Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технологія виробництва молока і яловичини

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Планування надою за лактацію для окремої корови та групи корів стада

Мета заняття. Вивчити методику і набути практичні навички розробляти програму надою за лактацію для окремої корови і групи корів, закріплених за дояркою. Навчитися аналізувати процес роздоювання корів і виконання програми надою.

Наочні приладдя та обладнання. Вихідні матеріали для складання програми, зібрані в період практики або надані викладачем: клички й ідентифікаційні номери корів; дати останнього отелення і осіменіння кожної корови; тривалість лактації і надій на початок планового року, виписка із журналів контрольних надоїв про середньодобові (щомісячні) надої за останню до початку планового року лактацію; дані про планове отелення і запуск корів; календар тільності; таблиці розподілу надою по місяцях лактації і зміни надою з віком; мікрокалькулятори, робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. У суб'єктів племінного скотарства, контрольно-селекційних корівниках, у групах корів при роздоюванні і нарешті в невеликих фермерських господарствах для кращої організації і контролю роздоювання й одержання високих показників продуктивності необхідно проводити індивідуальне планування надою за лактацію від кожної корови.

Перш ніж розпочинати планування надоїв, слід визначити: як було організовано годівлю і утримання корів в минулі роки і які перспективи в плановому; в які місяці тварин годують краще, а в які гірше; чи суворо дотримують на фермі розпорядку дня і правил доїння; яких результатів по роздоюванню окремих корів і груп досягли в минулі роки.

На початок планового року кожне (навіть маленьке фермерське) молочне стадо буде складатися з таких трьох груп корів: 1) корови, що закінчили попередню лактацію; 2) корови, в яких лактація триває; 3) нетелі. Тому, необхідно знати:

 • - вік кожної корови в отеленнях;
 • - дати їх останнього отелення і плідного осіменіння;
 • - дату очікуваного отелення (за календарем тільності, табл. 33) і запуску в сухостій;
 • - скільки буде надоєна молока до 1 січня планового року;
 • - на якому місяці лактації корова перейде в новий, плановий рік;
 • - скільки молока буде одержано до закінчення лактації в плановому році, для чого слід ознайомитися із результатами лактації за попередні, з дня отелення і по грудень включно місяці;
 • - можливий надій корови за всю лактацію і за перші 305 днів (додаючи кількість молока, надоєного в попередньому і плановому році);
 • - можливий надій за наступну лактацію шляхом множення надою за попередню (305 днів) на коефіцієнт мінливості надоїв з віком. Найкраще використовувати коефіцієнти, розраховані для свого стада. Якщо цього зробити неможливо, тоді можна скористатися матеріалами про величину надоїв із монографій або державних племінних книг породи. В наших розрахунках можна користуватися коефіцієнтами С. В. Калашникова, який довів, що при переході від першої до другої лактації надій підвищується на 13,3 %, від другої до третьої — на 8,2, від третьої до четвертої — на 3,2, від четвертої до п'ятої— на 2,2, від п'ятої до шостої — на 2 %, від шостої до сьомої і від сьомої до восьмої надої залишаються орієнтовно на одному рівні, а від восьмої до дев'ятої знижуються на 4, а від дев'ятої до десятої — на 6 %;
 • - як розподіляться можливі надої за лактацію по місяцях року (можна розрахувати за даними табл. 34, або скористатися даними табл. 35).

Календар тільності (з розрахунку середньої тривалості тільності 280 днів)

Дата осіменіння і очікуваного отелення

осіменіння

отелення

осіменіння

отелення

осіменіння

отелення

осіменіння

отелення

Січень

Жовтень

Квітень

Січень

Липень

Квітень

Жовтень

Липень

1

7

1

5

1

6

1

7

5

11

5

9

5

10

5

11

10

16

10

14

10

15

10

16

15

21

15

19

15

20

15

21

20

26

20

24

20

25

20

26

25

31

25

29

25

30

25

31

Лютий

Листопад

Травень

Лютий

Серпень

Травень

Листопад

Серпень

1

7

1

4

1

7

1

7

5

11

5

8

5

11

5

11

10

16

10

13

10

16

10

16

15

21

15

18

15

21

15

21

20

26

20

23

20

26

20

26

25

1 грудня

25

28

25

31

25

31

Березень

Грудень

Червень

Березень

Вересень

Червень

Грудень

Вересень

1

5

1

7

1

7

1

6

5

9

5

11

5

11

5

10

10

14

10

16

10

16

10

15

15

19

15

21

15

21

15

20

20

24

20

26

20

26

20

25

25

29

25

31

25

1 липня

25

30

Розподіл надоїв по місяцях лактації (за даними Русакова ПК. і Лютикова М.І.)

Тривалість лактації у

корів, міс.

