Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок фінансових доходів і витрат у складі орендних платежів в Excel

Приклад 6.1. Орендодавець купує об'єкт оренди на замовлення орендаря і передає орендарю за вартістю, яка дорівнює вартості придбання. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди переходить у власність орендаря (перша ознака визнання фінансової оренди).

Підприємство А 02.01.2011 р. за заявкою підприємства В придбало і передало у фінансову оренду обладнання, вартість якого фперв = 96 000 грн., у тому числі ПДВ 20 %. Строк оренди дорівнює строку корисного використання об'єкта оренди та становить рсл = 4 роки. Нарахування амортизації обладнання проводиться прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість фд = 4 000 грн. Винагорода орендодавцю нараховується за ставкою 15% річних. Сума плати за обладнання, яка дорівнює залишковій вартості об'єкта оренди, та винагорода орендодавцю нараховуються 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця. розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань.

Розв'язання: Об'єкт оренди передається орендарю за ціною, рівною ціні його придбання, тому заборгованість за об'єкт оренди в балансах орендаря (кредиторська) та орендодавця (дебіторська) відображається в однаковій сумі 96000 грн., п = 4, у = 15%, теперішня вартість МОП у даному випадку дорівнює вартості об'єкта оренди:

В Excel теперішня вартість МОП:

ПЛТ(15 %; 4; 96000; ; 0) = - 33625,47375 грн.

МОП за весь строк оренди 33625,47 * 4 = 134501,90 грн., з них: оплата вартості обладнання 96000 грн., а фінансовий дохід (витрата) 134501,90 - 96000 = 38501,90 грн.

Розрахунок орендних платежів в Excel:

  • - платежів за процентами: ПРПЛТ(15 %; 1; 4; - 96000) = 14 400; ПРПЛТ(15 %; 2; 4; - 96000) = 11 516,17894; ПРПЛТХ15 %; 3; 4; - 96000) = 8199,784715; ПРПЛТ(15 %; 4; 4; - 96000) = 4385,93;
  • - основних виплат за обладнання: ОСПЛТ(15 %; 1; 4; 96000) = - 19 225, 47375; ОСПЛТ(15 %; 2; 4; 96000) = - 22 109,29482;
  • 0СПЛТ(15 %; 3; 4; 96000) = - 25 425,68904; ОСПЛТ(і5 %; 4; 4; 96000) = - 29 239,54239.

Результати розрахунку розподілу фінансових доходів (витрат) у складі орендних платежів подано в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі орендних платежів -1-1-1

Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі орендних платежів -1-1-1

Орендар щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна. Річні суми амортизаційних відрахувань:

В Excel річні суми амортизаційних відрахувань за прямолінійним методом розраховують за допомогою функції АПЛ: АГЩ96000; 4000; 4) = 23000.

Приклад 6.2. Орендодавець купує об'єкт оренди на замовлення орендаря і передає орендарю за вартістю, яка нижча вартості придбання. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди переходить у власність орендаря (друга ознака визнання фінансової оренди).

Підприємство А 2.01.2011 р. за замовленням підприємства Б придбало обладнання, вартість якого 96 000 грн., у тому числі ПДВ 20%. Обладнання передається у фінансову оренду за ціною, яка нижча від ціни придбання, на строк, який дорівнює строку корисного використання об'єкта оренди рсл = 4 роки. Нарахування амортизації обладнання проводиться прямолінійним методом. Договором оренди передбачено, що негарантована ліквідаційна вартість об'єкта встановлена в сумі 4000 грн. Винагорода орендодавцю нараховується за ставкою 17% річних. Сума плати за обладнання та винагорода орендодавцю нараховуються 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: У даному випадку теперішня вартість мінімальних орендних платежів нижча від справедливої вартості об'єкта, тобто, орендар фактично отримує об'єкт оренди за ціною, яка нижча від його справедливої вартості.

