Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інші кредитні операції

Сьогодні банки крім безпосередньо надання кредитів пропонують своїм клієнтам широкий спектр операцій і послуг кредитного характеру.

До таких операцій, зокрема, відносяться факторингові (придбання банком у клієнта зобов'язань його контрагентів) (розділ 73 "Факторинг" ЦКУ [28]) і лізингові (придбання банком для клієнта основних засобів з переданою їх йому в оренду з правом викупу) [61], а також операції з обліку векселів (придбання банком векселів у векселедержателя з наступним їх погашенням) ([21]). До послуг кредитного характеру можна віднести видачу різних гарантів і поручительств, відкриття кредитних ліній для клієнта, підтвердження акредитивів (розділ 74 "Акредитив" ЦКУ [28]) і авалювання векселів ([5, 21]).

Згідно з частиною першою ст.1077 ЦКУ за договором факторингу (фінансування під уступку права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати кошти у розпорядження іншої сторони (клієнта) за плату, а клієнт уступає або зобов'язується уступити фактору своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Предметом договору факторинга згідно зі ст.1078 ЦКУ може бути право грошової вимоги, строк платежу по якій наступив (існуюча вимога), а також право вимоги, яке виникає у майбутньому (майбутня вимога). Отже, операції з уступки клієнтом права грошової вимоги за зобов'язаннями боржника, які передбачають передачу фактором за плату у розпорядження клієнта коштів, повинні здійснюватися на основі договору факторингу. За п.11 частини першої ст.4 Закону про фінансові послуги факторинг віднесений до фінансових послуг [12]. Згідно з ст.1079 ЦКУ фактором може бути банк або фінансова установа, а також фізична особа - СПД, яка згідно з законом має право здійснювати факторингові операції. Клієнтом у договорі факторинга може бути фізична або юридична особа, яка є СПД. Фінустановою згідно зі ст.1 [12] є юридична особа, яка згідно з законом надає одну або кілька фінансових послуг і яка внесена у відповідний реєстр у встановленому порядку (лист Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг № 1139/11-8 від 5.10.2005 р.).

Овердрафт

Нині найпоширеніша система - короткострокове кредитування. Одним з його видів є овердрафт. Визначення цього поняття дано в Інструкції з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженої постановою НБУ від 21.11.1997 р. № 388.

Овердрафт (англ. overdraft) - короткостроковий кредит, наданий банком надійному клієнтові понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах наперед обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку.

Цей різновид кредиту дозволяє підприємству здійснювати оплату своїх платіжних доручень при недостачі (або взагалі відсутності) власних коштів на поточному рахунку. Отже, підприємство покриває розрив між необхідними витратами та фактичними надходженнями за рахунок банківських кошт. Такий кредит надається, як правило, клієнтам з високою діловою репутацією і ступенем надійності. Причому овердрафт може надаватися банком найнадійнішим клієнтам і за поточним рахунком, який не є для його клієнта основним.

Овердрафт привабливий простотою в оформленні: він може надаватися без техніко-економічного обґрунтування, інших документів; для нього не треба оформлювати забезпечення (застави чи поручительства); відсутня вимога цільового використання позикових коштів. При цьому проценти за користування кредитом досить високі - як правило, 30-40% річних. До речі, овердрафтом користуються для своєчасної сплати податків і зборів. Незважаючи на високий процент такого кредиту, вигідніше заплатити банку проценти, ніж перераховувати в бюджет штрафи плюс пеню за несвоєчасну сплату податків і зборів.

 
<<   ЗМІСТ   >>