Календарний місяць отелення

Надої по місяцях лактації, % від надою за лактацію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

І, II, III, IV,

13,0

14,4

15,0

14,6

13,4

12,8

10,0

6,8

-

-

У,УІ, VII,

15,0

16,7

16,0

14,2

12,2

10,4

9,0

7,0

-

-

VIII, IX, X,

13,6

14,8

14,4

13,2

12,8

12,2

11,0

8,0

-

-

XI, XII

9

І, II, III, IV,

12,2

13,2

14,0

13,6

12,4

11,4

9,0

8,2

6,0

-

VII,

14,2

15,8

15,0

13,0

10,8

9,4

8,2

7,8

5,8

-

VIII, IX, X,

13,0

14,2

13,0

12,0

11,2

11,0

9,8

8,6

7,2

-

XI, XII

10

І, II, III, IV,

11,0

12,4

12,8

12,4

12,0

11,2

9,6

8,0

6,0

4,6

VII,

13,6

15,0

14,0

12,8

10,6

9,2

8,0

6,8

5,8

4,2

VIII, IX, X,

11,6

12,6

12,0

10,8

10,4

10,2

10,0

9,2

7,6

5,6

XI, XII

Надій корови в місяць отелення планують так. Якщо корова отелилася в першій половині місяця, їй планують надій за повний місяць; для корів, що розтелилися після 15-го числа, надій за цей місяць не планують. При плануванні запуску корів, що запустилися до 15-го числа місяця, вважають у цьому ж місяці в сухостої, для тих, що після 15-го — першим місяцем сухостою буде наступний місяць.