У такому випадку розрахунок фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця будуть відрізнятися, оскільки вартість придбання об'єкта оренди згідно договору сплачується орендарем не повністю. Різниця між ціною придбання і оплатою вартості за обладнання, яка передбачена договором оренди, (у прикладі 4000 грн.), отримання якої орендодавець не гарантує, називається негарантованою ліквідаційною вартістю.

Згідно з п.10 П(С)БО 14 "Оренда" в обліку орендодавця дебіторська заборгованість орендаря відображається як сума мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, який належить до отримання. Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).

Фінансовий дохід орендодавця визначається як різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, яка визначається за орендною ставкою процента (п.11 П(С)БО 14).

За умовами приклада теперішня вартість МОП і негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює 96 000 грн.

Теперішня вартість негарантованої ліквідаційної вартості (і5) дорівнює

Тоді теперішня вартість МОП, яка дорівнює оплаті вартості обладнання, складає 96000 грн. - 2134,60 грн. = 93865,40 грн. МОП за рік:

Розрахунок МОП в Excel:

ПЛТ(17 %; 4; 93865,40; ; 0) = - 34217,04653 грн.

МОП за весь строк оренди 34217,04653 грн. х 4 = 136868,19 грн., з них оплата вартості обладнання дорівнює 93865,40 грн., а фінансові витрати 136868,19 грн. - 93865,40 грн. = 43002,79 грн.

Розрахунок орендних платежів в Excel:

- платежів за процентами:

ПРПЛТ(17 %; 1; 4; - 93865,40) = 15957,12; ПРШПХ17 %; 2; 4; - 93865,40) = 12852,93; ПРШПХ17 %; 3; 4; - 93865,40) = 9221,03; ПРШПХ17 %; 4; 4; - 93865,40) = 4971,71;

- основних виплат за обладнання: ОСПЛТ(17 %; 1; 4; 93865,40) = - 18259,93; ОСПЛТ(17 %; 2; 4; 93865,40) = - 21364,12; ОСПЛТ(17 %; 3; 4; 93865,40) = - 24996,02; ОСПЛТХ17 %; 4; 4; 93865,40) = - 29245,34.

Результати розрахунку розподілу фінансових витрат орендаря подано в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2. Розподіл фінансових витрат орендаря

Розподіл фінансових витрат орендаря

Для визначення суми фінансового доходу орендодавця спочатку треба визначити суму МОП і негарантованої ліквідаційної вартості, яка дорівнює 136 868,20 грн. + 4000 грн. = 140 868,20 грн. Отже, фінансовий дохід орендодавця дорівнює

140868,20 грн. - 96 000 грн. = 44 868,20 грн .

Орендодавець у кінці строку оренди суму негарантованої ліквідаційної вартості відносить до складу інших витрат операційної діяльності, внаслідок чого на суму 4000 грн. зменшується фінансовий результат від звичайної діяльності орендодавця.

Розрахунок орендних платежів в Excel:

  • - платежів за процентами: ПРПЛТ(17 %; 1; 4; - 96000) = 16320; ПРПЛТ(і7 %; 1; 4; - 78102,05) = 13277,50; ПРПЛТХ17 %; 1; 4; - 57163,40) = 9717,78; ПРПЛТ(17 %; 1; 4; - 32664,13) = 5552,90;
  • - основних виплат за обладнання: ОСПЛТ(17 %; 1; 4; 92000) = - 17897,04646; ОСПЛТ(17 %; 2; 4; 92000) = - 20939,54436; ОСПЛТХ17 %; 3; 4; 92000) = - 24499,2669; ОСПЛТ(17 %; 4; 4; 92000) = - 28664,14228.

Результати розрахунку розподілу фінансових доходів орендодавця подано в таблиці 6.3.

Орендар щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна. Річні суми амортизаційних відрахувань:

В Excel річні суми амортизаційних відрахувань розраховують: АПЛ(93865,40; 4000; 4) = 22466,35 грн.

