Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміна стану водія під час простою на кінцевій зупинці

Результати розрахунків параметрів моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на кінцевій зупинці наведені в табл. 3.11-3.12.

Таблиця 3.11 - Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на кінцевій зупинці маршруту

Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на кінцевій зупинці маршруту

Таблиця 3.12 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Модель має такий вигляд:

Про значимість факторів свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, що більше табличного значення, і відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі.

Після розробки регресійної моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на кінцевій зупинці проводилася її статистичну оцінку. Результати розрахунків наведені в табл. 3.13.

Таблиця 3.13 - Результати оцінки моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на кінцевій зупинці

Результати оцінки моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при простої на кінцевій зупинці

Результати розрахунків дозволяють зробити висновок про допустимість використання моделі для прогнозування зміни стану водія.

Зміна стану водія при русі на маршруті

Результати розрахунків параметрів моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при русі на маршруті наведені в табл. 3.14-3.15.

Модель має такий вигляд:

Таблиця 3.14 - Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при русі на маршруті

Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при русі на маршруті

Таблиця 3.15 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Фактори

Нижня межа

Верхня межа

Показник активності регуляторних систем перед початком руху

0,36

0,69

Питома потужність двигуна транспортного засобу

0,0006

0,06

Відношення віку водія до стажу роботи його на автобусі

0,0003

0,11

Час сполучення на маршруті

0,00004

0,001

Відношення вартості нового автобуса до номінальної місткості

-0,002

-0,0002

Довжина автобуса

0,06

0,025

Таким чином, з усіх досліджуваних факторів, значимими виявилися тільки шість, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, яке більше табличного значення, й відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі.

Після розробки регресійної моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при русі на маршруті проводили її статистичну оцінку. Результати розрахунків наведені в табл. 3.16.

Таблиця 3.16 - Результати оцінки моделі зміни показника активності регуляторних систем водія при русі на маршруті

Показники

Значення

Критерій Фішера: табличний

розрахунковий

1,39 143,2

Коефіцієнт множинної кореляції

0,975

Середня похибка апроксимації, %

12,1

Дана модель описує зміну стану організму водія при русі за маршрутом, тривалість якого може досягати 1,5 години. Це відносно великий проміжок часу. В результаті проведених досліджень представляється можливим оцінити зміну стану водія за час руху на маршруті з погрішністю 12,1%. Це є припустимим для такого інтервалу часу. Таким чином, можна зробити висновок про можливості використання даної моделі при прогнозуванні зміни стану водія.

Вплив стану водія й умов руху на швидкість сполучення на маршруті

Результати розрахунків параметрів моделі зміни швидкості сполучення при русі за маршрутом наведені в табл. 3.17-3.18.

Таблиця 3.17 - Характеристика моделі зміни швидкості сполучення на маршруті

Характеристика моделі зміни швидкості сполучення на маршруті

Модель має такий вигляд:

Таблиця 3.18 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Фактори

Нижня межа

Верхня межа

Показник активності регуляторних систем водія перед початком руху

0,6

1,87

Довжина маршруту

0,51

3,04

Питома потужність двигуна транспортного засобу

0,55

1,1

Стаж роботи водія на автобусі

0,38

0,81

Кількість зупиночних пунктів

-1,86

-0,26

Коефіцієнт використання місткості

-12,9

-0,51

Інтенсивність транспортного потоку

-0,015

-0,0017

Таким чином, з усіх досліджуваних факторів, значимими виявилися тільки сім, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, яке більше табличного, й відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі.

Після розробки регресійної моделі зміни швидкості сполучення проводили її статистичну оцінку. Результати розрахунків наведені в табл. 3.19.

Таблиця 3.19 - Результати оцінки моделі зміни швидкості сполучення на маршруті

Показники

Значення

Критерій Фішера: табличний

розрахунковий

1,52 487,76

Коефіцієнт множинної кореляції

0,99

Середня похибка апроксимації, %

8,7

Результати оцінки моделі дозволяють зробити висновок про допустимість її використання в практичних розрахунках.

Зміна стану водія під час перерви

Результати розрахунків параметрів моделі зміни стану водія під час перерви наведені в табл. 3.20-3.21.

Таблиця 3.20 - Характеристика моделі зміни стану водія під час перерви

Характеристика моделі зміни стану водія під час перерви

Таблиця 3.21 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Модель має такий вигляд:

Таким чином, усі досліджувані фактори виявилися значущими, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, що більше табличного значення, й відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі.

Після розробки регресійної моделі зміни стану водія під час перерви проводили її статистичну оцінку. Результати розрахунків наведені в табл. 3.22.

Таблиця 3.22 - Результати оцінки моделі зміни стану водія під час перерви

Результати оцінки моделі зміни стану водія під час перерви

У результаті проведення розрахунків можна зробити висновок про допустимість використання отриманої моделі для оцінки зміни стану водія під час перерви.

Зміна стану водія протягом робочого дня

Результати розрахунків параметрів моделі зміни показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня наведені в табл. 3.23, 3.24.

Таблиця 3.23 - Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня

Характеристика моделі зміни показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня

Таблиця 3.24 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Фактори

Нижня межа

Верхня межа

Показник активності регуляторних систем перед початком роботи

0,008

0,44

Довжина маршруту

7,17

20,49

Довжина автобуса

0,09

0,34

Відношення вартості нового автобуса до номінальної місткості

-0,002

-0,0008

Час роботи

0,17

0,41

Відношення віку водія до стажу роботи на автобусі

0,01

0,08

Модель має такий вигляд:

З усіх досліджуваних факторів, значимими виявилися тільки шість, про що свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, що більше табличного, й відсутність нуля в довірчому інтервалі кожного коефіцієнта моделі.

Результати розрахунків статистичної оцінки моделі (3.8) наведені в табл. 3.25.

Таблиця 3.25 - Результати оцінки моделі зміни показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня

Результати оцінки моделі зміни показника активності регуляторних систем водія протягом робочого дня

Дана модель описує зміну стану організму водія протягом робочого дня. Тривалість роботи водія може досягати 12 годин. Це досить великий проміжок часу. В результаті проведених досліджень представляється можливим оцінити зміни стану водія за час роботи з погрішністю 16%. Це є припустимим для такого інтервалу часу. Таким чином, можна зробити висновок про можливість використання розробленої моделі для практичних розрахунків.

 
<<   ЗМІСТ   >>