Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Основні поняття фінансових методів розрахунку Прості та складні проценти Моделі потоків платежів і фінансових рент Розрахунок нарощеної вартості р -термінового ануїтету за п років при нарахуванні процентів т разів на рік за умови, що число платежів протягом року не дорівнює числу періодів нарахування процентів (р≠ т) Розрахунок нарощеної вартості річного ануїтету (р = 1) постнумерандо з т –разовим нарахуванням процентів на рік (т > 1) протягом п років Розрахунок нарощеної вартості р -термінового ануїтету постнумерандо з нарахуванням процентів один раз на рік (т = 1) протягом п років Розрахунок нарощеної вартості р -термінового ануїтету при т = р (число періодів нарахування процентів протягом року дорівнює числу платежів протягом року) Розрахунок поточної вартості річного ануїтету з нарахуванням процентів т разів на рік Розрахунок поточної вартості р -термінового ануїтету з нарахуванням процентів один раз на рік (т = 1) Розрахунок поточної вартості р -термінового ануїтету при т = р Розрахунок поточної вартості р -термінового ануїтету при нарахуванні процентів т разів на рік за умови, що р ≠ т Економічний аналіз ефективності інвестицій Чистий приведений дохід Внутрішня норма доходності Період окупності інвестиції Індекс доходності (рентабельності) інвестиції Ефективна процентна ставка Номінальна процентна ставка Облікова ставка та оцінка векселів Оцінювання ефективності окремих інструментів фондового ринку Оцінювання облігацій, ощадних сертифікатів та інших аналогічних цінних паперів Оцінювання акцій Умови використання "правила 72" Проценти та податки МЕТОДИКА ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ НА КОМП'ЮТЕРІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТАБЛИЦІ MS EXCEL Визначення майбутньої вартості в Excel Визначення поточної вартості в Excel Визначення чистого приведеного доходу в Excel Розрахунок внутрішньої норми доходності в Excel Визначення строку платежу та строку окупності інвестиційного проекту в Excel Визначення процентної ставки в Excel Розрахунок періодичних платежів в Excel Розрахунок ефективної процентної ставки в Excel Розрахунок номінальної процентної ставки в Excel Розрахунки в Excel за цінними паперами Операції з векселями в Excel (облікові процентні ставки) Операції з облігаціями в Excel Операції з акціями в Excel Оцінка ефективності інвестицій в Excel Оцінка ризику цінних паперів в Excel ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні Правове регулювання інвестицій у цінні папери Правове регулювання вкладних (депозитних) операцій Правове регулювання кредитних операцій Кредит з погляду економіки Кредити і позики у вітчизняному законодавстві Кредитні історії: початок шляху Застава як складова кредитних відносин Страхування кредитних ризиків Інші кредитні операції Овердрафт Мікрокредитування Іпотечне кредитування Кредити на навчання Форвейтинг Фінансові інструменти Історія розвитку та регулювання банківської системи в Україні АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (МНМА), ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Методи нарахування амортизаціїПрямолінійний методВиробничий методКумулятивний методМетод прискореного зменшення залишкової вартостіМетод зменшення залишкової вартості Функції Excel для розрахунку амортизації ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА Правове регулювання питань зі зменшення корисності активів Визначення суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності ОРЕНДА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Правове регулювання орендних відносин в УкраїніСтаття 283. Оренда майна у сфері господарюванняСтаття 284. Умови договору оренди ([29])Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря ([29])Стаття 286. Орендна плата [29] Розрахунок фінансових доходів і витрат у складі орендних платежів в Excel УРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ЧИННИКА ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ Прості проценти та інфляція Складні проценти та інфляція Облікові проценти та інфляція Співвідношення доходності вкладень і рівня інфляції Доходність кредитної операції з утриманням комісійних Урахування впливу інфляції на реалізацію інвестиційного проекту Іпотека в умовах інфляції Розрахунки по стандартних іпотечних позиках за допомогою фінансових функцій Excel Розрахунки по іпотечних позиках із періодичним збільшенням платежів темпами інфляції
 
>>