Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Розробка розкладу руху транспортних засобів при організації пасажирських перевезень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розробка розкладу руху транспортних засобів на маршруті з урахуванням стану водія

Підхід для складання розкладу руху транспортних засобів на маршруті, описаний в роботах [8, 11, 12, 14, 15] не враховує зміну стану організму водія протягом робочого дня й швидкості руху транспортних засобів залежно від цього стану. В процесі роботи стан водія змінюється внаслідок впливу умов діяльності. Описати зміну даного стану можливо з використанням моделі (4.4). Вихідним є стан водія на початку роботи, обумовлений умовами його нічного відпочинку й поїздки на роботу. Цей стан разом з умовами руху визначає швидкість сполучення на маршруті при виконанні першого рейсу, яку розраховують за залежністю (4.2). Дана швидкість з урахуванням довжини маршруту й часу простою в кінцевому пункті визначає час рейсу. За час рейсу відбувається закономірна зміна значення показника активності регуляторних систем водія, що визначають за моделлю (4.4). Отримане значення є вихідним при виконанні наступного рейсу. Далі аналогічним чином проводили розрахунки швидкості сполучення, часу рейсу й показника активності регуляторних систем водія для другого й наступних рейсів. Після розрахунку параметрів кожного рейсу проводили аналіз зміни показника активності регуляторних систем водія. Неприпустимим вважається перехід стану регуляторних систем організму на рівень різко вираженої функціональної напруги, це відповідає значенню показника активності регуляторних систем, що дорівнює 5 [192], після якого настає перенапруга регуляторних механізмів, поява патологічних синдромів і захворювань [161].

У випадку, якщо після виконаного рейсу значення показника активності регуляторних систем водія перевищує 5 балів, то йому необхідно надавати додатковий відпочинок у кінцевому пункті маршруту. Тривалість даного відпочинку визначають за умови зниження значення показника активності регуляторних систем водія до рівня, на якому можливе продовження роботи. Значення показника активності регуляторних систем водія після простою в кінцевому пункті розраховують за залежністю (3.4).

Однак, протягом доби стан організму водія змінюється внаслідок його функціонування. Розробку моделі (4.4) проводили на підставі експериментальних даних, що враховують зміну стану людини протягом часу. Моделі зміни стану водія за час простою в кінцевих пунктах маршруту й протягом перерви враховують зміну стану організму тільки за досліджуваний проміжок часу не залежно від того, на якій годині роботи водієві був наданий відпочинок. Для побудови графіка роботи водія протягом робочого дня істотним є не тільки зміна стану водія при виконанні досліджуваного елементу транспортного процесу, але і його зміна протягом усього часу роботи. Для одержання даних про цю зміну були проведені додаткові дослідження. У водіїв транспортних засобів перед початком роботи і після її закінчення фіксували електрокардіограму. Також при цьому фіксували час роботи водія.

Після проведення обстеження були оброблені отримані електрокардіограми і встановлені значення показника активності регуляторних систем водіїв перед початком роботи і після її закінчення. На наступному етапі з використанням раніше описаного підходу було розроблено модель зміни показника активності регуляторних систем водія за час роботи.

Модель зміни різниці значення показника активності регуляторних систем після закінчення роботи і перед її початком має такий вигляд:

Результати розрахунків наведені в табл. 4.1, 4.2.

Таблиця 4.1 - Характеристики моделі зміни різниці значення показника активності регуляторних систем водія після закінчення роботи і перед її початком

Характеристики моделі зміни різниці значення показника активності регуляторних систем водія після закінчення роботи і перед її початком

Таблиця 4.2 - Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Довірчі інтервали коефіцієнтів моделі

Про значимість незалежної змінної свідчить розрахункове значення критерію Стьюдента, що більше табличного значення, й відсутність нуля в довірчому інтервалі коефіцієнта моделі.

Після розробки регресійної моделі проводили її статистичну оцінку. Результати розрахунків наведені в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 - Результати оцінки моделі зміни показника активності регуляторних систем водія за період роботи

Показники

Значення

Критерій Фішера: табличний

розрахунковий

4,28 60,61

Коефіцієнт множинної кореляції

0,92

Середня похибка апроксимації, %

18,2

Середня похибка апроксимації є досить великою. Однак, унаслідок складності описуваного процесу й великого часовому інтервалу можна зробити допущення про можливість використання моделі (4.5) для коригування зміни показника активності регуляторних систем за час виконання елементів автотранспортних технологічних процесів.

