Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення строку платежу та строку окупності інвестиційного проекту в Excel

Функція КПЕР розраховує загальну кількість періодів виплат як єдиної суми вкладу (позики), так і для періодичних постійних виплат на основі постійної процентної ставки поточну (приведену до поточного моменту) вартість інвестиції (позики). Приведена вартість являє собою загальну суму, яка нині рівноцінна ряду майбутніх виплат:

Синтаксис КПЕР(ставка; плт; пс; бс; тип). (2.10)

Аргументи функції означають: ставка - процентна ставка за період;

плт - виплата, яка здійснюється кожного періоду; це значення не може змінюватися протягом усього періоду виплат. Плт складається з основного платежу та платежу з процентів і не включає інші податки й збори;

пс - приведена до поточного моменту вартість або загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх платежів;

бс - необхідне значення майбутньої вартості чи залишку коштів після останньої виплати;

тип - число 0 або 1, яке означає, коли повинна здійснюватися виплата. Якщо цей аргумент опущений, то він покладається рівним 0.

Наприклад, якщо позичити кошти, то сума позики є приведеною (нинішньою) вартістю для позикодавця. Якщо розраховується загальне число періодів нарахування процентів, необхідних для того, щоб початкова сума розміром пс досягла вказаного майбутнього значення бс, то формула прийме вигляд: КПЕР(ставка; ;пс; бс). У такому випадку П розраховується з формули (1.3).

Для розрахунку загальної кількості періодів, через яку сукупна величина фіксованих періодичних виплат складе вказане значення бс, розраховується аргумент П формули (1.10), якщо платежі здійснюються на початку кожного розрахункового періоду, чи аргумент П з формули (1.9), якщо платежі здійснюються в кінці кожного періоду. Відповідний розрахунок в Excel має вигляд: КПЕР(ставка; плт; ; бс; 1) для виплат на початку періоду та КПЕР(ставка; плт; ; бс) для виплат у кінці періоду.

При погашенні позики розміром пс рівномірними постійними платежами в кінці кожного розрахункового періоду число періодів, через яке станеться повне погашення, дорівнює КПЕР(ставка; плт; пс).

Отримане значення можна також використовувати як показник строку окупності при аналізі інвестиційного проекту. При цьому припускається, що надходження доходів здійснюється періодично рівними величинами в кінці чи на початку кожного розрахункового періоду. Розраховане значення буде числом розрахункових періодів, через яке сума доходів, які дисконтовані на момент завершення інвестицій, дорівнюватиме величині інвестицій.

Приклади розв'язувань

Приклад 2.20. Розрахуйте, через скільки років вклад 1 тис. грн. досягне величини 1 млн. грн., якщо річна ставка процента за вкладом 16,79%, нарахування процентів здійснюється щокварталу.

Розв'язання: Розрахунок ведеться за формулою, яка є аргументом п у формулі (1.4), а саме

або за допомогою функції КПЕР(16,79% / 4; ; - 1; 1000) = 168 кварталів, 168 / 4 = 42 роки.

Приклад 2.21. Для забезпечення майбутніх витрат створюється фонд. Кошти до фонду надходять у вигляді постійної річної ренти постнумерандо. Розмір разового платежу - 16 тис. грн. На кошти, що надійшли, нараховується 11,18% річних. Необхідно визначити, коли величина фонду дорівнюватиме 100 тис. грн.

Розв'язання: Необхідно розрахувати аргумент П за формулою (1.9)

В Excel цей розрахунок виглядає так:

КПЕР(11,18%; - 16; ; 100) = 5, тобто через 5 років сукупна величина цих виплат становитиме 100 тис. грн.

Приклад 2.22. Очікується, що щорічні доходи від реалізації проекту становитимуть 33 тис. грн. Необхідно розрахувати строк окупності проекту, якщо інвестиції до початку надходження доходів становитимуть 100 тис. грн., а норма дисконтування - 12,11% річних.

Розв'язання: Потрібно визначити, через скільки років вартість очікуваних доходів буде дорівнювати величині інвестицій:

КПЕР(12,11%; 33; - 100) = 4, тобто строк окупності - 4 роки;

Інакше, можна знайти аргумент П з формули (1.11):

Приклад 2.23. Позика розміром 66 тис. грн., яка видана під 36% річних, погашається звичайними щомісячними платежами 6630 грн. Розрахуйте строк погашення позики.

Розв'язання: Строк, за який позика повністю погаситься, дорівнює: КПЕР(36% / 12; - 6630; 66000) = 12 місяців. Оскільки позика повністю погашається, то майбутня вартість дорівнює 0 (аргумент бс можна опустити).

 
<<   ЗМІСТ   >>