Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мікрокредитування

Щоб розпочати свій бізнес, потрібен капітал. У розвинутих країнах брак власних коштів не є на заваді розвиткові підприємства, оскільки там давно працюють "у кредит". А в Україні дрібні підприємці досі бояться вступати в договірні відносини з кредитними установами. Причин чимало: складна процедура отримання кредиту, фактор страху "життя в борг", відсутність майна під заставу, високі банківські процентні ставки тощо. Але найголовніше - відсутність законодавчої регламентації процесу мікрокредитування.

Щодо потреби розвитку мікрокредитування в Україні точаться розмови вже давно. Ще в листопаді 2000 р. на розгляд Верховної Ради був запропонований законопроект № 1289 "Про мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва спеціалізованими установами". Але тоді його так і не прийняли. Проходження законопроекту повернуто на доопрацювання 8.07.2005р. Тепер із проголошенням ООН 2005 року Міжнародним роком з мікрокредитування з'явився привід для того, щоб у Парламенті знову до цього питання повернулися.

Іпотечне кредитування

Іпотечне кредитування для України можна вважати відносно новою цариною. Про це свідчить, наприклад, той факт, що Закон про іпотеку [7] набрав чинності лише 2004 року. При цьому розробка законодавчих та нормативних актів, які визначають правове забезпечення операцій іпотечного кредитування більше привертає увагу громадян, які намагаються придбати житло. Проте іпотека - поняття, яке стосується не лише житла, а отже, вона може бути цікавою не тільки фізичним особам.

Відносини іпотеки доволі складні та багатогранні. Насамперед це пов'язано з тим, що іпотека є складовою частиною не лише кредитних, а й інших операцій, які призводять до виникнення боргових зобов'язань (наприклад, за договором купівлі-продажу, лізингу тощо). Але найбільшого поширення іпотека набула все-таки в кредитних відносинах.

Забезпечення кредиту є одним з принципів кредитування. Згідно зі ст.546 ЦКУ [28] одним із видів забезпечення зобов'язань є застава. У свою чергу, відповідно до ст.575 ЦКУ [28] застава може бути двох видів:

  • - заклад;
  • - іпотека.

При цьому під закладом розуміють заставу рухомого майна, а під іпотекою - заставу нерухомого майна. Але головна відмінність цих видів застави полягає в тому, що заставлене рухоме майно передається у володіння заставодержателю, яким є кредитор, або за його наказом - у володіння третій особі, а нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, залишається у володінні заставодавця, тобто боржника або третьої особи (ст.575 ЦКУ[28]). Докладніше правила іпотеки окремих видів нерухомого майна визначені Законом про іпотеку [7].

Слід зазначити, що іпотека як правове явище стала результатом реформ 594 р. до н. е., проведених давньогрецьким архонтом Соломоном. Соломон щоб перевести особисту відповідальність у майнову, запропонував ставити на землі боржника (зазвичай на межі) стовп із написом про те, що ця власність слугує забезпеченням боргу на певну суму. Такий стовп називали іпотекою. По-грецьки Ьуроіетеса - підставка, підпора.

Кредити на навчання

Пільгові кредити на навчання - досить нове явище у вітчизняній практиці. Однак останнім часом така форма оплати навчання стає все більш поширеною. Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти визначено постановою КМУ від 16.06.2003 р. № 916.

Пільговий кредит на навчання будь-якої форми (денна, вечірня, заочна) можуть одержати громадяни України віком до 28 років. Його може бути надано і студентам, які тільки-но вступили, - першокурсникам, і студентам, які навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу. Кредит надають лише раз на навчання за тією самою спеціальністю у вищому навчальному закладі, що функціонує на території України.

Розмір кредиту щороку визначають вищі навчальні заклади виходячи з вартості навчання (без урахування стипендії) та затверджуюється:

  • - центральним органом виконавчої влади - для державних навчальних закладів;
  • - Міносвіти України - для "комерційних" навчальних закладів. Приймальна комісія вищого навчального закладу за результатами складання вступних іспитів приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення про зарахування абітурієнта до ВНЗ з оплатою його навчання за рахунок кредиту. Рішення комісії затверджує керівник такого навчального закладу. Кредит на навчання надається на підставі угоди між його одержувачем і керівником вищого навчального закладу за формою, затвердженою Міносвіти України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2003 р. № 508).

Сума кредиту повертається із сплатою 3% річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі. При цьому до Держбюджету України, щорічно сплачують одну п'ятнадцяту частину від загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

Суму кредиту та проценти за його використання одержувач кредиту повертає через навчальний заклад із подальшим зарахуванням до бюджету.

Отже, пільговий кредит - вигідна форма оплати, яка може бути ще привабливішою, якщо одержувач після закінчення відпрацює за фахом не менше ніж 5 років у державній чи комунальній установі або в сільській місцевості. У такому випадку одержувач кредиту на підставі щорічної довідки з місця роботи, яку складають на момент його оплати, може не повертати основну суму кредиту та відсотки за його використання.

Форвейтинг

Якщо в покупця в даний момент немає в наявності потрібної суми, то можливий наступний варіант угоди. Покупець виписує продавцеві комплект векселів, рівний вартості товару, що купується, плюс проценти. Продавець обліковує векселі в банку таким чином, що весь кредитний ризик у випадку несплати по векселях припадає на банк. Зрозуміло, що облікова ставка в такому випадку приймається більш висока. Крім того, банк, який обліковує векселя, вимагає гарантій від банка покупця. Отже, продавець отримав гроші, покупець - товар в кредит, а банк -дохід від обліку векселів.

Таке фінансування комерційних операцій носить назву форфейтинг (Директива 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Щодо започаткувати діяльності кредитних установ та її ведення").

 
<<   ЗМІСТ   >>