Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технологія виробництва молока і яловичини

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реєстрація тварин

 • 6.1. Після прикріплення тварині бирок власник зобов'язаний заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби і через агента передати її "Агентству", яке є адміністратором Реєстру тварин і вносить інформацію до Реєстру. Датою реєстрації в Реєстрі тварин вважається дата внесення інформації до Реєстру.
 • 6.2. Після реєстрації тварини, оформлення паспорту тварини та реєстрації його даних у Реєстрі тварин, "Агентство" передає паспорт тварини агенту, який у свою чергу передає його відповідній державній установі ветеринарної медицини, що обслуговує господарство, у якому утримується тварина.

Державна установа ветеринарної медицини оформляє на тварину ветеринарну картку і разом із паспортом передає її агенту. Агент передає відповідні документи власнику або уповноваженій ним особі.

Оформлення паспорта тварини та ветеринарної картки проводиться у 20-денний термін після отримання "Агентством" реєстраційної картки тварини.

У разі виявлення помилок у паспорті тварини та/чи ветеринарній картці власник або уповноважена ним особа може впродовж десяти робочих днів звернутися через агента до "Агентства" із заявою про внесення змін у Реєстр тварин та/або видачі нових паспорта та/чи ветеринарної картки, у яких були зроблені помилки.

"Агентство" після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі підтвердження помилок вносить зміни до Реєстру та здійснює обмін паспорта в установленому порядку.

6.3. Внесення змін до Реєстру тварин шляхом внесення нових записів після погашення первісних записів у Реєстрі з наступною видачею нового паспорта тварини та /або ветеринарної картки та/або нової бирки здійснюється у випадку: обміну паспорта та/чи ветеринарної картки; втрати паспорта та/чи ветеринарної картки та/чи бирок; суттєвих пошкоджень паспорта та/чи ветеринарної картки та/чи бирок.

При цьому в заяві про внесення змін до Реєстру тварин зазначаються: ідентифікаційний код тварини; підстави внесення змін; зміни, що пропонується внести у Реєстр; відомості про власника тварини або уповноважену ним особу.

 • 6.4. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається запит, форма якого встановлюється держателем Реєстру. Інформація з Реєстру тварин надається "Агентством" шляхом надання витягу з Реєстру або інформаційної довідки.
 • 6.6. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися інформацією з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через комп'ютерну мережу. Підключення здійснюється адміністратором Реєстру на підставі договору про користування Реєстром, що укладається між адміністратором Реєстру тварин та користувачем.

Стосовно паспорта великої рогатої худоби то вимоги до його структури і оформлення наступні:

 • 1. Загальні положення.
 • 1.2. Бланки паспортів є документами суворого обліку, виготовляються на замовлення за формою та технічним описом згідно з рисунком 2 і 3. Замовлення, зберігання, облік та знищення бланків паспортів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством аграрної політики і продовольства України.
 • 1.3. Паспорт видається на кожну тварину, якій були прикріплені бирки, у тому числі імпортовану з країни, де функціонує система ідентифікації і реєстрації тварин, що відповідає вимогам Європейського Співтовариства.

Власник має право на переміщення тварини за умови, якщо на тварину виданий паспорт та ветеринарна картка до паспорта.