Середньодобові надої корів по місяцях лактації, кг

Можливий надій за з 05 днів лактації

Місяці лактації

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2500

11,4

11,4

10,6

9,7

9,0

8,2

7,4

6,5

5,3

3,9

2700

12,2

12,2

11,4

10,5

9,6

8,9

8,0

7,0

5,9

4,3

2900

13,1

13,1

12,2

11,2

10,3

9,5

8,6

7,6

6,4

4,8

3000

13,5

13,5

12,5

11,6

10,9

9,8

8,9

7,8

6,6

5,1

3100

13,9

13,9

12,9

11,9

11,0

10,1

9,2

8,1

6,9

5,3

3200

14,4

14,4

13,3

12,3

11,3

10,4

9,5

8,4

7,1

5,5

3300

14,8

14,8

13,7

12,7

11,7

10,8

9,8

8,7

7,4

5,8

3400

15,2

15,2

14,1

13,1

12,0

11,1

10,1

8,9

7,6

6,0

3500

15,6

15,6

14,5

13,4

12,3

11,4

10,4

9,0

7,9

6,2

3б00

16,0

16,0

14,9

13,8

12,7

11,7

10,7

9,5

8,2

6,5

3700

16,5

16,5

15,3

14,2

13,0

12,0

11,0

9,8

8,4

6,7

3800

16,9

16,9

15,7

14,5

13,4

12,3

11,3

10,0

8,7

6,9

3900

17,3

17,3

16,1

14,9

13,7

12,7

11,5

10,3

8,9

7,2

4000

17.8

17,8

16,5

15,3

14,1

13,0

11,8

10,6

9,2

7,4

4100

18,2

18,2

16,9

15,6

14,4

13,3

12,1

10,9

9,4

7,7

4200

18,6

18,6

17,3

16,0

14,8

13,6

12,4

11,1

9,7

7,9

4300

19,0

19,0

17,7

16,4

15,1

13,9

12,7

11,4

9,9

8,1

4400

19,5

19,5

18,1

16,7

15,4

14,2

13,0

11,7

10,2

8,4

4500

19,9

19,9

18,5

17,1

15,8

14,6

13,3

12,0

10,4

8,6

4600

20,3

20,3

18,9

17,5

16,1

14,9

13,6

12,2

10,7

8,9

4700

20,7

20,7

19,3

18,8

16,5

15,2

13,9

12,5

10,9

9,1

4800

21,1

21,1

19,7

18,2

16,8

15,5

14,2

12,8

11,2

9,3

4900

21,6

21,6

20,1

18,6

17,1

15,8

14,5

13,1

11,5

9,6

5000

22,0

22,0

20,4

18,9

17,5

16,2

14,8

13,3

11,7

9,8

5100

22,4

22,4

20,8

19,3

17,8

16,5

15,1

13,6

12,0

10,0

5200

22,8

22,8

21,2

19,7

18,2

16,8

15,4

13,9

12,2

10,3

5300

23,3

23,3

21,6

20,0

18,5

17,1

15,7

14,2

12,5

10,5

5400

23,7

23,7

22,0

20,4

18,8

17,4

16,0

14,4

12,7

10,8

5500

24,1

24,1

22,4

20,8

19,2

17,7

16,3

14,7

13,0

11,0

5600

24,5

24,5

22,8

21,2

19,5

18,1

16,6

15,0

13,3

11,2

5700

25,0

25,0

23,2

21,5

19,9

18,4

16,9

15,3

13,5

11,5

5800

25,4

25,4

23,6

21,9

20,2

18,7

17,2

15,5

13,8

11,7

5900

25,8

25,8

24,0

22,2

20,6

19,0

17,5

15,8

14,0

11,9

6000

26,2

26,2

24,4

22,6

20,9

19,3

17,8

16,1

14,3

12,2

6250

27,3

27,3

25,4

23,5

21,7

20,1

18,5

16,8

14,9

12,8

6500

28,4

28,4

26,4

24,4

22,6

20,9

19,2

17,4

15,6

13,4

6750

29,4

29,4

27,3

25,4

23,5

21,7

20,2

18,1

16,2

14,0

7000

30,5

30,5

28,3

26,3

24,3

22,5

20,7

18,8

16,8

14,6

7250

31,6

31,6

29,3

27,2

25,1

23,3

21,4

19,5

17,5

15,2

7500

32,6

32,6

30,3

28,1

26,0

24,1

22,2

20,2

18,1

15,8

7750

33,7

33,7

31,3

29,1

26,9

24,9

22,9

20,9

18,7

16,3

8000

34,7

34,7

32,3

29,9

27,7

25,7

23,7

21,6

19,4

16,9

8250

35,8

35,8

33,3

30,9

28,6

26,5

24,4

22,3

20,0

17,5

8500

36,9

36,9

34,3

31,8

29,4

27,3

25,1

22,9

20,7

18,1

8750

37,9

37,9

35,2

32,7

30,3

281

25,9

23,3

21,3

18,7

9000

39,0

39,0

36,2

33,0

31,3

28,9

26,6

24,3

21,9

19,3

9250

40,0

40,0

37,2

34,5

32,0

29,7

27,4

25,0

22,6

19,9

9500

41,1

41,1

38,2

35,5

32,8

30,5

28,1

25,7

23,2

20,5

9750

42,2

42,2

39,2

36,4

33,7

31,2

28,8

26,4

23,9

21,1

10000

43,2

43,2

40,2

37,3

34,5

32,0

29,6

27,1

24,5

21,7

10500

45,4

45,4

42,1

39,1

36,3

33,6

31,0

28,4

25,8

22,9

11000

47,5

47,5

44,1

41,0

38,0

35,2

32,6

29,8

27,0

24,1

11500

49,6

49,6

46,1

42,8

39,7

36,8

34,0

31,2

28,4

25,3

12000

51,7

51,7

48,1

44,6

41,4

38,4

35,5

32,6

29,6

26,4

План надою молока від кожної корови на 20_р.

План надою молока від кожної корови на 20_р.

План надою молока від кожної корови на 20_р.

Розрахунок плану надою молока по групі корів, закріплених за дояркою (за минулий рік в середньому на одну фуражну корову в групі одержано_кг молока)

Розрахунок плану надою молока по групі корів, закріплених за дояркою (за минулий рік в середньому на одну фуражну корову в групі одержано_кг молока)

Після цього, враховуючи дату останнього осіменіння (наприклад, у корови Мрія 46 — 25 червня; табл. 36), за календарем тільності визначають дату очікуваного в плановому році отелення (31 березня), а також дату запуску (тривалість сухостійного періоду 55—60 днів) — 31 січня. Отже, в січні планового року вона ще буде доїтися і нам необхідно визначити її можливий надій. Для цього, знаючи середньодобові надої за попередні місяці лактації—19,9; 18,7; 16,5; 14;5; 13,0; 13,0; 12,1; 10,9; 8,2, визначають можливий надій за всю попередню лактацію при зазначених середньодобових надоях — 4500; 4200; 4000; 3800; 3700; 4000; 4100; 4100; 3600 кг молока (див. табл. 35), що в середньому буде 4000 кг. У січні планового року корова Мрія 46 буде на десятому місяці лактації і при розрахованому середньому надої за лактацію 4000 кг середньодобовий надій буде 7,4 кг, а за місяць становитиме 222 кг. У лютому і березні корова Мрія 46 буде в запуску. Знаючи фактичний надій корови Мрії 46 за період лактації до початку планового року (3798 кг) і розрахований плановий надій за період, що залишився до кінця лактації (222 кг), додаючи ці показники, визначають надій за всю попередню лактацію.

У корови Зірка 33 останнє отелення було 15 червня, а запліднилася вона 2 серпня. За календарем тільності визначимо, що в плановому році вона о телиться 9 травня, а сухостійний період почнеться за два місяці до цього, тобто 9 березня. Отже, в запуску вона буде в березні і квітні, а в травні почнеться перший місяць лактації. В січні і лютому планового року у корови Зірки 33 буде закінчуватися попередня (9 і 10 міс) лактація.

Потім визначають кількість корів по групі, і в тому числі дійних, в кожному календарному місяці планового року, а також суму місяців лактації у них. Поділивши суму місяців лактації на кількість дійних корів, визначають середній місяць лактації по групі в кожному календарному місяці року*. Враховуючи плановий надій на фуражну корову по групі і середній місяць лактації, визначають (див. табл. 35) середньодобовий надій на дійну корову за місяць. Помноживши останній на кількість днів у місяці, визначимо надій за місяць від дійної корови. Після цього, помноживши місячний надій на кількість дійних корів у групі, визначимо валовий надій по групі за місяць, а розділивши останній на кількість фуражних корів, одержимо надій на фуражну корову за місяць по групі.

Розрахувавши середню кількість фуражних корів по групі і валовий надій за рік, розділивши другий показник на перший, одержуємо надій на фуражну корову за рік. Якщо він не збігається з прийнятою для планування величиною, його коригують.

 
<<   ЗМІСТ   >>