Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технологія виробництва молока і яловичини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення домішок анормального молока (ГОСТ 23453-90)

Мета заняття. Набути практичних навичок визначати в молоці домішки молозива, стародійного та маститного молока.

Збірне молоко, одержане від здорових корів, містить в 1 см3 до 500 тис. соматичних клітин, а з домішками анормального — понад 500 тис. Анормальним вважають молоко з домішками молозива, одержане від корів в останній тиждень лактації, з субкліничною формою маститу або іншими порушеннями стану організму тварин, за яких кількість соматичних клітин у молоці збільшується.

Обладнання та реактиви. Мірна колба або циліндр на 100 см3; лабораторні ваги (клас точності — не нижче 3); склянки хімічного призначення ємністю 500 см3; піпеткиємністю5, 10 та 15 см3; марля; туш чорна (ТУ 6-15-45886); препарат "Мастоприм"; пластинки ПМК-І; дерев'яні, пластмасові або скляні палички; дистильована вода; ртутні термометри зі шкалою від 0°С до 100°С; віскозиметр ВМЛК; аналізатор соматичних клітин АСК-1; папір фільтрувальний; робочі зошити.

Приготування та контроль якості реактивів. Для приготування робочого розчину "Мастоприму" 2,5 г або 3,5 г препарату вносять у мірну колбу або циліндр на 100 см3 і доливають до мітки дистильованою водою, нагрітою до температури 30-35°С. Розчин перед використанням перемішують до рівномірного розподілу осаду. Термін використання розчину — одна доба за температури зберігання 10-30°С.

Методика виконання завдання. Метод визначення кількості соматичних клітин у молоці візуальним способом грунтується на взаємодії препарату "Мастоприм" з соматичними клітинами, внаслідок чого змінюється консистенція молока. Для цього у заглиблення пластинки ПМК-І вносять 1 см3 старанно перемішаного молока і додають 1 см3 водного розчину препарату "Мастоприм" масовою концентрацією 25 г/дм3. Молоко з препаратом інтенсивно перемішують дерев'яною, пластмасовою або скляною паличкою впродовж 10 с. Одержану за безперервного інтенсивного перемішування, суміш піднімають паличкою вгору на 50-70 мм і впродовж 60 с оцінюють результати аналізу. Кількість соматичних клітин у досліджуваному молоці встановлюють за консистенцією молока відповідно до вимог, наведених у табл. 31.

Визначення кількості соматичних клітин у молоці з допомогою віскозиметра ВМЛК кислотність досліджуваного молока має бути в межах 16-21°Т, а температура в приміщенні, де проводять дослідження — 10-30°С.

Характеристика консистенції молока залежно від кількості соматичних клітин в 1 см3 молока

Характеристика консистенції молока

Кількість соматичних клітин в 1 см молока

Однорідна рідина або слабий згусток, який ледь тягнеться за паличкою у вигляді нитки

До 500 тис.

Виражений згусток, при перемішуванні якого на дні утворюється заглиблення. Згусток не викидається з ямки ПМК-1

Від 500 тис. до 1 млн.

Тугий згусток, який викидається паличкою із заглиблення пластинки ПМК-1

Більше 1 млн.

У ємність приладу наливають 5 см3 розчину препарату "Мастоприм" масовою концентрацією 35 г/дм3 і 10 см старанно профільтрованого та перемішаного молока. Суміш перемішують впродовж 30 с натиснувши на кнопку "Пуск". Після перемішування суміш пропускають через капіляр. Час протікання суміші через капіляр визначають таймером. За кінцевий результат аналізу приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень. Різниця у часі витікання суміші молока з водним розчином препарату "Мастоприм" через капіляр у двох паралельних визначеннях не повинна перевищувати: для першої групи — 1, другої — 2, третьої — 3, четвертої — 4, п'ятої — 5, шостої — 6 с.

Кількість соматичних клітин у молоці визначають за часом протікання суміші через капіляр (табл. 32).

Кількість соматичних клітин в 1 см3 молока залежно від часу витікання суміші

Група молока

Час витікання суміші, с

Кількість соматичних клітин в 1 см3 молока, тис.