 • 2. Порядок видачі та обміну паспорта.
 • 2.1. Для одержання паспорта на тварину власник чи уповноважена ним особа після прикріплення тварині бирок зобов'язані в 7-денний термін заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби і через уповноваженого агента з ідентифікації надіслати її "Агенству", яке після реєстрації тварини в Реєстрі, здійснює оформлення паспорта.
 • 2.2. Видача паспорта здійснюється особисто власнику тварини або його представникові "Агентством" через уповноваженого агента з ідентифікації в 14-денний термін після отримання від власника реєстраційної картки великої рогатої худоби.
 • 2.3. Термін дії паспорта є безстроковим.
 • 2.4. Обмін паспорта проводиться у разі, якщо: власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із записами книги обліку тварин; паспорт став непридатним для користування.
 • 2.5. У разі втрати паспорта здійснюється оформлення та видача нового паспорта "Агентством".
 • 2.7. Для обміну паспорта власник зобов'язаний у встановленому порядку подати "Агентству" заяву через уповноваженого агента.
 • 2.8. Паспорт, що видається замість втраченого, містить відмітку "Виданий повторно", втраченими вважаються паспорти, які загублені, викрадені тощо.
 • 2.9. Якщо втрата чи пошкодження паспорта відбулися на м'ясокомбінаті, забійному пункті чи ветсанзаводі, заміна паспорта не проводиться.
 • 2.10. "Агентство" проводить видачу нового паспорта замість пошкодженого або втраченого в 14-денний термін з моменту отримання від власника заяви та паспорта, який підлягає обміну.
 • 2.11. Зворотний бік паспорта, який видається в обмін чи замість втраченого, містить дані про всі здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення вносяться "Агентством" і засвідчуються підписом його керівника та печаткою.

Після видачі нового паспорта тварини знайдений втрачений паспорт є недійсним і власник зобов'язаний повернути його "Агентству" через уповноваженого агента для знищення.

 • 3. Зміст паспорта.
 • 3.1. Усі записи в паспорті та відомості про тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до паспорта арабськими цифрами.
 • 3.2. Лицьовий бік паспорта заповнюється "Агентством" після реєстрації тварини в Реєстрі тварин (рис.2).

Формат бланка паспорта

Рис. 2. Формат бланка паспорта (лицьовий бік) 1,2 — серія і номер паспорта; 3, 4 — робочий і ідентифікаційний номери тварини; 5 — кличка тварини; 6- дата народження тварини; 7 — код статі; 8,9 — код і найменування породи тварини; 10 — ідентифікаційний № матері тварини; 11 — цифра 1 чи 0 (двійня чи ні); 12 — цифра 1 чи 0 (ембріотрансплантант чи ні); 13 — місце для штрих-коду; 14- ідентифікаційний № батька тварини; 15 — кличка батька тварини; 16, 17 — код породи і найменування породи батька тварини; 18 — ідентифікаційний № матері тварини; 19 — кличка матері тварини; 20, 21 — код породи і найменування породи матері тварини; 22 — ідентифікаційний код власника тварини, реєстраційний номер господарства, де тварина народилася, реєстраційний номер та адреса господарства, де тварина утримувалась; 23 — найменування підприємства, яке здійснювало оформлення паспорта; 24 -дата заповнення паспорта; 25 — місце для підпису керівника підприємства, яке здійснювало оформлення паспорта; 26 — місце для внесення записів про необхідність утилізації тварини

Оскільки нумерація полів (зон) паспорта (цифри 1-26 на бланку не друкуються) їх необхідно вивчити

3.3. Лицьовий бік паспорта містить поля з такими реквізитами: назва документа, його серія та номер; дані про тварину — робочий (чотири останні цифри ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, дата народження, код статі, код та назва породи, дані про народження (двійня, ембріотрансплантант); дані про власника тварини — ідентифікаційний код (для юридичних осіб — код ЄДРПОУ, для фізичних осіб — ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів), назва власника (для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові), реєстраційний номер, назва та адреса господарства; реєстраційний номер господарства, де тварина народилася; якщо тварина імпортована, то вказується назва країни походження тварини; дані про походження тварини — ідентифікаційні номери, клички, коди та назви порід матері і батька; дані про заповнення паспорта — дата заповнення паспорта та назва "Агентства".

Клички, коди і назви порід та ідентифікаційні номери матері і батька вказуються у тому випадку, якщо тварина знаходиться під племінним обліком і батьки зареєстровані у документах з племінної справи.

На лицьовому боці паспорта відводиться місце для нанесення штрихового коду, який містить ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату народження тварини та коди порід матері і батька.

Записи лицьового боку паспорта засвідчуються підписом керівника "Агентства" та його печаткою.

У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної медицини, під контролем якого знаходиться господарство, було прийнято рішення про утилізацію (знищення) тварини, то в поле "Особливі відмітки" спеціалістом вносяться записи про причину утилізації (знищення) тварини, які засвідчуються підписом спеціаліста та печаткою державної установи ветеринарної медицини.

