твердій групі прикметників. Числівник третій і займенник їхній мають закінчення, подібні до прикметників м'якої групи. Кількісний числівник один має закінчення, як прикметники твердої групи.

Правопис дієслівних закінчень

Серед дієслівних форм виділяються змінювані форми: особові, родові та іменна (дієприкметник).

Іменна форма (дієприкметник) своїми закінченнями збігається з прикметниками твердої групи.

Особові форми функціонують у теперішньому і в майбутньому часі, а також у наказовому способі.

Дійсний спосіб

Дійсний спосіб

Примітка. Якщо при зміні слів за особами наголос залишається на закінченні, то кореневий приголосний не пом'якшується. Якщо ж наголос переходить на закінчення, то приголосний кореня у першій особі однини та в третій особі множини перед голосним закінчення пом'якшується і відповідно це пом'якшення позначається буквою ю: борю -борють, шлю —шлють.

Примітка. Буквами я, ю, ї позначається кореневий звук [ й] разом із голосним закінчення: стою [стойу], стоїш [стойіш], стоять [стойат'].

Дієслова І та П дієвідмін у першій особі множини можуть мати скорочену форму закінчення: робимо і робим.

У складеній формі майбутнього часу особові закінчення має дієслово-зв'язка бути при незмінюваній формі інфінітива. У простій формі виступають особові закінчення, як у теперішньому часі.

Друга форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду в сучасній українській мові має закінчення -му, -меш, -ме, -мемо, -мете, -муть.

Особові закінчення дієслів теперішнього часу

Особові закінчення дієслів теперішнього часу

Особові закінчення дієслів недоконаного виду майбутнього часу

Особові закінчення дієслів недоконаного виду майбутнього часу

Правопис особових закінчень дієслів наказового способу

Правопис особових закінчень дієслів наказового способу

 
<<   ЗМІСТ   >>