Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вплив стану водія й умов руху на технічну швидкість транспортних засобів на перегоні маршруту

Результати розрахунків параметрів моделі зміни технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту наведені в табл. 3.5, 3.6.

Модель має такий вигляд:

З усіх розглянутих факторів значимими виявилися тільки шість, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, яке більше табличного значення, й відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі.

Таблиця 3.5 - Характеристика моделі зміни технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

Характеристика моделі зміни технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

Таблиця 3.6 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Фактори

Нижня межа

Верхня межа

Показник активності регуляторних систем перед початком руху

0,13

1,42

Стаж роботи водія на автобусі

0,21

0,53

Швидкість транспортного потоку

0,131

0,287

Коефіцієнт використання місткості автобуса

-15,24

-3,93

Довжина перегону

12,39

19,34

Питома потужність двигуна транспортного засобу

0,33

0,7

Результати розрахунків статистичної оцінки моделі наведені в табл. 3.7.

Таблиця 3.7 - Результати оцінки моделі зміни технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

Результати оцінки моделі зміни технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту

У результаті проведення розрахунків можна зробити висновок про допустимість використання моделі зміни технічної швидкості автобусів на перегоні маршруту для визначення параметрів технологічного процесу перевезення пасажирів.

Зміна стану водія під час простою на проміжній зупинці

У процесі дослідження було виявлено, що час простою на зупиночному пункті не може впливати на зменшення показника активності регуляторних систем за лінійною залежністю. Показник активності регуляторних систем змінюється нерівномірно протягом часу відпочинку. Це пояснюється тим, що після навантаження (рух на перегоні) на початку простою на проміжній зупинці показник активності регуляторних систем змінюється більш інтенсивно. Далі, зі збільшенням часу простою, інтенсивність його зміни поступово зменшується. Тому було розглянуто кілька нелінійних залежностей: у = og(x), у = ех, у = 1/ х. В остаточному підсумку було встановлено, що як параметр, що впливає на показник активності регуляторних систем водія під час простою на проміжній зупинці, доцільно використовувати логарифмічну залежність - 1п(т™ ) д , в якій фігурує змінна РД0. Це означає, що показник активності регуляторних систем після простою на зупинці залежить не тільки від часу відпочинку, але й від стану водія на початку простою на проміжній зупинці.

Результати розрахунків параметрів моделі зміни показника активності регуляторних систем водія під час простою на проміжній зупинці наведені в табл. 3.8-3.9.

Модель має такий вигляд:

Про значущість факторів свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, що більше табличного значення, й відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі.

Таблиця 3.8 - Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на проміжній зупинці маршруту

Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на проміжній зупинці маршруту

Таблиця 3.9 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Після розробки регресійної моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на проміжній зупинці проводили її статистичну оцінку. Результати розрахунків наведені в табл. 3.10.

Таблиця 3.10 - Результати оцінки моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на проміжній зупинці

Показники

Значення

Критерій Фішера: табличний розрахунковий

1,39 2023,52

Коефіцієнт множинної кореляції

0,99

Середня похибка апроксимації, %

6,8

Таким чином, можна зробити висновок про допустимість використання даної моделі для прогнозування зміни стану водія.

 
<<   ЗМІСТ   >>