Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення процентної ставки в Excel

Функція СТАВКА визначає значення процентної ставки за один період. Для знаходження річної процентної ставки отримане значення треба помножити на число періодів, які складають рік:

Синтаксис СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; предположение). (2.11)

Аргументи функції означають:

кпер - загальне число періодів платежів за ануїтетом;

плт - виплата, яка здійснюється кожного періоду; це значення не може змінюватися протягом усього періоду виплат. Плт складається з основного платежу та платежу з процентів і не включає інші податки й збори;

пс - приведена до поточного моменту вартість або загальна сума, що на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх платежів;

бс - необхідне значення майбутньої вартості чи залишку коштів після останньої виплати;

тип - число 0 або 1, яке означає, коли повинна здійснюватися виплата. Якщо цей аргумент опущений, то він покладається рівним 0;

предположение - передбачувана величина ставки.

Функція СТАВКА розраховується методом послідовного наближення і може не мати рішення або мати декілька рішень. Якщо після 20 ітерацій похибка визначення ставки перевищує 0,0000001, то функція СТАВКА повертає значення помилки #ЧИСЛО! У такому випадку можна намагатися задати інший аргумент предположение, по умовчанню рівний 10%. У більшості випадків не треба задавати аргумент предположение.

Якщо необхідно розрахувати процентну ставку за формулою (1.3) при відомій поточній вартості пс, майбутній вартості бс, числі періодів кпер, то формула в Excel у загальному вигляді запишеться: СТАВКА(кпер; ; пс; бс; ; предположение). При розрахунках за формулами (1.9)-(1.12), (1.14)-(1.17) (фіксовані обов'язкові або звичайні періодичні платежі) процентна ставка за розрахунковий період в Excel розраховується так:

СТАВКА(кпер; плт; ; бс; тип; предположение).

Розрахунок процентної ставки за позикою розміром пс при рівномірному погашенні звичайними періодичними платежами, за умови, що позика повністю погашається, ведеться за формулою:

СТАВКА(кпер; плт; пс; ; ; предположение).

Приклад 2.24. Компанії через два роки буде потрібно 100 тис. грн. Компанія готова вкласти 5000 грн. відразу та по 2500 грн. кожного наступного місяця. Яким повинен бути процент на інвестиційні ресурси, щоб отримати необхідну суму в кінці другого року?

Розв'язання: За формулою (2.11):

СТАВКА(24; -2500; - 5000; 100000) = 3,28% за місяць. Річна процентна ставка складе 3,28 % 12 = 39,36%.

Розрахунок періодичних платежів в Excel

Функція ПЛТ розраховує суму періодичного платежа для ануїтету на основі постійності сум платежів і процентної ставки:

Синтаксис ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип). (2.12)

Аргументи функції означають:

ставка - процентна ставка за період;

кпер - загальне число періодів платежів за ануїтетом;

пс - приведена до поточного моменту вартість, або загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх платежів, яка називається також основною сумою;

бс - необхідне значення майбутньої вартості, чи залишка коштів після останньої виплати;

тип - число 0 або 1, яке означає, коли повинна здійснюватися виплата. Якщо цей аргумент опущений, то він покладається рівним 0.

Розрахунок R з формул (1.9)-(1.12), (1.14)-(1.21) здійснюється в Excel функцією ПЛТ.

Якщо погашення здійснюється в кінці періоду, то формула має вид ПЛТ(норма; кпер; пс), оскільки тип = 0.

Якщо позика погашається не повністю, тобто майбутнє його значення відмінне від нуля, то слід вказати аргумент бс, який буде дорівнювати непогашеному залишку позики після всіх виплат.

Приклад 2.25. Необхідно накопичити 4000 грн. за 3 роки, відкладаючи постійну суму в кінці кожного місяця. Якою повинна бути ця сума, якщо норма процента за вкладом становить 12% річних?

Розв'язання: ПЛТ(12% / 12; 12*3; ;4000) = - 92,86 грн.

Приклад 2.26. Банк видав позику 200 тис. грн. на 4 роки під 18% річних. Позика видана на початку року, а погашення починається в кінці року однаковими платежами. Потрібно визначити величину щорічного погашення позики.

Розв'язання: ПЛТ(18%; 4; - 200) = 74,35 тис. грн. Для банку видана сума - від'ємна величина, а обчислені щорічні надходження - додатні значення.

Платежі за процентами за заданий період на основі періодичних постійних виплат і постійної процентної ставки розраховується за допомогою функції Excel ПРПЛТ:

Синтаксис ПРПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс, тип). (2.13)

Аргументи функції означають: ставка - процентна ставка за період;

период - задає період, для якого треба знайти платежі по процентах, значення повинно бути в інтервалі від 1 до "кпер";

кпер - загальне число періодів платежів за ануїтетом;

пс - приведена до поточного моменту вартість або загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх платежів, яка називається також основною сумою;

бс - необхідне значення майбутньої вартості чи залишку коштів після останньої виплати;

тип - число 0 або 1, яке означає, коли повинна здійснюватися виплата. Якщо цей аргумент опущений, то він покладається рівним 0.