 • 3.4. На зворотний бік паспорта вносяться дані про переміщення, загибель, забій та утилізацію тварини (рис.3). Записи на зворотний бік паспорта вносяться власником або уповноваженою ним особою і можуть здійснюватися як від руки (друкованими літерами), так і з використанням персонального комп'ютера чи друкарської машинки. Записи зворотного боку паспорта засвідчуються підписом особи, яка вносила записи.
 • 3.5. При вибутті тварини в інше господарство на зворотний бік паспорта власником чи уповноваженою ним особою вносяться дата вибуття та причина вибуття.
 • 3.6. У разі забою, загибелі, утилізації тварин у господарстві власника на зворотний бік паспорта власником чи уповноваженою ним особою вносяться дата та причина забою, загибелі, утилізації.
 • 3.7. У разі забою чи утилізації тварини на м'ясокомбінаті, забійному пункті, ветсанзаводі на зворотний бік паспорта відповідальною особою останнього вносяться дата та причина забою, утилізації.
 • 3.8. При прибутті тварини в господарство на зворотний бік паспорта власником чи відповідальною особою господарства, в яке прибула тварина, вносяться: ідентифікаційний номер (для юридичних осіб — код ЄДРПОУ, для фізичних осіб — ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів); реєстраційний номер господарства; дата та причина прибуття; дані про власника та господарство, в яке прибула тварина (для юридичних осіб — назва юридичної особи, назва господарства (структурного підрозділу) та місцезнаходження господарства; для фізичних осіб — прізвище, ім'я по батькові та місцезнаходження господарства).

Формат бланка паспорта (зворотній бік).

Рис. 3. Формат бланка паспорта (зворотній бік).

 • 1 — реєстраційний номер господарства; 2 — ідентифікаційний код (для юридичних осіб — код ЄДРПОУ, для фізичних осіб — ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів); 3 — дата прибуття тварини в господарство; 4 — причина прибуття; 5 — дата вибуття тварини з господарства та дата забою, утилізації, загибелі; 6 — причина вибуття, забою, утилізації, загибелі; 7 — підпис особи, яка вносила записи на зворотний бік паспорта; 8 — назва юридичної чи фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові), в господарство якої прибула тварина, назва та адреса господарства.
 • 3.9. Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням, забороняється.

Поряд із присвоєнням головного ідентифікаційного номера, який наноситься на тіло тварини прикріпленням на обидва вуха спеціальних бирок, у практиці скотарства використовують цілий ряд додаткових способів мічення. Ці способи, як правило, повторюють лише чотири останніх цифри ідентифікаційного — робочий номер тварини. Вибір конкретного із них залежить від призначення (маточне стадо, бугаї'-плідники, ремонтний молодняк, худоба на відгодівлі), строків використання та умов утримання тварин. Враховуючи це, всі додаткові способи умовно можна поділити на дві групи:

 • 1. Способи мічення з тривалим збереженням міток.
 • 2. Мічення на порівняно короткий проміжок часу — перегрупування худоби, виділення тварин різного фізіологічного стану (тільні й сухостійні корови, нетелі), рівня продуктивності, при формуванні гуртів для відгодівлі й нагулу.

Збільшення розмірів ферм і переведення їх на промислову основу міченню худоби надало особливої актуальності, а його способи повинні відповідати таким вимогам:

 • - мітки, які використовують для мічення, повинні зберігатися на тварині аж до її вибуття;
 • - мічення й наступне читання міток не повинно потребувати значної кількості часу, праці, а також складного обладнання;
 • - мітки, які використовують при міченні, мають бути чіткими, щоб їх було легко (з відстані 2—5 м) читати і бажано без фіксації тварин;
 • - сам спосіб мічення й мітки повинні бути безпечними для людини і тварин.

Слід зазначити, що на сьогодні ні один із існуючих додаткових способів мічення не відповідає наведеним вимогам.

 
<<   ЗМІСТ   >>