Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Технологія виробництва молока і яловичини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Оцінка молочності корів м'ясних порід

Мета заняття. Набути практичні навички правильно оцінювати молочність корів м'ясних порід та відбирати тварин, здатних проявляти високу молочність за умов інтенсивного використання.

Наочні приладдя та обладнання. Тварини навчальної (або іншої спеціалізованої, що розводить худобу м'ясних порід) ферми; картки форма 2-м'яс; форма №4-м'яс "Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід за 20_р."; мікрокалькулятори; робочі зошити.

Зміст теми і методика виконання завдань. За показник молочності корів м'ясних порід у країнах Європи і в Україні приймають умовний показник — масу тіла їх потомків у 210-добовому віці. Зрозуміло, що цей показник подає лише орієнтовне значення молочної продуктивності м'ясних корів, оскільки вже після місячного віку, крім молока матері, телята споживають і інші корми. Проте, досить тісний зв'язок між молочною продуктивністю корови і масою потомка спостерігають до 3-місячного віку, в подальшому ж він суттєво послаблюється, і на час відлучення в 6...8-місячному віці масу тіла молодняку визначає переважно кількість і якість спожитих рослинних кормів та породна належність.

За умов експерименту молочну продуктивність корів м'ясних порід визначають шляхом визначення маси тіла теляти до і після ссання, вважаючи, що різниця маси і є кількість молока виссаного телям.

Молочність м'ясних корів розраховують за залежністю:

де GR — маса тіла потомків при відлученні (від 90...250 діб) перерахована на вік 210 діб, кг; WG — маса тіла потомків при відлученні, кг; BW — маса тіла новонародженого потомка, кг; I — вік потомків при відлученні, діб.

З метою більш вірогідного визначення молочності м'ясних корів одержану масу потомків коригують на вік корови в отеленнях. Так, для первісток вказану масу збільшують на 10%, для корів другого отелення — на 5%. У разі багатоплідного отелення молочність оцінюють за сумарною масою тіла одержаного приплоду.

На думку (Угнівенко A.M., Носевич Д.К.), особливо в селекційній роботі, за критерій оцінки молочності корів м'ясних порід доцільно використовувати довічну молочну продуктивність із розрахунку на один день життя тварини (від народження і до відлучення останнього потомка у віці 210 діб) за виразом:

де К — довічна молочна продуктивність корови м'ясної породи, г/добу; Мзаі, — загальна молочність корови (маса тіла приплоду у 210-добовому віці за весь період використання корови), кг; ТЖ — тривалість життя корови (від народження і до відлучення останнього потомка у віці 210 діб), діб.

Для оцінки молочної продуктивності корів м'ясних порід використовують також її відносну величину, що дозволяє щорічно виявляти в стаді як низькопродуктивних тварин і їх вибракування, так і високопродуктивних — для подальшого розведення. Даний показник визначають за залежністю:

де ВМ — відносна молочна продуктивність м'ясної корови, %; СМ — скоригована маса тіла потомка на вік 210 діб, кг; СВП — середня скоригована маса тіла всіх потомків стада на вік 210 діб, кг.

 
<<   ЗМІСТ