Унаслідок цього, з використанням моделі (4.5) з'являється можливість корегувати зміни стану водія після виконання елементів технологічного процесу. Після додаткового відпочинку розрахунок показника активності регуляторних систем водія після виконання кожного рейса проводили з використанням моделей (4.4) і (4.5).

Після чотирьох годин роботи водієві надається перерва для прийняття їжі й відпочинку, відповідно до раніше розроблених рекомендацій, що запропоновані в роботі [60]. Тривалість обідньої перерви визначається можливістю зниження значення показника активності регуляторних систем водія, розрахованого за залежністю (4.3) з урахуванням залежності (4.5) й може змінюватися від 45 хвилин до 2 годин [193]. Після обіду порядок складання графіка роботи аналогічний. Кінець робочого дня визначається технологічними умовами. Розрахунки можна виконувати як для однозмінних, так і для двозмінних режимів роботи водія. При двозмінній роботі водієві після наступних чотирьох годин роботи надають другу перерву для відпочинку й прийняття їжі.

Для перевірки даної методики були розроблені графіки роботи водіїв при різних умовах. Як показують результати досліджень, істотно на зміну стану водія впливають марка рухомого складу, параметри маршруту, вік і кваліфікація водія. Внаслідок цього, графіки розробляли при різних варіантах варіювання даних параметрів. У якості вихідного приймався стан організму водія, при якому значення показника активності його регуляторних систем складала 2 бали.

На першому етапі проводили розрахунки для маршруту довжиною 7 км. Дана довжина визначає середні параметри досліджуваних маршрутів міського пасажирського транспорту. Результати розрахунків наведені на рис. 4.51-4.62. При цьому розглядали роботу на маршруті досвідчених водіїв з великим стажем роботи й водіїв з недостатньою кваліфікацією. Дані умови описували значенням відносини віку водія до його стажу роботи на автобусах. У першому випадку це відношення приймали таким, що дорівнює 2 й відповідає, наприклад, вікові водія 50 років і 25 рокам його стажу роботи на автобусі. В другому випадку використовували значення 20, що відповідає вікові 50 років і стажу 2,5 роки.

Аналіз отриманих результатів показує, що більш досвідченим водіям можна планувати більшу кількість рейсів. Це обумовлюється декількома причинами. По-перше, в них менш інтенсивна зміна стану організму протягом робочого дня. Внаслідок цього зменшується потреба в кількості додаткових періодів короткострокового відпочинку, що збільшує безпосередній час руху протягом робочого дня. По-друге, внаслідок залежності швидкості сполучення від стажу роботи водія на автобусі більш досвідчені водії в змозі виконати рейс за менший час. Кількість виконаних рейсів залежить від марки рухомого складу. На автобусах Ма2с1а-Е2200 водії з параметрами ББ/5А = 2 роблять у 1,7 рази більше рейсів, чим водії з

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія

Рис. 4.51. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ БА = 2 при виконанні 52 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ма2с1а-Е2200: -д---д- - без надання перерв; "-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 33 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ма2с1а-Е2200

Рис. 4.52. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 33 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ма2с1а-Е2200: -а---а- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 55 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213

Рис. 4.53. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 55 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213: -д---д- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 30 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213

Рис. 4.54. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 30 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213: -д---д- - без надання перерв; о-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин і трьох додаткових простоїв на кінцевих пунктах по 10 хвилин; - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 42 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ

Рис. 4.55. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 42 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ: -д---д- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 16 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ

Рис. 4.56. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 16 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ: -д---д- - без надання перерв; " " - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин, чотирьох додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 5 хвилин і трьох по 10 хвилин; - обідня перерва; .... - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 30 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260

Рис. 4.57. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 30 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260: -а---а- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин і трьох додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 10 хвилин; - обідня перерва; , - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 11 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260

Рис. 4.58. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 11 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260: -а---а- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин, трьох додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 5 хвилин і чотирьох по 10 хвилин; - обідня перерва; ,,,,,,,,,,,,,,, - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 28 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н

Рис. 4.59. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 28 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н: -д---д- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин, двох додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 5 хвилин і шести по 10 хвилин; - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 9 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н

Рис. 4.60. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 9 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н: -а---а- - без надання перерв; " " - при наданні двох перерв на обід тривалістю 60 хвилин і шести додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 10 хвилин; - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично припустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 20 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280

Рис. 4.61. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =2 при виконанні 20 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280: -д---д- - без надання перерв; " " - при наданні двох перерв на обід тривалістю 60 хвилин, шести додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 10 хвилин і восьми по 15 хвилин; - обідня перерва; .... - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 6 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280

Рис. 4.62. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =20 при виконанні 6 рейсів за маршрутом довжиною 7 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280: -д---д- - без надання перерв; " " - при наданні двох перерв на обід тривалістю 60 хвилин і чотирьох додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 15 хвилин; - обідня перерва; ....... - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Бв/5Д = 20. На автобусах Ікарус-280 це співвідношення збільшується в 3,3 раза.

