Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції Excel для розрахунку амортизації

В Excel є група функцій для визначення амортизації майна різними методами.

Функція АПЛ розраховує величину амортизаційних відрахувань за один період прямолінійним методом:

Синтаксис АПЛ(поч_вартість; залвартість; часексплуатації).

Аргументи функції означають: поч_вартість - витрати на придбання активу;

зал_вартість - вартість у кінці періоду амортизації (залишкова вартість);

час_експлуатації - кількість періодів, за які актив амортизується (період амортизації).

У прикладі амортизаційні відрахування для кожного року складають АПЛ(10000; 1000; 5) = 1800.

Функція АСЧ розраховує суму амортизації за даний період кумулятивним методом:

Синтаксис АСЧ(поч_вартість; залвартість;

часексплуатації; період).

Аргументи функції означають:

поч_вартість - витрати на придбання активу;

зал_вартість - вартість у кінці періоду амортизації (залишкова вартість);

час_експлуатації - кількість періодів, за які актив амортизується (період амортизації);

період - період, для якого потрібно розрахувати амортизацію (вимірюється в таких самих одиницях як час повної амортизації).

У прикладі амортизаційні відрахування для кожного року складають

АСЧ(10000; 1000; 5; 1) = 3000;

АСЧ(10000; 1000; 5; 2) = 2400;

АСЧ(10000; 1000; 5; з) = 1800;

АСЧ(10000; 1000; 5; 4) = 1200;

АСЧ(10000; 1000; 5; 5) = 600.

Функція ДДОБ розраховує амортизаційні відрахування за даний період, використовуючи метод прискореного зменшення залишкової вартості:

Синтаксис ДДОБ(поч_вартість; залвартість; часексплуатації; період; коефіцієнт).

Аргументи функції означають: поч_вартість - витрати на придбання активу;

зал_вартість - вартість у кінці періоду амортизації (залишкова вартість);

час_експлуатації - кількість періодів, за які актив амортизується (період амортизації);

період - період, для якого потрібно розрахувати амортизацію (вимірюється в таких самих одиницях як і час повної амортизації);

коефіцієнт — процентна ставка залишку, що зменшується. Якщо коефіцієнт опущений, то він покладається рівним 2.

У прикладі амортизаційні відрахування для кожного року складають

ДДОБ(10000; 1000; 5; 1; 2) = 4000;

ДДОб(10000; 1000; 5; 2; 2) = 2400;

ДДОб(10000; 1000; 5; 3; 2) = 1440;

ДДОВ(Ю000; 1000; 5; 4; 2) = 864;

ДДОБ(10000; 1000; 5; 5; 2) = 296.

Функція ФУО розраховує амортизаційні відрахування за даний період за методом зменшення залишкової вартості:

Синтаксис ФУО(поч_вартість; залвартість; часексплуатації; період, місяці).

Аргументи функції означають: поч_вартість - витрати на придбання активу;

зал_вартість - вартість у кінці періоду амортизації (залишкова вартість);

час_експлуатації - кількість періодів, за які актив амортизується (період амортизації);

період - період, для якого потрібно розрахувати амортизацію (вимірюється в таких самих одиницях як і час повної амортизації);

місяці — це кількість місяців у першому році. Якщо аргумент опущений, то він покладається рівним 12.

У прикладі амортизаційні відрахування для кожного року складають

ФУО(10000; 1000; 5; 1) = 3690;

ФУО(10000; 1000; 5; 2) = 2328,39;

ФУО(10000; 1000; 5; з) = 1469,21409;

ФУО(10000; 1000; 5; 4) = 927,0740908;

ФУО(10000; 1000; 5; 5) = 584,9837513.

Функція ПУО розраховує величину амортизації актива для будь-якого вибраного періоду з використанням методу прискореного зменшення залишкової вартості:

Синтаксис ПУО(поч_вартість; залвартість; часексплуатації; почперіод; кінцперіод; коефіцієнт; безпереключення). Аргументи функції означають: поч_вартість - витрати на придбання активу;

зал_вартість - вартість у кінці періоду амортизації (залишкова вартість);

час_експлуатації - кількість періодів, за які актив амортизується (період амортизації);

поч_період — початковий період, для якого обчислюється амортизація. Початковий період повинен бути заданий у таких самих одиницях, що й час експлуатації.

кінц_період — кінцевий період, для якого обчислюється амортизація. Кінцевий період повинен бути заданий у таких самих одиницях, що й час експлуатації.

коефіцієнт — процентна ставка залишкової вартості. Якщо коефіцієнт опущений, то він покладається рівним 2 (метод прискореного зменшення залишкової вартості);

без_переключення — логічне значення, яке визначає, чи слід використовувати лінійну амортизацію у випадку, коли амортизація перевищує величину, розраховану методом зменшення залишкової вартості. Якщо аргумент без_переключення має значення ЛОЖЬ, то Microsoft Excel переключається на метод нарахування лінійної амортизації.

У прикладі накопичений знос (сума амортизації) за методом прискореного зменшення залишкової вартості за один, два, три, чотири, п'ять років складає ПУО(10000; 1000; 5; 0; 1) = 4000;

ПУО(10000; 1000; 5; 0; 2) = 6400;

ПУО(10000; 1000; 5; 0; з) = 7840;

ПУО(10000; 1000; 5; 0; 4) = 8704;

ПУО(10000; 1000; 5; 0; 5) = 9000.

Накопичений знос за прямолінійним методом за один, два, три, чотири, п'ять років складає ПУО(10000; 1000; 5; 0; 1; ; ложь) = 1800; ПУО(10000; 1000; 5; 0; 2; ; ложь) = 3600; ПУО(10000; 1000; 5; 0; 3; ; ложь) = 5400; ПУО(10000; 1000; 5; 0; 4; ; ложь) = 7200; ПУО(10000; 1000; 5; 0; 5; ; ложь) = 9000.

 
<<   ЗМІСТ   >>