I

12,0-18,0

До 300

II

18,1-25,0

301-500

III

25,1-31,0

501-750

IV

31,1-37,0

751 -1000

V

37,1 -46,0

1001-1250

VI

46,1-58,0

1251 -1500

Після проведення аналізу чергової суміші прилад слід 2-3 рази промити дистильованою водою і 4-5 разів продути повітрям з допомогою гумової груші. Після цього прилад вважають підготовленим для подальших досліджень.

Визначення кількості соматичних клітин у молоці з допомогою аналізатора соматичних клітин АСК-1

Для виконання аналізів підключіть АСК-1 до електромережі з напругою 220 В і частотою 50 Гц. Тумблер "МЕРЕЖА", що знаходиться на боковій панелі приладу, встановіть в положення "•".

Цифровий індикатор має показувати число "00,0". Блок змішувача при включенні АСК-1 автоматично встановлюється у вертикальне положення. Під блок змішувача поставте ванночку з комплекту АСК-1. Після зупинки блоку змішувача натисніть кнопку "СТАРТ". Блок змішувача має виконувати кругові рухи вперед і назад в межах кута 110° і повертатися у вертикальне положення. Це має повторитися 12 разів.

Щодня, перед тим як розпочати перевірку якості молока, переконайтеся, що прилад правильно відкалібрований. Перевірку калібрування проведіть так:

  • - до 100 см3 дистильованої води додайте 4-5 крапель чорної туші (ТУ 615-458-86) ретельно змішайте і профільтруйте через фільтрувальний папір;
  • - натисніть кнопку "ПІДГОТОВКА". Після повороту блоку змішувача піпеткою ємністю 15 см3 наберіть 15 см3 профільтрованого розчину туші і влийте в колбу змішувача;
  • - натисніть копку "СТАРТ". Після витікання через капіляр пофарбованої тушшю води індикатор АСК-1 має показувати час 8,3 с. Допустима похибка індикації — 0,5 с.

За умов, що витікання пофарбованого розчину є більшим ніж 8,6 с, необхідно прочистити капіляр передбаченим для цієї мети штирем виготовленим з дерева або пластмаси і повторно виконати калібрування. Час витікання рідини не має перевищувати 8,8 с.

Якщо під час перевірки калібрування індикатор показує час "00,0" с, то це означає що в розчині міститься недостатня кількість туші. Внесіть в приготовлений розчин ще кілька крапель туші, профільтруйте і повторно проведіть калібрування. По закінченню промийте змішувач і колбу дистильованою водою і продуйте повітрям з допомогою гумової груші.

Кислотність досліджуваного молока має бути в межах 16-21°Т, а температура в приміщенні, де проводять дослідження — 10-30°С. Досліджуване молоко профільтруйте через 4 шари марлі і добре перемішайте.

Через 1 хв. після включення приладу в електромережу натисніть кнопку "ПІДГОТОВКА". Після повороту блоку змішувача у колбу приладу піпеткою ємністю 5 см3 наливають 5 см3 робочого розчину препарату "Мастоприм" масовою концентрацією 35 г/дм3, а піпеткою ємністю 10 см3 — 10 см3 профільтрованого та перемішаного молока. Щоб уникнути утворення піни пробу молока вливають по внутрішній стінці колби змішувача.

Натисніть кнопку "СТАРТ". Прилад автоматично змішає пробу молока з робочим розчином препарату "Мастоприм", відкриє клапан капіляра і випустить суміш. Після закінчення витікання суміші цифровий індикатор "ЧАС/КЛІТИНИ" покаже час витікання суміші в секундах. Натиснувши кнопку переключення режиму роботи індикатора "ПЕРЕРАХУНОК" — кількість соматичних клітин (тис/ см3). Прикінцевий результат одержуємо шляхом визначення середнього арифметичного значення з двох визначень. Різниця результатів двох послідовних визначень однієї і тієї ж проби не має бути більшою в секундах значень поданих в табл. 32. Оцінку якості молока встановлюємо відповідно до вимог таблиці 32.

По завершенні роботи по визначенню (по закінченню робочого дня) відключіть прилад від електромережі, колбу і капіляр промийте теплим (35-40 °С) 4,0% розчином лугу, потім теплою дистильованою водою і продуйте (висушіть) повітрям з допомогою гумової груші. Тампоном протріть прилад від залишків води і суміші.

 
<<   ЗМІСТ   >>