Таблиця 6.3. Розподіл фінансових доходів орендодавця

Розподіл фінансових доходів орендодавця

Приклад 6.3. Орендодавець купує об'єкт оренди на замовлення орендаря і передає орендарю за вартістю придбання. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди викупається орендарем.

Підприємство А 2.01.2011 р. на замовлення підприємства Б придбало та передало в фінансову оренду обладнання, вартість якого 96 тис. грн., у тому числі ПДВ 20%. Протягом строку оренди сплачується частина вартості обладнання в сумі 90 тис. грн. Строк оренди становить 4 роки, по закінченню строку оренди об'єкт оренди викуповує орендар за ціною 6 тис. грн., у тому числі ПДВ 20%. Нарахування амортизації обладнання проводиться прямолінійним методом. При розрахунку норми амортизації ліквідаційна вартість об'єкта встановлена в сумі 4000 грн. Винагорода орендодавцю нараховується за ставкою 15%. Сума плати за обладнання 90 тис. грн. і винагорода орендодавцю нараховуються 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: У даному випадку розрахунок фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця та їх розподіл між періодами співпадає з розрахунком, виконаним у прикладі 6.1 (табл. 6.1), за винятком платежу в останній строк оплати (30.12.2014 року), який складає 23241 грн. (зменшується на 6000 грн. - суму плати за обладнання), однак додається сума продажу об'єкта оренди 6000 грн. Отже, вартість викупу об'єкта оренди 6000 грн. ввійде до останнього платежу, який становить 29241 грн.

Фінансова оренда, яка передбачає викуп об'єкта оренди наприкінці її строку, порівняно з іншими варіантами оренди, фінансування характеризується зміною структури доходів і витрат орендодавця та витрат орендаря. У такому випадку у орендодавця виникає дохід від реалізації необоротних активів у сумі 6000 грн. Однак, на фінансовий результат від звичайної діяльності орендодавця така зміна структури доходів і витрат не впливає.

Орендар щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна. Річні суми амортизаційних відрахувань

Приклад 6.4. Орендодавець передає в оренду обладнання, яке є його власністю. Наприкінці строку оренди об'єкт оренди передається у власність орендаря.

Виробниче обладнання належить підприємству А, його первісна вартість ф = 200 000 грн.-, знос фзн = 120 000 грн., передається у фінансову оренду підприємству Б. Строк оренди дорівнює строку корисного використання об'єкта оренди та складає у = 4 роки. Нарахування амортизації обладнання проводиться прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість фд = 4 000 грн. Винагорода орендодавцю нараховується за ставкою 15% річних. Сума плати за обладнання та винагорода орендодавцю нараховуються 30 грудня кожного року оренди рівними частками (ануїтет).

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: 3 метою оподаткування цей варіант фінансової оренди слід розглядати як продаж на умовах товарного кредиту, тому при передачі обладнання в оренду орендодавець повинен нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 20%, виходячи з залишкової вартості фзал=фпере - фзн =200000 -120000 = 80000 грн. Oтжe, податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються в сумі 16 000 грн. У такому самому розмірі нараховується податковий кредит з ПДВ орендарем. Отже, сума плати за обладнання у складі МОП складе 96 000 грн.

Розрахунок фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця та їх розподіл між періодами такий як у табл. 6.1.

Приклад 6.5. Орендодавець передає в оренду обладнання, яке є його власністю. Після закінчення строку оренди об'єкт оренди повертається орендодавцю.

За інших, рівних з прикладом 6.4 умов, приймається варіант, коли наприкінці строку оренди обладнання повертається орендодавцю.

Розв'язання: Така оренда повинна бути визнана фінансовою орендою, оскільки строк оренди складає більшу частину строку корисного використання об'єкта оренди (третя ознака визнання фінансової оренди). Однак при цьому відсутній перехід права власності на об'єкт оренди, тому в податковому обліку цей варіант не може розглядатися як продаж. З метою оподаткування такий варіант повинен розглядатися як оперативна оренда.