Якщо дана функція недоступна чи повертає помилку # ИМЯ?, то встановіть і завантажте надстройку "Пакет анализа". Для цього в меню Сервис вибиріть команду Надстройки Excel. У списку надстроек виберіть Пакет анализа і натисніть кнопку ОК. Виконайте інструкції програми встановлення, якщо це необхідно.

Приклад 2.27. Розрахувати платежі за процентами за перший місяць від трьохрічної позики у 800 тис. грн., виходячи з розрахунку 10% річних.

Розв'язання: ПРПЛТ(10% / 12; 1; 12*3; 800) = - 6,667 тис. грн.

Приклад 2.28. За рахунок щорічних відрахувань протягом 6 років був сформований фонд в 500 тис. грн. Треба розрахувати, який дохід приносили вкладення власнику за останній рік, якщо річна ставка становила 17,5%.

Розв'язання: Дохід за останній рік (6 періодів) склав:

ПРПЛТ(17,5%; 6; 6; ;500) = 66,48110268 тис. грн.

Щорічно відраховувалось ПЛТ(17,5 %; 6; ; 500) = - 53,627 тис. грн.

Сума основного платежу за позикою (виплата заборгованості), який погашається рівними платежами в кінці або на початку кожного розрахункового періоду, на вказаний період розраховується за допомогою функції Excel ОСПЛТ:

Синтаксис ОСПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип) (2.14)

або знаходиться як різниця між фіксованою періодичною виплатою та процентами за непогашеною частиною позики. Аргументи функції означають: ставка - процентна ставка за період;

период - задає період, значення повинно бути в інтервалі від 1 до "кпер";

кпер - загальне число періодів виплат річної ренти;

пс - приведена вартість, тобто загальна сума, яка рівноцінна ряду майбутніх платежів;

тип - число 0 або 1, яке означає, коли повинна здійснюватися виплата.

Приклад 2.29. Визначте суму основного платежу з дворічної позики 2000 грн. за перший місяць із розрахунку 10% річних. Нарахування процентів щомісяця.

Розв'язання: Основний платіж з позики за перший місяць:

ОСПЛТ (10%/ 12; 1; 2*12; 2000) = - 75,62 грн.

Накопичений дохід з позики (суму платежів по процентах), яка погашається рівними платежами в кінці або на початку кожного розрахункового періоду, між двома періодами виплат розраховує в Excel функція ОБЩПЛАТ.

Синтаксис ОБЩПЛАТ(ставка; кпер; пс;

начпериод; конпериод; тип). (2.15)

Аргументи функції означають: ставка - процентна ставка; кпер - це загальна кількість періодів виплат; пс - це вартість інвестиції на поточний момент; нач_период - це номер першого періоду, включеного до обчислення. Періоди виплат нумеруються, починаючи з 1;

кон_период — це номер останнього періоду, включеного до обчислення;

тип - це вибір часу платежу.

Приклад 2.30. Видана позика під купівлю нерухомості розміром 125 тис. грн. строком на 30 років під 9% річних, проценти нараховуються щомісяця. Визначити величину процентних платежів а) за другий рік, б) за перший місяць.

Розв'язання: Кумулятивна виплата за процентами за другий рік (з 13-го періоду по 24-й) становитиме:

ОБЩПЛАТ(9%/ 12; 30*12; 125 000; 13; 24; 0) = - 11135,23 грн. Одна виплата за перший місяць становитиме:

ОБЩПЛАТ(9%/ 12; 30*12; 125 000; 1; 1; 0) = - 937,50 грн. Це саме значення буде отримано при розрахунку за формулою:

ПРПЛТ(9%/ 12; 1; 30*12; 125 000) = - 937,50 грн. В Excel функція ОБЩДОХОД розраховує кумулятивну (наростаючим підсумком) суму, яка виплачується в погашення основної суми позики в проміжку між двома періодами:

Синтаксис ОБЩДОХОД(ставка; кпер;

пс; начпериод; конпериод; тип). (2.16)

Аргументи функції означають:

ставка - процентна ставка;

кпер - це загальна кількість періодів виплат;

пс - це вартість інвестиції на поточний момент;

нач_период — це номер першого періоду, включеного до обчислення. Періоди виплат нумеруються, починаючи з 1;

кон_период — це номер останнього періоду, включеного до обчислення;

тип - це вибір часу платежу.

Приклад 2.31. Видана позика розміром 125 тис. грн. строком на 30 років під 9% річних, проценти нараховуються щомісяця. Визначити величину основних виплат: а) за перший місяць; б) за другий рік (платежи з 13-го періоду по 24-й).

Розв'язання:

  • а) ОБЩДОХОД(9% / 12; 30*12; 125000; 1; 1; 0) = - 68,27827118 грн.;
  • б) якщо позика погашається рівними платежами в кінці кожного розрахункового періоду, то розмір виплати заборгованості за другий рік становитиме:

ОБЩДОХОД(9% / 12; 30*12; 125000; 13; 24; 0) = - 934,1071234 грн. Періоди з 13-го по 24-й складають другий рік.

 
<<   ЗМІСТ   >>