Планова кількість рейсів також різна для всіх марок транспортних засобів. Це обумовлюється зміною швидкості сполучення залежно від параметрів автобусів. Крім того, зі збільшенням номінальної місткості транспортних засобів відбувається відповідна зміна витрат праці водія при виконанні завдання на перевезення, що обумовлює більш інтенсивну зміну значення показника активності регуляторних систем його організму. Внаслідок цього, при розробці графіків роботи зі збільшенням номінальної місткості транспортних засобів виникає необхідність у наданні більшої кількості перерв у роботі для відпочинку й збільшенні їхньої тривалості. На другому етапі графіки роботи складали для водіїв з середньою кваліфікацією, яка відповідає відношення віку до стажу роботи на автобусі, що дорівнює 7. Наприклад, вік 42 роки і 6 років роботи на автобусі. Отримані результати показують, що при стажі більше 5 років вплив даного фактора на стан водія незначний. Результати розрахунків приведені на рис. 4.63-4.74. При цьому розглядали умови праці на маршрутах різної довжини. Були обрані маршрути довжиною 4 і 15 км.

Аналіз отриманих результатів показує, що зі зменшенням довжини маршруту виникає необхідність компенсувати зміну стану водія протягом робочого дня за рахунок надання йому обідніх перерв більшою тривалістю і збільшенням кількості додаткових періодів відпочинку. Для більш ефективного використання робочого часу на коротких маршрутах доцільно використовувати більш досвідчених водіїв або транспортні засоби з невеликою номінальною місткістю.

Таким чином, за рахунок максимальній координації й інтеграції всіх ланок технологічного процесу перевезення пасажирів, включаючи водія, при розробці графіка руху транспортних засобів можливо знизити ймовірність переходу систем організму водія на рівень перенапруги,

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 19 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ма2с1а-Е2200

Рис. 4.63. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 19 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ма2с1а-Е2200: -д---д- - без надання перерв; "-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 63 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Ма2с1а-Е2200

Рис. 4.64. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 63 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Ма2с1а-Е2200: -д---д- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 20 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213

Рис. 4.65. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 20 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213: -д---д- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 44 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213

Рис. 4.66. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 44 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Газель-32213: -д---д- - без надання перерв; "-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин, двадцяти одного додаткового простою в кінцевих пунктах по 5 хвилин і семи по 10 хвилин; - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 13 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ

Рис. 4.67. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 13 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ: -а---а- - без надання перерв; "-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 28 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ

Рис. 4.68. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 28 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Уоіуо-ВЮМ: -д---д- - без надання перерв; о-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин, вісімнадцяти додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 5 хвилин і шести по 10 хвилин;, - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 10 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260

Рис. 4.69. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 10 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260: -д---д- - без надання перерв; "-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 20 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260

Рис. 4.70. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 20 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-260: -д---д- - без надання перерв; "-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин, семи додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 5 хвилин і десяти по 10 хвилин; - обідня перерва; ,,,,,,,,,,,,,,, - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 10 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н

Рис. 4.71. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 10 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н: -д---д- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 45 хвилин; - обідня перерва; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 18 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н

Рис. 4.72. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 18 рейсів за маршрутом довжиною 4 км протягом робочого дня на автобусі марки ЛАЗ-695Н: -д---д- - без надання перерв; " о - при наданні двох перерв на обід тривалістю 60 хвилин і п'ятнадцяти додаткових простоїв у кінцевих пунктах по 10 хвилин; - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 9 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280

Рис. 4.73. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 9 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280: -д---д- - без надання перерв; о-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 60 хвилин і трьох додаткових простоїв у кінцевому пункті по 15 хвилин; - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 13 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280

Рис. 4.74. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія зі співвідношенням Бв/ 5Д =7 при виконанні 13 рейсів за маршрутом довжиною 15 км протягом робочого дня на автобусі марки Ікарус-280: -д---д- - без надання перерв; "-> - при наданні двох перерв на обід тривалістю 60 хвилин і одинадцяти додаткових простоїв у кінцевому пункті тривалістю по 15 хвилин; - обідня перерва; - простій в кінцевому пункті; — — - гранично допустиме значення показника активності регуляторних систем водія. виснаження й зриву адаптації, що призводить до збереження його здоров'я й зниження ймовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод.

 
<<   ЗМІСТ   >>