Приклад 6.6. Фінансова оренда здійснюється виробником об'єкта оренди. Орендодавець виготовляє об'єкт оренди. Об'єкт передається в оренду з використанням у розрахунках ринкової ставки процента. Наприкінці строку оренди її об'єкт переходить у власність орендаря.

Виробник обладнання, виробнича собівартість якого складає 300 тис. грн., справедлива вартість 400 тис. грн., здає його в фінансову оренду строком на три роки. У розрахунках використовується орендна ставка процента 17%. Орендні платежі здійснюються в кінці кожного року оренди. Плата за обладнання в складі орендної плати узгоджена сторонами договору в сумі, яка дорівнює справедливій вартості обладнання, 420 тис. грн., у тому числі ПДВ 20%. Наприкінці строку оренди її об'єкт орендодавцю не повертається.

Розрахувати суми фінансових витрат орендаря та фінансових доходів орендодавця.

Розв'язання: Розрахунок виконується виходячи з оплати вартості обладнання, яка дорівнює ціні його реалізації, тобто 420 тис. грн. У таких випадках ціна реалізації буде теперішньою вартістю МОП.

Розрахунок МОП в Excel:

ПЛТ(17 %; 3; 420000; ; 0) = - 190080,9461. МОП за весь строк оренди 190080,9461 * 3 = 570 242,84 грн., з них: оплата вартості обладнання 420000 грн., а фінансовий дохід (витрата) 570 242,84 - 420 000 = 150 242,84 грн. Розрахунок орендних платежів в Excel:

  • - платежів за процентами: ПРПЛТ(17 %; 1; 3; - 420000) = 71400; ПРШПХ17 %; 2; 3; - 420000) = 51224,23917; ПРШПХ17 %; 3; 3; - 420000) = 27618,599;
  • - основних виплат за обладнання: ОСПЛТ(17 %; 1; 3; 420000) = - 118680,9461; ОСПЛТ(17 %; 2; 3; 420000) = - 136856,7069; ОСПЛТ(17 %; 3; 3; 420000) = - 162462,3471.

Результати розрахунку розподілу фінансових доходів (витрат) у складі орендних платежів подамо в таблиці 6.4.

З метою оподаткування цей варіант фінансової оренди тотожній варіанту приклада 6.4, така операція розглядається як продаж на умовах товарного кредиту. Однак внаслідок того, що в цьому випадку об'єктом оренди є продукція орендодавця, в момент передачі об'єкта орендарю орендодавець має визнати дохід від реалізації продукції, а не від продажу необоротних активів. До складу витрат орендодавця будуть включені витрати, які пов'язані з виготовленням об'єкта оренди. Оподаткування операцій орендаря, пов'язаних з оплатою та використанням об'єкта оренди при цьому не змінюється.

Таблиця 6.4. Розрахунок фінансових доходів (витрат) у складі орендних платежів

Дата

Орег

Мінімальна сума орендних платежів, яка сплачується регулярно

дні платежі, гр Процент

н.

За обладнання

Залишок зобов'язань 3 оренди на кінець періоду

0

0

0

420000

Перший період

190080,9461

71400

118680,9461

301319,06

Другий період

190080,9461

51224,23917

138856,7069

1625462,35

Третій період

190080,9461

27618,599

162462,3471

0

Усього

570242,84

150242,84

420000

Таблиця 6.5. Порівняння фінансової та операційної оренди

Порівняння фінансової та операційної оренди

Орендатор щорічно буде нараховувати амортизацію вартості орендованого майна.

Приклади варіантів фінансової оренди можна продовжити, однак вони будуть різновидами розглянутих варіантів.

Отже, наведені приклади свідчать про те, що облік фінансової оренди не зовсім простий. Крім того, задача ускладнюється необхідністю узгодження правил оподаткування і норм обліку.

 
<<   ЗМІСТ   >>